Links Nieuwe Testament

 

Of making links there is no end, and much surfing is a weariness to the flesh.

(bron: internet)

Nuttige links voor de nieuwtestamenticus

Hieronder heb ik (zeer gedeeltelijk) in kaart gebracht welke digitale hulpmiddelen er voor de nieuwtestamenticus zijn. Allereerst voor mezelf, maar wellicht hebben ook vakgenoten er wat aan. Ik heb me niet beperkt tot het vakgebied van het Nieuwe Testament, maar ook de randgebieden van de judaica, de gnostiek en de patristiek erbij betrokken. Ook de geschiedenis van de Oudheid (in de ruimste zin van het woord) is niet vergeten. De laatste tijd heb ik de verleiding niet kunnen weerstaan om ook sites die betrekking hebben op het Oude Testament te noemen. Ongetwijfeld kan het overzicht nog vervolmaakt worden en zie ik vele pagina’s over het hoofd. Als u een interessante site vindt, houd ik me trouwens aanbevolen. Ook voor correcties van het onderstaande.
Internetbronnen dienen kritisch gebruikt te worden. Ik sta niet in voor het wetenschappelijk gehalte van alles waar ik hieronder naar verwijs. De gebruiker blijve dus kritisch. Wel heb ik een zekere schifting toegepast. Informatie die al te stichtelijk-propagandistisch of amateuristisch is, heb ik weggelaten.
Ik bied allereerst de belangrijkste sites van waaruit de belangstellende zelf weer verder kan zoeken. Daaronder zet ik thema’s en titels (in hoofdletters) op alfabetische volgorde met verwijzingen naar interessante internetpagina’s.

 • J. Woodard een “Lutherse” site van met veel links en online bijdragen bij elk bijbelboek; ook homiletisch van belang
 • F. Just   Electronic New Testament Educational Resources
 • K.C. Hanson The World Wide Web Sites Relating to the Ancient Mediterranean
 • The Ecole Initiative Creating a hypertext Encyclopedia of Early Church History on the World Wide Web (met veel dead links)
 • Livius  Articles on Ancient History
 • P. Halsall teksten uit de culturen van de Oudheid
 • ABZU  “A Guide to information related to the Study of the Ancient Near East on the Web”: met zoekfunctie (ed. Ch.E. Jones)

Kerkvaders: Ante-Nicene Fathers:

Kerkvaders: Nicene and Post Nicene Fathers:
inhoudsopgave

deel I-VIII Augustinus
deel IX-XIV: Chrysostomos
serie II, deel I: Eusebius
serie II, deel II: Socrates Scholasticus, Sozomen
serie II, deel III: Theodoretus, Hiëronymus, Gennadius, Rufinus
serie II, deel IV: Athanasius
serie II, deel V: Gregorius van Nyssa
serie II, deel VI: Hiëronymus
serie II, deel VII: Cyrillus van Jeruzalem, Gregorius van Nazianze
serie II, deel VIII: Basilius
serie II, deel IX: Hilarius van Poitiers, Johannes Damascenus
serie II, deel X: Ambrosius
serie II, deel XI: Sulpitius Severus, Vincentius van Lérins, Johannes Cassianus
serie II, deel XII: Leo de Grote, Gregorius de Grote
serie II, deel XIII: Gregorius de Grote, Ephraem Syrus, Aphrahat

serie II, deel XIV: De zeven oecumenische concilies

Nog een paar tips:
Voor het zoeken naar boeken is handig http://books.google.com/
Stel voor u bent op zoek naar K.L. Yinger, Paul, Judaism, and Judgment According to Deeds (Cambridge 1999) en u wilt een globale indruk hebben van het boek. U typt bij http://books.google.com/ de titel in en vindt als eerste hit het genoemde boek. U klikt op de boekafbeelding en krijgt p.1 te zien: Introduction. Vervolgens kunt u door tot en met p.5, maar dan wordt u gedwongen te springen naar p.19-21 (hoofdstuk 1), dan weer naar p.64 (hoofdstuk 2) enz. Voorkant, achterkant en inhoudsopgave kunt u ook bekijken. U krijgt niet het hele boek te zien, maar wel zoveel dat u er een goede indruk van krijgt. Kortom net zoals u een boek in een boekwinkel al bladerend doorneemt en fragmenten leest. Via de ingetypte woorden (“Paul, Judaism, and Judgment According to Deeds”) kunt u bovendien nog terechtkomen bij andere boeken die over dit thema gaan.

Voor wie dit nog niet weet: op een website kunt u zoeken met Ctrl F. En waarschijnlijk weet u dat u de ruimte voor de teksten op uw scherm met F11 vergroten kunt.

Veel plezier met en gemak van deze website.

Sam Janse

(deze pagina wordt opnieuw bewerkt – 28 nov. 2011)

Inscriptie van ABERCIUS

Sage van ABGAR

ABILA (Decapolis)

 

ABORTUS

 • S. Dowsing, Contraception and Abortion in the Early Roman Empire : A Critical Examination of Ancient Sources and Modern Interpretations (Master of Art Thesis; Ottawa, 1999)
 • J.M. Riddle, Contraception and Abortion from the Ancient World to the Renaissance (Cambridge, MA: 1992; niet compleet)
 • P.T. Keyser, review van J.M. Riddle, Contraception and Abortion from the Ancient World to the Renaissance (Cambridge, MA: 1992)

ABRAHAM

 • A. Elias, The comparative textual study of the ‘Abraham story’ in the Bible and the Quran (Canadian Thesis, 2000)

Apocalyps van ABRAHAM

Testament van ABRAHAM

ACHAEMENIDEN

 

ACHIQAR

Openbaring van ADAM (Nag Hammadi)

 • The Online Critical Pseudepigrapha Voor deze brontekst (Grieks, P. Cod. Gr. 2419 en Cedrenus) met inleiding zie: ‘Select a Document’
 • Arbeitshilfen für das Studium der Pseudepigrafen (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer) info, meer linksbibliografieparallellen met NT
 •  The Nag Hammadi Library Vertaling W. MacRae (Selection made from J.M. Robinson, ed., , revised edition. San Francisco, 1990):  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.
 • Bibel der Häretiker Duitse vertaling met inleiding van G. Lüdemann en M. Janssen

 

Het leven van ADAM EN EVA / APOCALYPS VAN MOZES

Het Testament van ADAM

ADAMITISCHE TRADITIES

Leer van ADDAI

ADOPTIE (in Israël)

 • H.M. Wahl, “Ester, das adoptierte Waisenkind. Zur Adoption im Alten Testament”, Biblica 80 (1999) 78-99 (tekst met samenvatting)

AFKORTINGEN

AFKORTINGEN (HEBREEUWS)

AHOERAMAZDA
zie ZOROASTRISME

AKKO

ALEXAMENOS (de A.-graffiti)

 

ALEXANDER DE GROTE
(zie ook ALEXANDERROMAN)

 • Livius (J. Lendering):

ALEXANDER VAN LYCOPOLIS

 • Ante Nicene Fathers VI

ALEXANDERROMAN
(zie ook ALEXANDER DE GROTE)

 • E.W. Tiemersma, De geboorte van Alexander de Grote (Groningen, 1995) (online diss)
 • M. Bar-Ilan, “Prester John, Fiction and History”:

ALEXANDRIË

 • D.D. Binder, historische en archeologische info
 • C. Jacob, review van symposiumpapers “Alexandria and Alexandrinism” (Malibu, Cal. 1996)
 • Hellenic Alexandria
 • G. Perednik, “Judeophobia (‘anti-Semitism’, Jew Hate) in the Pagan Ancient World – Alexandria and Rome”

ALLOGENES (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling J.D. Turmer en O.S. Wintermute (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node554.html#SECTION000900000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node553.html#SECTION000890000000000000000

AMBROSIUS VAN MILAAN

AMBTEN EN DIENSTEN IN HET NT

 • F. Just, “Ministry and Leadership in Early Christianity”:

AMFITHEATER
zie THEATER

AMOS (OT)

 • M. Lang en R. Messner, “Gott erbaut sein himmlisches Heiligtum. Zur Bedeutung von w$td@fgU)j in Am 9,6”, Biblica 82 (2001)
 • J.R. Linville: “Visions and Voices: Amos 7-9” , Biblica 80 (1999)

AMPHIPOLIS

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

Gezichten van AMRAM

ANALFABETISME

zie SCHRIJVEN, SCHRIFT, SCHRIJFMATERIAAL

ANATOLIUS VAN ALEXANDRIË

 • Ante Nicene Fathers VI

ANCIENT NEAR EASTERN TEXTS (ANET)

ANCHOR BIBLE DICTIONARY

Concilie van ANCYRA (314)

 • tekst van de canones
 • Zie ook tekst van New Advent

Handelingen van ANDREAS

Handelingen van ANDREAS EN MATTEÜS

Handelingen en martelaarschap van de apostel ANDREAS

ANDROGYNIE

 • Abstract van B. Koole, Man en vrouw zijn een: De androgynie in het Christendom, in het bijzonder bij Jacob Boehme Utrecht, 1986)

ANKH

 • G.E. Bowen, “The ankh in early Christian iconography: some reflections in light of recent discoveries at Kellis”

ANTICHRIST

 • info (L.M. White):

ANTICONCEPTIE

 • S. Dowsing, “Contraception and abortion in the early Roman Empire : a critical examination of ancient sources and modern interpretations” (Master of Art Thesis)

ANTIOCHUS IV EPIPHANES

Marcus ANTONIUS FELIX

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

ANTI-MARCIONITISCHE PROLOGEN

ANTIOCHIË

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info
 • Livius (J. Lendering): historische info en links

ANTIOCHIË (in Pisidië)

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info
 • R.L. Mowery, “Paul and Caristanius at Pisidian Antioch”, Biblica 87 (2006) 221-242 (tekst met samenvatting)

ANTIOCHUS IN HET SABBASKLOOSTER

ANTISEMITISME IN DE OUDHEID

 • Livius (J. Lendering): historische info en links
 • G. Perednik, Judeophobia (‘anti-Semitism’,Jew Hate) in the Pagan Ancient World – Alexandria and Rome
 • G. Perednik, The beginnings of Christian Anti-Semitism – Judeophobia (Jew Hate) in Early Christian thought

ANTONINUS PIUS

 • Livius (J. Lendering): historische info en links
 • R.D. Weigel, historische info en bibliografie

ANTONIUS VAN EGYPTE

ANTROPOMORFISME

 • M. Bar-Ilan, “The Hand of God. A chapter in Rabbinic Anthropomorphism” (1993)
 • papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”

APELLES

APHRAHAT

 • Nicene and Post Nicene Fathers serie II, dl. XIII
 • Inhoudsopgave van zijn Demonstrationes (Wikipedia)
 • A. Golitzin, “The Place of the Presence of God: Aphrahat of Persia’s Portrait of the Christian Holy Man. An Essay in Honor of Archimandrite Aimilianos of the Monastery of Simonos Petras, Mount Athos”

APOCALYPTIEK

 • J.D. Tabor, “Patterns of the End. Textual Weaving from Qumran to Waco”
 • R. DePriest, A. en het NT
 • L.M. White, chronologie van de A.
 • F. Just, Eschatological Discourse in the Synoptic Gospels
 • F. Just, Apocalypse: Definitions and Related Terms
 • J. Valentin, “Endkampf – Hölle – Paradies. Die Wirkungsgeschichte der Apokalyptik in den monotheistischen Religionen”

APOCRIEFEN OT
(zie ook PSEUDEPIGRAFEN)

 • M.R. James, Verloren gegane pseudepigrafen / apocriefen van het OT
 • J. Akin, Citaten en toespelingen van Apocriefen in NT
 • W.O.E. Oesterley, “An Introduction to the Books of the Apocrypha” (1935, ebook)

APOCRIEFEN NT

 • G. Davis, The Development of the Canon of the New Testament: overzicht
 • R.A. Kraft, Parabiblical Literature Associated with Early Christian (NT) Names  
 • I. Czachesz, Apostolic Commision Narrative in the Canonical and Apocryphal Acts of the Apostles (online boek)
 • R. Bauckham, “The New Testament Apocrypha” (definitie en lijst)

APOLLINARIS SIDONIUS (ook: Sidonius Apollinaris)

APOLLINARIS VAN HIËRAPOLIS (Claudius Apollinaris)

APOLLONIUS VAN EFEZE

APOLLONIUS VAN TYANA
zie PHILOSTRATUS

Martelaarsakte van APOLLONIUS

APOSTELCONVENT (in Jeruzalem)

 • D. Trobisch: “The Councel of Jerusalem in Acts 15 and Paul’s Letter to the Galatians” (1999)

Brief van de APOSTELEN

APOSTOLISCHE CONSTITUTIES

 • Ante Nicene Fathers VII
 • E.M. Synek, “Die Apostolischen Konstitutionen – ein christlicher Talmud aus dem 4. Jh.”, Biblica 79 (1998) 27-56 (tekst met samenvatting)

APOSTOLISCHE VADERS

AQEDAH

 • J.A. Fitzmyer, “The sacrifice of Isaac in Qumran literature”, Biblica 83 (2002) 211-229 (tekst met samenvatting)
 • M. Bregman, “The Aqedah at Qumran: Fire on the Mountain. A Comparison of 4Q225 Pseudo-Jubileesaand Pirqe de-Rabbi Eliezer, Chapter 31″

ARABIA

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

ARAMEES

ARAMEES TESTAMENT VAN LEVI
> M. de Jonge, “Levi in ‘Aramaic Levi’ and in the ‘Testament of Levi'”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/2nd/papers/deJonge97.html

ARCHELAÜS

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

ARCHEOLOGIE

ARCHITECTUUR

ARIAANSE STRIJD

De brief van ARISTEAS

ARISTEAS DE EXEGEET

ARISTIDES

ARISTO VAN PELLA

ARISTOBULUS

ARISTOTELES

ARMENIA

ARNOBIUS DE OUDERE (van Sicca)

ARTAPANUS

ASCLEPIUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling J. Brashler, P.A. Dirkse en D.M. Parrott (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.
 • Vertaling G. Lüdemann en M. Janssen (Bibel der Häretiker)

ASIA

ASJERA

 • P. Merlo, “Asherah”, in Eggler J./Uehlinger Ch. (eds.), Iconography of Deities and Demons in the Ancient Near East

ASTERIUS URBANUS

ASTERIUS VAN AMASEA

ASTROLOGIE / ASTRONOMIE
> in Mesopotamië: http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook03.html#ANE%20Mathematics%20and%20Astronomy
> “Astronomical Diaries” uit Babylonië (J. Lendering): http://www.livius.org/di-dn/diaries/astronomical_diaries.html

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> Ptolemy’s Canon: historische info en links (J. Lendering): http://www.livius.org/cg-cm/chronology/canon.html
> History and Philosophy of Western Astronomy (N. Strobel): http://www.astronomynotes.com/history/s1.htm
> E.N. Brundige, Inventing the Solar System: Early Greek Scientists Struggle to Explain How the Heavens Move: http://www.perseus.tufts.edu/GreekScience/Students/Ellen/EarlyGkAstronomy.html
> A. Bouché-Leclerq, Greek Astrology (bibliografie): http://www.smoe.org/arcana/bl-bib.html
> J.R. Davila, “Astrology and the descenders to the Chariot”: http://www.st-andrews.ac.uk/academic/divinity/PSCO_astrology.htm
> F. Schmidt, “Ancient Jewish Astrology: An Attempt to Interpret 4QCryptic (4Q186)”:
http://orion.huji.ac.il/symposiums/1st/papers/Schmidt96.html
> E.S. Kennedy, “Survey of Islamic Astronomical Tables” (boek, 1956):
http://books.google.com/books?vid=ISBN087169462X&id=EywLAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=iran+ancient&num=100&as_brr=1#PPP1,M1
> D.R. Lehoux, “Parapegmata, or, astrology, weather, and calendars in the Ancient World…” (Canadian theses, 2000): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/NQ53766.pdf
> L. Ness, “Astrology and Judaism in Late Antiquity” (diss, 1990): http://www.smoe.org/arcana/diss.html
> E.W. Maunder, “The Astronomy of the Bible” (New York, 1908): http://library.case.edu/ksl/ecoll/books/mauast00/mauast00.pdf
> L. Ness, “Research Sources for Astrology”: http://www.smoe.org/arcana/astrol1.html

ATHANASIUS
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. IV): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/204/index.htm

ATHENAGORAS VAN ATHENE
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/athenagoras.html
> info, bibliografie (P. Hartog): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/athenagoras.html

ATHENE

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#Athenian%20Democracy
> J.D. Mikalson, Religion in Hellenistic Athens (Berkeley, 1998; e-boek): http://content.cdlib.org/xtf/view?docId=ft267nb1f9&brand=eschol

ATLAS VAN ISRAEL EN OMGEVING
> Jeruzalem:
http://jeru.huji.ac.il/emap_ba2.htm
http://www.jerusalem.muni.il/english/tour/history/history.html
http://www.templemount.org/topo.html
> Israël: http://www.menorahcoinproject.org/maps.htm
> oude Midden-Oosten:
http://oi.uchicago.edu/OI/INFO/MAP/SITE/ANE_Site_Maps.html
http://www.unc.edu/awmc/mapsforstudents.html
> kaarten van het Perzische Rijk: http://members.ozemail.com.au/~ancientpersia/page1.html
> wereld van Jezus en de eerste christenen: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/maps/
> kaarten van het Romeinse Rijk:
http://intranet.dalton.org/groups/rome/RMAPS.html
http://www.roman-emperors.org/topmaps.htm
http://www.centuryone.com/rmnwrd.html
> Rome: http://www.roman-emperors.org/Index.htm
> historische kaarten van het Midden Oosten: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_middle_east.html en http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6200/regions.html
> links: http://www.ntgateway.com/maps.htm en http://ancienthistory.about.com/od/biblicalmaps/
> oude en moderne kaarten: Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/pre48maptoc.html
> kaart van de Dode Zee, Qumran en “de grotten”: http://ancienthistory.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=ancienthistory&zu=http%3A%2F%2Fmetalab.unc.edu%2Fexpo%2Fdeadsea.scrolls.exhibit%2Ffull-images%2Fdsmap.gif
> An overview of New Testament Geography (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/NT_Geography.htm

AUGUSTINUS


> Nicene and Post Nicene Fathers: I-VIII: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/index.htm
> info en links: http://ccat.sas.upenn.edu/jod/augustine.html
> artikelen van P. Fredrikson, o.a. over A. en Paulus: http://www.bu.edu/religion/faculty/bios/fredriksen.html#Articles
> overzicht van teksten en vertalingen: http://ccat.sas.upenn.edu/jod/augustine.html
> Worlds of Late Antiquity: info en links (J.J. O’Donnell): http://www.georgetown.edu/faculty/jod/augustine/
> C. Burke, Augustine and Conjugal Sexuality: http://www.churchinhistory.org/pages/booklets/augustine.pdf

AUGUSTUS

> J. Gruber, “Die Varus-Schlacht”: http://www.klassphil.uni-muenchen.de/~gruber/varus.html
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#The%20Principate%20to%20192%20CE
> vertaling van het werk van A.: http://www.pohick.org/sts/historical.html
> Resources for Augustan Studies: http://www.sas.upenn.edu/%7eekondrat/Augustus.html

AUXENTIUS VAN DUROSTORUM
> over Wulfila met een ariaans Credo (Latijn): http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/auxentius.html
> over Wulfila met een ariaans Credo (vertaling J. Marchand): http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/auxentius.trans.html

AVDAT
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm

AVESTA
zie ZOROASTRISME

Gebed van AZARJA (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=page&i=63522,63547
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=ToevDan+1%2C23-49&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling King James Version: http://www.earlyjewishwritings.com/azariah.html
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=4193363

 • F. Gaab, Handbuch zum phililogischen Verstehen der apokryphischen Schriften des Alten Testaments (Tübingen, 1818)

BAÄL
>B.P. Irwin, “Baal and Yahweh in the Old Testament : a fresh examination of the biblical and extra-biblical data” (Canadian theses): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape10/PQDD_0020/NQ46670.pdf

BABYLONISCHE TALMOED
> Hebreeuwse tekst (Vilna editie): http://www.e-daf.com/index.asp
> vertaling van de Vilna editie van M.L. Rodkinson (1918). Is voor een derde beschikbaar: http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm
> vertaling en verklaring van I. Epstein e.a (1952). Niet compleet: http://www.come-and-hear.com/talmud/
> A Page from the Babylonian Talmud (opzet van de bladspiegel): http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudPage.html
> bibliografie (M.A. Christian): http://www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/Hard%20Links/Talmud%20and%20Midrash.htm
> Soncino Talmud Glossary: http://www.come-and-hear.com/tglossary.html
> zoekprogramma op B.T.: http://www.come-and-hear.com/tindex.html
> lijst met tractaten: http://www.come-and-hear.com/tcontents.html
> M.J. Geller, “Akkadian Healing Therapies in the Babylonian Talmud” (2004): http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P259.PDF
> M.L. Margolis, “A manual of the Aramaic language of the Babylonian Talmud: grammar, chrestomathy and glossaries” (München, 1910)

BADHUIS
> Ancient Bath Resource Site (G.G. Fagan): http://www3.la.psu.edu/cams/Baths/Baths.html
> The Hadrianic Baths at Leptis Magna: http://archpropplan.auckland.ac.nz/virtualtour/hadrians_bath/hadrians_bath.html

BAN (CHEREM)

W.K. van der Molen, Een ban om te mijden. Bouwstenen voor een bijbels-theologische verkenning (diss. Groningen, 2008): http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/theology/2008/w.k.van.der.molen/

BARDAISAN
> Boek van de wetten der landen (vertaling Spicilegium Syriacum): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/spicilegium_3_bardesan.htm
> T. Apiryon, “Bardesanes” (1995): http://www.hermetic.com/sabazius/bardesanes.htm
> Ephraem Syrus, Refutationes (weerleggingen van Bardaisan): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/ephraim2_1_bardesan.htm

BAR JEZUS
> R. Strelan, “Who Was Bar Jesus (Acts 13,6-12)? “, Biblica 85 (2004) 65-81 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185

BAR KOCHBA

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> Jewish Virtual Library (S. Schoenberg): http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/revolt1.html
> bibliografie (Wikipedia): http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kochba#Bibliography
> N. Golb, “Is a Tannaitic Master Referred to by Name in the Simeon Ben Kosiba Papyri?”: http://oi.uchicago.edu/research/projects/scr/sbkp.html

Brief van BARNABAS
> Griekse tekst (K. Lake?): http://www.supakoo.com/rick/
> vertaling (les éditions du cerf, Parijs, 2001): http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/5524/TM.htm#
> vertaling Ante Nicene Fathers I: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-03.htm#P153_12325

> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/barnabas.html
> online artikelen van R.A. Kraft: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Christianity/Barnabas/

Handelingen van BARNABAS
> vertaling (Ante Nicene Fathers VIII): http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-90.htm#P7612_2339420
> I. Czachesz, Apostolic Commision Narrative in the Canonical and Apocryphal Acts of the Apostles (online boek): http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/theology/2002/i.czachesz/

Het martelaarschap van BARTHOLOMEÜS
> vertaling (Ante Nicene Fathers VIII): http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-102.htm#P8272_2638177

BARUCH (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=inx&i=1,1,47
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Bar&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling King James Version: http://www.earlyjewishwritings.com/baruch.html
> vertaling New American Bible: http://www.usccb.org/nab/bible/#baruch
> vertaling New Revised Standard Version: http://www.hope.edu/academic/religion/bandstra/BIBLE/BAR/BAR0.HTM

 • F. Gaab, Handbuch zum phililogischen Verstehen der apokryphischen Schriften des Alten Testaments (Tübingen, 1818)

2 BARUCH (Syrische Baruch)

> Griekse fragmenten zonder tekstkritisch apparaat: http://ocp.acadiau.ca/2Bar.xml
> vertaling APOT 2: http://www.carm.net/lost/2baruch.htm
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#syrBar
> bibliografieën:
– Th. Knittel: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/syr_bar.htm
– J.R. Davila: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/otpseud_bibliog_02.html#2baruch
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#syrBar

3 BARUCH

> vertaling APOT 2: http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/3Baruch.html
> vertaling E. Kautzsch, “Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments” Bd. 2 (Tübingen 1900): http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Michael.Luetge/Himmelsr.html#Baruch-Apokalypse
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#grEsr
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/gr_bar.htm
> bibliografie Slavische versie (A. Orlov): http://www.marquette.edu/maqom/thirdbaruch
> A. Orlov, “The Flooded Arboretums: The Garden Traditions in the Slavonic Version of 3 Baruch and the Book of Giants” (CBQ 2003): http://www.marquette.edu/maqom/arboretums

4 BARUCH (PARALEIPOMENA IEREMIOU)


> vertaling langere versie (Kraft / Purintun, 1972) en kortere versie (Newby / Kraft 1987): http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/courses/735/ParJer/ParJerET.html
> inleiding R. Kraft en A.E. Purintun: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Judaism/Paraleipomena%20Jeremiou%20Introduction
> overzicht gedrukte edities: http://ocp.acadiau.ca/4Bar.html#bibliography
> meer links: http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/courses/735/ParJer/
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#OffbEsr
> bibliografieën:
– Th. Knittel: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/par_jer.htm
– R.A. Kraft: http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/courses/735/ParJer/Bibliog.html

BASILIDES
> fragmenten van B. bij de patres: http://www.gnosis.org/library/basilide.htm
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/basilides.html

BASILIUS DE GROTE
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. VIII): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/208/index.htm
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

BEELDENDE KUNST (gerelateerd aan de bijbel)
> muziek en beeldende kunst gerelateerd aan Openbaring van Johannes (F. Just): http://catholic-resources.org/Art/Revelation-Art.htm
> Uit C.F. Horne en J.A. Bewer, “The Bible and its Story Taught by One Thousand Picture Lessons” (1908): http://www.wcg.org/lit/images/b8/
> The Doré Bible Gallery: http://catholic-resources.org/Art/Dore.htm
> Links to images of Tobit and Tobias: http://www.textweek.com/art/Tobit.htm
> rond de figuur van Maria: http://www.abcgallery.com/virgin.html#Annunciation

BEGRIP VAN ONZE GROTE KRACHT (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling F. Wisse (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker):
http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node290.html#SECTION000520000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node289.html#SECTION000510000000000000000

BEL EN DE DRAAK (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=page&i=63920,63941
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=ToevDan+3%2C1-22&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> Vertaling King James Version: http://www.earlyjewishwritings.com/bel.html
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=4210813

 • F. Gaab, Handbuch zum phililogischen Verstehen der apokryphischen Schriften des Alten Testaments (Tübingen, 1818)

BEMIDDELAARS van het heil
> bibliografie (J.R. Davila): http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/med_bibliography.html
> “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism” (spec. THEME 21: Divine Mediators Figures: Jewish and Christian Traditions): http://www.marquette.edu/maqom/

BEN KOSIBA
zie BAR KOCHBA

BEREA

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

BERENIKE
> G. Wilgerson, “Overzese handel in Berenike”: http://www.archbase.com/berenike/NLstudentUL1.html

Papyrus BEROLINENSIS 11710
> voor vertaling en info zie A. Bernhard: http://www.gospels.net/

BESNIJDENIS

> D. Schultheiss e.a., “Uncircumcision: A Historical Review of Preputial Restoration”: http://www.cirp.org/library/restoration/schultheiss/

BETLEHEM

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

BETSAIDA

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/Bethsaida.html
> R. Arav, “Bethsaida and the Ministry of Jesus around the Sea of Galilee”: http://www.bibleinterp.com/articles/bethsaida.htm
> R.Arav, “Bethsaida Report on the Season of 2003”: http://www.bibleinterp.com/excavations/bethsaida_2003.htm
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm

BET SEAN (= SCYTHOPOLIS)
> archeologie (Hebrew University of Jerusalem): http://www.rehov.org/
> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/Beitshean.html
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm

BET SHEARIM

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

CODEX BEZAE

> Griekse tekst met de oude Latijnse vertaling en vertalingen in Engels en Frans (van de evangeliën en Hand.): http://codexbezae.perso.sfr.fr/index_en.html

BEZIT (waardering van)
> review van M.S. Moore in Journal of Hebrew Scripture 4 (2002/2003): C.M. Murphy, Wealth in the Dead Sea Scrolls and in the Qumran Community (STDJ 40: Leiden: E. J. Brill, 2002): http://www.arts.ualberta.ca/JHS/reviews/review106.htm

BIBLIOBLOGGERS
> J.R. Davila, “Enter the Bibliobloggers”: http://www.st-andrews.ac.uk/academic/divinity/enter_the_bibliobloggers.html

BIBLIOGRAFIEËN
> Biblica algemeen (F. Just):
http://catholic-resources.org/Bible/Basic_Bibliography.htm
– Stauros bibliografie: http://stauros.webhotel.be/search.asp?a=main&l=engel
NT algemeen:
http://moses.creighton.edu/harmless/bibliographies_for_theology/New_Testament_0.htm
http://www.ntgateway.com/resource/biblio.htm#nt
http://cranfordville.com/biblioResearch.html#2.1.1
http://www.ccuniversity.edu/seminary/annotbib.doc (woordenboeken, encyclopedieën en commentaren)
> Biblical Bibliography of Lausanne: https://wwwdbunil.unil.ch/bibil//bi/en/bibilhome.html
> bibliografisch zoekprogramma: http://www.bsw.org/index.php?l=60
> judaica (M.A. Christian): http://www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/judaicabibnew.html
> keizercultus: http://www.csun.edu/~hcfll004/impcult.html
> kinderen in de oudheid (van Meir Bar Ilan): http://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibchild.html
> midrasj: http://www.huc.edu/midrash/
> patristica: http://moses.creighton.edu/harmless/bibliographies_for_theology/Patristics_0.htm
> pseudepigrafen: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio2.htm en http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/otpseud_bibliog_99.html
> Qmran: http://orion.mscc.huji.ac.il/resources/bib/current.shtml
> religie en geweld: http://www.wabashcenter.wabash.edu/Internet/hedgehog_viol_bib.htm (Ch.K. Bellinger)
> retorische analyse: http://www.unigre.it/rhetorica%20biblica/bibliografia/bibliografia.pdf
> seksualiteit in de Bijbel (R.L. Ecker): http://www.hobrad.com/andbib.htm
> Septuaginta:
http://www.kalvesmaki.com/LXX/BibArtD.htm (van Joel Kalvesmaki)
http://www.ubs-translations.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=lxxbib&uid=default&view_records=1&ID=*
http://www.theo.kuleuven.be/ap/JLbiblio.htm

– “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/
> sociologische benadering van het NT:
http://www.trinity.unimelb.edu.au/~csdevos/SocSciBiblio/SSList.html (C. de Vos)
http://www.religion.emory.edu/faculty/robbins/SRI/bibliography.html (D. Charnon)
http://www.nd.edu/~jneyrey1/Bibliography.htm (J.H. Neyrey)
> vrede: http://www.ithpeace.de/bibl/ (met zoekmogelijkheid)
> vrouwen in de oudheid:
http://www.stoa.org/diotima/biblio.shtml (met zoekprogramma)
http://oi.uchicago.edu/OI/DEPT/RA/WOMEN.HTML (T.G. Wilfong)
http://www.nd.edu/~jneyrey1/MaleFemale.htm (J.H. Neyrey)
> vrouwen in het jodendom:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/bibwomen.html
http://www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/Hard%20Links/Recent%20Schol%20on%20Women.htm (M.A. Christian)
> vrouwen in Egypte:
– A. Ferreira, The legal rights of the women of ancient Egypt (boek, 2004):
http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/ETD-desc/describe?urn=etd-03112005-145236
> vrouw en religie:
– S.C. Lau, Bibliography on Women and Religion: http://www.nd.edu/~archives/LAU.HTM

BIBLIOTHEKEN
> in het Romeinse rijk: http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/bibliotheca/bibliotheca.html

BIBLISCHER COMMENTAR ZUM ALTEN TESTAMENT
> tekst van het kommentaar van Keil / Delitzsch: http://bitflow.dyndns.org/german/KeilDelitzsch

BIJBELSE THEOLOGIE (OT)
> H. Spieckermann, “God’s Steadfast Love Towards a New Conception of Old Testament Theology”, Biblica 81 (2000) 305-327 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181

BIJBELSE THEOLOGIE (NT)
> R.J. Decker: http://faculty.bbc.edu/RDecker/phd/bib_th.htm

BIJBELVERTALINGEN
(zie ook SEPTUAGINTA, TARGOEMS, PESHITTA, VULGATA)
Nederlands:
> Voor SV, SV-71, NBG-51, WV-95, GNB-96, NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl
> Statenvertaling (met kanttekeningen): http://www.coas.com/BijbelMetKantTekeningen/
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?b=35
> Naardense Bijbel: http://www.naardensebijbel.nl/

Engels:
> Wyclif-vertaling: http://www.bible-researcher.com/wyclif/wyclif.html (alleen Matteüs en Romeinen)
> King James Version: http://etext.lib.virginia.edu/kjv.browse.html (zoekprogramma hierop: http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/public/bibles/lsb.search.html )
> King James Version (audio): http://www.audio-bible.com/bible/bible.html
> Revised Standard Version: http://etext.lib.virginia.edu/rsv.browse.html
> New Revised Standard Version: http://www.devotions.net/bible/00bible.htm
> New English Translation (internet, 2005): http://www.bible.org/netbible/
> negen Engelse vertalingen + BHS en LXX in transcriptie; ook filologische en exegetische aantekeningen: http://www.bible.org/
> Bible Gateway.com: http://www.biblegateway.com/ (elf Engelse vertalingen)
> New American Bible: http://www.usccb.org/nab/bible/
> New American Standard Bible: http://www.biblegateway.com/versions/?action=getVersionInfo&vid=49
> New International Version: http://www.ibs.org/niv/index.php
> New Jerusalem Bible: http://www.kofc.duq.edu/scripture/
> zie ook site M.S. Goodacre: http://www.ntgateway.com/bible.htm en http://ntgateway.com/multibib/bible.htm en F. Just: http://catholic-resources.org/Bible/English_Translations.htm
> geschiedenis van de Engelse Bijbelvertalingen http://www.bible.org/series.asp?series_id=117
> overzicht van Engelse vertalingen met typering (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/English_Translations.htm Zie ook: http://www.bible-researcher.com/versions.html en http://www.geocities.com/bible_translation/english.htm

Duits:
> Vertaling Martin Luther: http://www.bibel-online.net/ (zoekprogramma hierop: http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/public/bibles/lsb.search.html )
> Einheitsübersetzung http://alt.bibelwerk.de/bibel/?kbw_ID=40303&
> Gute Nachricht Bibel: http://www.ekd.de/bibel/bibel.php
> zie ook site F. Böhmig: http://www.animabit.de/bibel/frame.htm

Frans:
> Bible Louis Ségond (1910): http://www.campuslive.ch/lausanne/Bible/Chapters/ (zoekprogramma hierop: http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/public/bibles/lsb.search.html )
> La bible de Jérusalem: http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/84/TM.htm
> La traducion oecuménique de la Bible: http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/120/TM.htm
> vertaling André Chouraqui: http://nachouraqui.tripod.com/id90.htm

Zuid-Afrikaans:
> http://www.bibledbdata.org/onlinebibles/afrikaans/index.htm

andere talen:
> uitvoerige lijst: http://www.ethnicharvest.org/bibles/

BIOGRAFIE
> in hellenistische tijd: bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook08.html#Literature

BLINDEN
zie: ZIEKTE EN GENEZING (in NT)

BOETHIUS
> info, bibliografie, links: http://etext.lib.virginia.edu/latin/boethius/
> Consolatio philosophiae (Latijnse tekst, ed. J.J. O’Donnell): http://etext.lib.virginia.edu/latin/boethius/boecons.html met commentaar: http://etext.lib.virginia.edu/latin/boethius/boenotes.html en vertaling (W.V. Cooper, Londen, 1902): http://etext.lib.virginia.edu/latin/boethius/boephil.html
> The International Boethius Society: http://ccat.sas.upenn.edu/jod/boethius.society.html
> Worlds of Late Antiquity: info en links (J.J. O’Donnell): http://ccat.sas.upenn.edu/jod/boethius.html

BOSPORUS

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

BRIEFVORM

 • B.D. Smith, “The Epistolary Form in Greco-Roman World”
 • F. Just,  New Testament Letter Structure
 • Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Giesener Universitätsbibliothek III: Griechische Privatbriefe, bewerkt door H. Büttner (Giessen, 1931)

BRITANNIA
> info met kaart (J. Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/britannia/romanbritain.html
> R.G. Collingwood en R.P. Wright, “The Roman Inscriptions of Britain”: http://www.roman-britain.org/epigraphy/rib_index.htm

BYZANTIJNSE TEKSTVORM VAN HET NT
> M.D. Marlowe, “What about the Majority Text”: http://www.bible-researcher.com/majority.html
> The Majority Text Society: http://www.majoritytext.org/aboutmts.htm

BYZANTIUM
zie CONSTANTINOPEL

Caius Julius CAESAR

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> Latijnse teksten: http://www.perseus.tufts.edu/Texts/latin_TOC.html#Caesar
> vertaling van het werk van Caesar: http://www.pohick.org/sts/historical.html

CAESAREA MARITIMA
> foto van het aquaduct: http://www.kchanson.com/PTJ/aqueduct.html

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

http://www.pohick.org/sts/archaeol.html
> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/Caesarea.html
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm
> E.G. Reinhardt, onderwaterarcheologie: Herodes’ haven: http://hannover.park.org/Canada/Museum/caesarea/CaesareaHome.html
> Y. Turnheim en A. Ovadiah, “A New Look at the Geometric Mosaic in the Promontory Palace at Caesarea Maritima”: http://www.tau.ac.il/arts/projects/PUB/assaph-art/assaph4/articles_assaph4/ovadTurn.pdf
> C.M. Lehmann, “Another Latin Honorific Column from Caesarea Maritima”: http://www.usd.edu/~clehmann/cmvpcol.html/
> C.M. Lehmann, “Excavate at Caesarea Maritima”: http://www.usd.edu/~clehmann/caesarea.html

CAESAREA PHILIPPI (= BANIAS)

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm

Papyrus CAIRENSIS 10735
> voor vertaling en info zie A. Bernhard: http://www.gospels.net/translations/cairensistranslation.html ; vgl. http://www.gospels.net/

CAIUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/caius.html

CALIGULA

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> historische info en bibliografie (G.G. Fagan): http://www.roman-emperors.org/gaius.htm
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts3.html

CANON OT
(zie ook CANON NT)
> verschillen in canon OT in de Oosters-Orthodoxe, Rooms-Katholieke en Protestantse kerken: http://www.geocities.com/Heartland/Pines/7224/Rick/Septuagint/sp_books.html (zie ook: http://www.bombaxo.com/greek.html )
> bibliografie (primaire en secundaire literatuur; R.I. Bradshaw): http://www.earlychurch.org.uk/canon.php
> online artikelen (R.I. Bradshaw): http://www.biblicalstudies.org.uk/canon_ot.php
> overzicht van bijbelboeken in de Joodse en Christelijke tradities (aantal en volgorde) (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/Heb-Xn-Bibles.htm
> Ph.R. Davies, “Loose Canons. Reflections on the Formation of the Hebrew Bible”: http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article5.htm

CANON NT
> oudkerkelijke lijsten van de canonieke boeken van het NT: http://www.ntcanon.org/Decretum_Gelasianum.shtml
> schematisch overzicht van de aanvaarding van de boeken van het NT in de oude kerk: http://www.ntcanon.org/table.shtml
> geografische aspecten van de canonvorming: http://www.ntcanon.org/places.shtml
> J. Sieger, “Kanongeschichte” (historisch overzicht): http://www.joerg-sieger.de/einleit/nt/07kan/nt97.htm#oben
> bibliografieën:
– R.I. Bradshaw (primaire en secundaire literatuur): http://www.earlychurch.org.uk/canon.php
– United Bible Societies: http://www.ubs-translations.org/cms/index.php?id=20,0,0,1,0,0#bibcan
> online artikelen: http://www.biblicalstudies.org.uk/canon_nt.php
> meer links: http://www.ntcanon.org/miscellaneous.shtml
> R.A. Kraft, “Parabiblical Literature” in Early Judaism and Early Christianity: http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/courses/735/Parabiblical/intro.htm
> H.J. de Jonge: “The New Testament Canon”; uit: J.-M. Auwers en H.J. de Jonge, The Biblical Canons (Leuven, 2003): https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/bitstream/1887/955/1/279_118.pdf
> online bijdragen: http://ntgateway.com/canon.htm

Martelaarsakte van CARPUS, PAPYLUS EN AGATHONICE
> info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/carpus.html

CAPPADOCIË

Livius (J. Lendering): foto’s

CARTHAGO

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

Flavius Magnus Aurelius CASSIODORUS
> Worlds of Late Antiquity: info en links (J.J. O’Donnell): http://ccat.sas.upenn.edu/jod/cassiodorus.html
> Th. Hodgkin, The Letters of Cassiodorus Being A Condensed Translation Of The Variae Epistolae Of Magnus Aurelius Cassiodorus Senator: http://www.gutenberg.org/etext/18590

CATACOMBEN
> The Christian Catacombs of Rome: http://www.catacombe.roma.it/welcome.html
> The Catacombs of Rome (M.J. Maresca): http://www.arsmar.com/ce_art.htm
> The International Catacomb Society: http://www.catacombsociety.org/
> M.R.G. Jonckheere, “Christenen en de dood. Een studie naar het ontstaan van de christelijke catacomben te Rome.” (diss. Utrecht, 2006): http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2006-0511-200023/index.htm

CATULLUS
> Latijnse teksten: http://www.perseus.tufts.edu/Texts/latin_TOC.html#Catullus

CELSUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/celsus.html

CENSUS
> Papyrus over census in 104nC (P.Londen 904) (K.C. Hanson): http://www.kchanson.com/PTJ/census.html

Livius (J. Lendering): historische info en links

??? historische info en links betreffende de censor (J. Lendering):

Concilie van CHALCEDON (4e oec. conc.; 451)
> canones (vert Nicene and Post-Nicene Fathers serie II, dl. XIV): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/214/index.htm
> info (T. Tackett): http://mb-soft.com/believe/txs/chalcedo.htm

CHORAZIN

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/chorazin.html

CHRISTENEN
> in de ogen van de Romeinse schrijvers (J.D. Tabor): http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/saw.html

CHRISTOLOGIE
> overzicht van christologische titels in NT (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/Christological_Titles.htm
> P.-Y. Brandt – A. Lukinovich, “L’adresse à Jésus dans les évangiles synoptiques”, Biblica 82 (2001) 17-50 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> R. Bauckham “Paul’s Christology of Divine Identity”: http://www.forananswer.org/Top_JW/Richard_Bauckham.pdf
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: THEME 21: Divine Mediators Figures: Jewish and Christian Traditions: http://www.marquette.edu/maqom/

CHRONOLOGIE
> van vroeg-christelijke geschriften: http://www.earlychristianwritings.com/
> van de kanonieke en apocriefe evangeliën: A. Bernhard, “Dating Early Christian Gospels”, JBS: http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue4/Articles/dating_early_christian_gospels.doc
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4506
> The Ecole Chronology Project: http://www2.evansville.edu/ecoleweb/chronol.html
> The Web Chronology Project (D. Koeller): http://www.thenagain.info/WebChron/Introduction.html
> van Egypte en Mesopotamië:  http://www.nyu.edu/classes/wright/spring97/chron.htm

 • Livius (J. Lendering): historische info en links van Mesopotamië

> van Paulus’ leven: http://catholic-resources.org/Bible/Pauline_Chronology.htm
> van Griekenland: http://eawc.evansville.edu/chronology/grpage.htm en http://www.usfca.edu/westciv/Greekchron.html
> van het Romeinse Rijk: http://www.vroma.org/%7ejruebel/timeline/
> “Biblical Chronology”: http://www.bibarch.com/Chronology/index.htm

CHRYSOSTOMOS
> Nicene and Post Nicene Fathers: IX-XIV: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/index.htm

> bibliografie (W. Mayer): http://www.cecs.acu.edu.au/chrysostombibliography.htm

CICERO
> werken: http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html
> R.A. Kaster, “Self-Aggrandizement and Praise of Others in Cicero” (2005): http://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/kaster/120502.pdf

CILICIË

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

CLAUDIUS

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> historische info en bibliografie (G.G. Fagan): http://www.roman-emperors.org/claudius.htm
> The Claudius Page: http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/7094/claudius.html

1 CLEMENS
> Griekse tekst (K. Lake?): http://www.supakoo.com/rick/
> vertaling (Frans) (les éditions du cerf, Parijs, 2001): http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/5524/TM.htm#
> vertaling Ante Nicene Fathers I: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-05.htm#P175_20981
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/1clement.html

> G.A. van den Bergh van Eysinga, Onderzoek naar de echtheid van Clemens’ eersten brief aan de Corinthiërs (Leiden, 1908) (online boek) http://www.hermann-detering.de/Bergh1Cl.pdf

2 CLEMENS
> Griekse tekst (K. Lake?): http://www.supakoo.com/rick/
> vertaling Frans (les éditions du cerf, Parijs, 2001): http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/5524/TM.htm#
> vertaling Ante Nicene Fathers IX: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/009/0090163.htm

> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/2clement.html

CLEMENS VAN ALEXANDRIË
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/clement.html

> bibliografie: http://www.nsu.ru/classics/stromateis/favorite.htm
> A. Choufrine, “Theophany as Light: A Background of Clement of Alexandria’s Interpretation of the “Day” Abraham Was to See”: http://www.marquette.edu/maqom/choufrine

CLEODEMUS MALCHUS

> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#CleodMal
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#CleodMal

CLEOPATRA
> A.K. Ashmawy, “Chronology of Cleopatra”: http://ce.eng.usf.edu/pharos/Alexandria/History/cl_his.html
> A.K. Ashmawy, “Cleopatra, the Last Pharaoh” (B.C. 69-30): http://ce.eng.usf.edu/pharos/Alexandria/History/cleo.html

COLONIA

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

COMMODIANUS
> Ante Nicene Fathers IV: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/004/0040036.htm

CONCILIES (de zeven oecumenische c.)
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. XIV): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/214/index.htm

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

CONCUBINAAT
> R. Friedl, Der Konkubinat im kaiserzeitlichen Rom von Augustus bis Septimius Severus (diss; Stuttgart, 1994; Beperkte weergave): http://books.google.nl/books?id=zhiEOsWMRyEC&pg=PA420&lpg=PA420&dq=%22Der+Konkubinat+im+kaiserzeitlichen+Rom:+von+Augustus+bis+Septimius+Severus&source=bl&ots=ZOMaNKtvTf&sig=z579Wc96wxThPeOCnGWNgn0SL5M&hl=nl&ei=tai7Spb3AdPm-Qb7t_zRCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=&f=true

CONSTANTIJN DE GROTE

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> historische info en bibliografie (H.A. Pohlsander): http://www.roman-emperors.org/conniei.htm
> wetten betreffende christenen en anderen (uit Eusebius, HistEccl; vert Nicene and Post-Nicene Fathers serie II, dl. I): http://www.fordham.edu/halsall/source/const1-laws2.html
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook10.html#Late%20Antiquity
> S. Muhlberger, Overview of Late Antiquity: http://www.nipissingu.ca/department/history/MUHLBERGER/ORB/ovindex.htm

CONSTANTIJN II

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> historische info en bibliografie (M. DiMaio jr. en R. Frakes): http://www.roman-emperors.org/conii.htm

CONSTANTINOPEL
> plattegrond van C.: http://www.roman-emperors.org/C100.htm
> Byzantijnse munten: http://www.romancoins.info/Byzantines.html

 • Livius (J. Lendering): historische info en links over de keizers van het Oost-Romeinse Rijk


> Internet Medieval Sourcebook (P. Halsall): http://www.fordham.edu/halsall/sbook1c.html
> kunst (Art History; C.L.C.E. Witcombe): http://witcombe.sbc.edu/ARTHlateantiquity.html#Byzantine

> Byzantium. Byzantine Studies on the internet: http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/
> P. Hallsall, Byzantine Sources in Translation”: http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/alltexts.html

Concilie van CONSTANTINOPEL I (2e oec. conc.; 381)
> canones (vert Nicene and Post-Nicene Fathers serie II, dl. XIV): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/214/index.htm
> B. East, Constantinople I, 381 CE: Apollinarianism: http://www.the-orb.net/encyclop/religion/early/orb-councils1.index.htm

Concilie van CONSTANTINOPEL II (5e oec. conc.; 553)
> canones (vert Nicene and Post-Nicene Fathers serie II, dl. XIV): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/214/index.htm
> B. East, Constantinople II, 553 CE: Three Chapters Controversy: http://www.the-orb.net/encyclop/religion/early/orb-councils4.index.htm

Concilie van CONSTANTINOPEL III (6e oec. conc.; 680)
> canones (vert Nicene and Post-Nicene Fathers serie II, dl. XIV): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/214/index.htm

CONSUL

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links :

CORPUS HERMETICUM
> vertaling G.R.S. Mead: http://www.gnosis.org/library/hermet.htm

COSMAS INDICOPLEUSTES
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/
> De christelijke topografie (vierde boek) (vertaling McCrindles; aantekeningen en bibliografie van A. Wiesner): http://ccat.sas.upenn.edu/awiesner/cosmas.html#text
> H.A.I. Stadhouders, “De kosmos als kijkdoos, Het bijbels heelal volgens Cosmas de Indiëvaarder, een rechtlijnig exegeet uit byzantijns Alexandrië”: http://igitur-archive.library.uu.nl/let/2006-0310-200028/De%20kosmos%20als%20kijkdoos.pdf#search=%22winstedt%2C%20kosmas%20greek%22

CREDO VAN NICEA
> Ante Nicene Fathers VII: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/007/0070477.htm

CSEL
> over de uitgave van het Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum zie: http://www.oeaw.ac.at/kvk/
> lijst van uitgaven: http://www.oeaw.ac.at/kvk/kv01_1.htm

CTESIPHON

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

CYBELE-CULTUS
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook10.html#Roman%20Mystery%20Religions
> tekst van Lucretius: http://www.fordham.edu/halsall/ancient/lucretius-reruma.html

CYNICI
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook08.html#Philosophy

CYPRES
> British Museum. Dept. of Coins and Medals, Catalogue of the Greek coins of Cyprus (Londen, 1904) online boek: http://sunsite.berkeley.edu/cgi-bin/ebind2html/coins

CYPRIANUS
> Ante Nicene Fathers V: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/005/0050022.htm

CYRILLUS VAN JERUZALEM
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. VII): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/207/index.htm

CYRUS-CYLINDER

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

DAMASCUS

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

DAMASCUSGESCHRIFT
(zie ook QUMRAN)
> vertaling R.H. Charles (APOT 2.799-834; Oxford, 1913): http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/zadokite.html
> C. Hempel, “The Laws of the Damascus Document and 4QMMT”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/3rd/papers/Hempel98.html

DAMNATIO MEMORIAE

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> historische info en links (K. Scheuerer): http://www.bingo-ev.de/~ks451/antike/damnati1.htm

DANIËL (OT)
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/prophets/daniel.htm
> F. Just, The Book of Daniel – Study Materials: http://catholic-resources.org/Bible/Daniel.htm
> J.R. Davila, “The Animal Apocalypse and Daniel”: http://flyservers.com/members5/paleojudaica.com//AA_Daniel.htm
> A.E. Gardner, “Daniel 7,2-14: Another Look at its Mythic Pattern”, Biblica 82 (2001) 244-252 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> C.H.T. Fletcher-Louis, “The High Priest as Divine Mediator in the Hebrew Bible: Dan 7:13 as a Test Case”: http://www.marquette.edu/maqom/dan1 ; dl II: http://www.marquette.edu/maqom/dan2

 • B.D. Smith, The Intertestamental Period: info, links

Openbaring van DANIËL
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#ApkDan
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#ApkDan

Openbaring van DANIËL (Syrisch)
> A. Golitzin, “Making the Inside like the Outside: Toward a Monastic Sitz im Leben for the Syriac Apocalypse of Daniel”: http://www.marquette.edu/maqom/daniel

DANKGEBED (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling J. Brashler, P.A. Dirkse en D.M. Parrott (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node320.html#SECTION000580000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node319.html#SECTION000570000000000000000

DATERING
zie CHRONOLOGIE

DAVID
> S. McKenzie, “King David: A Biography”: http://www.bibleinterp.com/commentary/McKensie_020301.htm

DECIUS

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> historische info en bibliografie (G. Nathan en R. McMahon): http://www.roman-emperors.org/decius.htm

DECRETUM GELASIANUM
> tekst (Latijn): http://www.thelatinlibrary.com/decretum.html
> vertaling: http://www.tertullian.org/decretum_eng.htm

DELPHI

 • Livius (J. Lendering): historische info en links
 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

DEMETER-CULTUS
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook10.html#Roman%20Mystery%20Religions

DEMETRIUS DE KRONIEKSCHRIJVER
> vertaling OTP 2.848-854: http://www.zyworld.com/cosmiccreeper/OTpseudigigrapha/demchron.htm
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#Demetr
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#Demetr

DEMONEN
(zie ook EXORCISME)
> S. Badanjak, “Götter und Demonen”: http://www.religionswissenschaft.unizh.ch/idd/pdf/horizons_12_04_german.pdf
> D. Frankfurter, “Overview of the Study of Angels and Demons”: http://ccat.sas.upenn.edu/psco/year25/8710.shtml
> H. Lichtenberger, “Demonology in the Dead Sea Scrolls and the New Testament”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/9th/papers/LichtenbergerAbstract.html
> G.W.E. Nickelsburg, “The Experience of Demons (and Angels) in 1 Enoch, Jubilees, and the Book of Tobit”: http://ccat.sas.upenn.edu/psco/year25/8803a.shtml

DEMOTISCH
> the Demotic Dictionary Project: http://oi.uchicago.edu/OI/PROJ/DEM/Demotic.html#Introduction
> Demotische teksten (A.A. O’Brien, Univ. van Chicago):  http://oi.uchicago.edu/OI/DEPT/RA/ABZU/DEMOTIC_WWW.HTML

DENDROLOGIE
> homepage H.D. Grissino-Mayer: http://web.utk.edu/~grissino/

DEUTERONOMIUM RABBA
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm11.htm

DEUTERO-PAULINISCHE BREVEN
F. Just, The Deutero-Pauline Letters: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-Disputed.htm

DIADEEM

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

DIADOCHEN

 • Livius (J. Lendering): historische info en links
 • Livius (J. Lendering): chronologisch overzicht

DIATESSARON VAN TATIANUS
(zie ook TATIANUS)
> vertaling H.W. Hogg (1895): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/009/0090010.htm
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/diatessaron.html

DIDACHE
> Griekse tekst (K. Lake?): http://www.supakoo.com/rick/
> Griekse tekst uit Funk-Bihlmeyer in transcriptie (1924): http://www-user.uni-bremen.de/~wie/texteapo/didache-greek.html
> Griekse tekst van ???: http://www.geocities.com/baruchmar/EC/didachegraece.htm
> Griekse tekst (van K. Lake?): http://www.supakoo.com/rick/
> Franse vertaling (les éditions du cerf, Parijs, 2001): http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/5524/TM.htm#
> Franse vertaling (E. Besson): http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Besson/Didache/didache.html
> Engelse vertalingen en info: http://www.earlychristianwritings.com/didache.html

> online artikelen van R.A. Kraft over Barnabas en de D.: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Christianity/Barnabas/Commentary/

DIDASCALIA APOSTOLORUM
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/didascalia.html

DIER
> Pecus, Man and Animal in Antiquity. Proceedings of the conference at the Swedish Institute in Rome, September 9-12, 2002: http://www.isvroma.org/pecus/index.html
> I.S. Gilhus, “The animal sacrifice and its critics”: http://www.isvroma.org/pecus/saelid.pdf
> Th Fögen, “Animals in Graeco-Roman Antiquity and Beyond: A Select Bibliography”: http://www.telemachos.hu-berlin.de/esterni/Tierbibliographie_Foegen.pdf
> D. Kessler, “Tierische Missverständnisse: Grundsätzliches zu Fragen des Tierkultes” (Egypte): http://www2.rz.hu-berlin.de/nilus/net-publications/ibaes4/abstracts_d.html#kessler

DIO CASSIUS
> vertalingen: http://www.pohick.org/sts/historical.html en http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupid?key=olbp36909

DIOCLETIANUS

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> historische info (J. Lendering):
> historische info en bibliografie (R.W. Mathisen): http://www.roman-emperors.org/dioclet.htm
> bronteksten over christenvervolging onder D.: http://www.fordham.edu/halsall/source/persec1.html

DIODORUS VAN SICILIË

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

Brief aan DIOGNETUS
> Griekse tekst (K. Lake?): http://www.supakoo.com/rick/
> vertaling Frans (les éditions du cerf, Parijs, 2001): http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/5524/TM.htm#
> vertaling Ante Nicene Fathers I: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-08.htm#P636_112351

> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/diognetus.html

DIONYSIUS VAN ALEXANDRIË
> Ante Nicene Fathers VI: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/006/0060031.htm
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

DIONYSIUS AREOPAGITA
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/

DIONYSIUS VAN HALICARNASSUS
> Antiquitates Romanae (in Engelse vertaling): http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Dionysius_of_Halicarnassus/home.html

DIONYSIUS VAN KORINTE
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/dionysius.html

DIONYSIUS VAN ROME
> Ante Nicene Fathers VII: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/007/0070396.htm

DISCIPELEN (van Jezus)
> Disciples and Apostles in the New Testament (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/Disciples.htm

DOCETISME
> info (A.K.M. Adam): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/docetism.html

DODE ZEEROLLEN
zie QUMRAN

DOMITIANUS

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> historische info en bibliografie (J. Donahue): http://www.roman-emperors.org/domitian.htm
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#The%20Principate%20to%20192%20CE

Aelius DONATUS
> Worlds of Late Antiquity: info en links (J.J. O’Donnell): http://ccat.sas.upenn.edu/jod/donatus.html

DONDER: VOLMAAKT BEWUSTZIJN (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library vertaling G.W. MacRae (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node283.html#SECTION000480000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node282.html#SECTION000470000000000000000

DOOD
> M. Fitzenreiter, Tod und Tabu – Der Tote und die Leiche im kulturellen Kontext Altägyptens und Europas
http://www2.rz.hu-berlin.de/nilus/net-publications/ibaes1/Fitzenreiter/text1.html
> M.R.G. Jonckheere, “Christenen en de dood. Een studie naar het ontstaan van de christelijke catacomben te Rome.” (diss. Utrecht, 2006): http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2006-0511-200023/index.htm

DOOP (in jodendom en vroege christendom)
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/baptism.html
> R.L. Webb, “Jesus Baptism, Its Historicity and Implications”: http://www.ibresearch.com/page.asp?page_id=23
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/

DOROTHEÜS VAN GAZA
> info, bibliografie (T.W. Seid): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/dorotheos.html

DRIEVORMIGE EERSTE GEDACHTE (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library vertaling J.D. Turner (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node584.html#SECTION000980000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node583.html#SECTION000970000000000000000
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/trimorphic.html

DRIEVOUDIGE VERHANDELING (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling H.W. Attridge en D. Mueller (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node40.html#SECTION000140000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node39.html#SECTION000130000000000000000

DROMEN EN VISIOENEN
> bibliografisch zoekprogramma (G. Weber): http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/dreams/index.html
> S.B. Noegel, review (Journal of Hebrew Scriptures 3 [2000-2001]) van J.M. Husser, “Dreams and Dream Narratives in the Biblical World” ( Sheffield, 1999): http://www.arts.ualberta.ca/JHS/reviews/review009.htm”>http://www.arts.ualberta.ca/JHS/reviews/review009.htm

Evangeliënharmonie uit DURA-EUROPOS (fragment 0212)
> Griekse tekst, vertaling en info: http://www.earlychristianwritings.com/dura.html

EBIONIETEN
> info (J.D. Tabor): http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/ebionites.html

Evangelie van de EBIONIETEN
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/gospelebionites.html

ECONOMIE (ANTIEKE)
> The Gallilean Fishing Economy and the Jesus Tradition (K.C. Hanson): http://www.kchanson.com/ARTICLES/fishing.html
> in Griekenland: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#Economic%20Life
> in het Romeinse Rijk: > info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#Economic%20Life
> Wirtschaft im Römischen Reich (D. Vollbrecht & H. Langlotz): http://sneaker.cfg-hockenheim.de/referate/inhalt/wirtschaft/
> G. Boetto, “Merchant Vessels and Maritime Commerce in Roman Times”:
http://www2.rgzm.de/navis/Themes/Commercio/CommerceEnglish.htm
> Évolution de la Civilisation Romaine Antique (J. St.Gelais): http://www.geocities.com/Athens/Troy/7473/

EDESSA

 • Livius (J. Lendering): historische info

> info (A. Mirkovic): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/pedessa.html
> vertaling documenten over E. in Ante-Nicene Fathers VIII: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-137.htm#P9526_3051103
> A. Mirkovic, Edessa: Parthian period (lijst van koningen van E.): http://ecole.evansville.edu/articles/pedessa.html

Kroniek van EDESSA
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

EED
> B. Baldwin, “Classical Swearing: a Vade-Mecum”: http://www.shattercolors.com/nonfiction/baldwin_swearing.htm

EER EN SCHAAMTE
> bibliografie (J.H. Neyrey) http://www.nd.edu/~jneyrey1/honor.htm
> S.A. Brayford, “To Shame or not to Shame: Sexuality in the Mediterranian Diaspora”: http://www.sbl-site.org/Publications/Semeia/Semeia87/08Sem87.pdf
> K.C. Hanson, “How Honorable! How Shameful! A Cultural Analysis of Matthew’s Makarisms and Reproaches”: http://www.kchanson.com/ARTICLES/mak.html

EFEZE
> theater van Efeze: http://homepage.usask.ca/~jrp638/skenotheke.html#theaters
> fotomateriaal: http://www.livius.org/a/turkey/ephesus/ephesus1.html

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

Concilie van EFEZE (3e oec. conc.; 431)
> canones (vert Nicene and Post-Nicene Fathers serie II, dl. XIV): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/214/index.htm
> B. East, “Ephesus, 431BE: Nestorianism”: http://www.the-orb.net/encyclop/religion/early/orb-councils2.index.htm

EFEZIËRS (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Eph
> vertaling(en) en info (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/ephesians.html
online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Captivity%20letters
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/eph.htm
> F. Just, The Letters to the Colossians and the Ephisians: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-Colossians&Ephesians.htm
> Th.B. Slater, “Translating a{gioi in Col 1,2 and Eph 1,1”, Biblica 87 (2006) 52-54 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> J.-N. Aletti, “Les difficultés ecclésiologiques de la lettre aux Éphésiens. De quelques suggestions”, Biblica 85 (2004) 457-474 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> S. Grindheim, “What the OT Prophets Did Not Know: The Mystery of the Church in Eph 3,2-13″, Biblica 84 (2003) 531-553 (tekst met samenvatting)”: http://www.bsw.org/?l=7184
> L.J. Kreitzer, “The Plutonium of Hierapolis and the Descent of Christ into the ‘Lowermost Parts of the Earth’ (Ephesians 4,9)”, Biblica 79 (1998) 381-393 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> R.F. Wilson, “Headship (kephale) and Submision (hupotassomai) in Ephesians 5:21-33: http://www.jesuswalk.com/ephesians/kephale-headship-ephesians.htm

EGERIA
> Egeria’s reisverslag (Latijn): http://users.ox.ac.uk/~mikef/durham/egelat.html
> Engelse vertaling (“based on that found in” L. Duchesme, Christian Worship, 1923): http://users.ox.ac.uk/~mikef/durham/egetra.html
> bibliografie (M. Frazer): http://users.ox.ac.uk/~mikef/durham/egebib.html

Papyrus EGERTON 2
> voor Griekse tekst, vertaling en info zie A. Bernhard: http://www.gospels.net/translations/egertontranslation.html
http://www.earlychristianwritings.com/egerton.html
> The Papyrus Egerton 2 Homepage (W. Willker): http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Egerton/Egerton_home.html
> M. Gronewald, Papyrus Köln 255″: http://www1.uni-bremen.de/~wie/Egerton/Gronewald.html#1

EGYPTE
> ABZU bibliografie (zeer uitgebreid met zoekprogramma): http://www.etana.org/abzu/abzu-search.pl
> WWW Sites Relating to the Ancient Mediterranean van K.C. Hanson: http://www.kchanson.com/LINKS/ancweb.html#4
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook04.html
> in de Romeinse tijd: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html
> kunst (Art History; C.L.C.E. Witcombe): http://witcombe.sbc.edu/ARTHegypt.html
> kunst en architectuur: http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook04.html#Art%20and%20Architecture
> Egypt WWW Index: http://ce.eng.usf.edu/pharos/index.html
> teksten uit E.: http://ccat.sas.upenn.edu/%7Ehumm/Resources/Texts/bibTexts.html
> wetenschap: http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook04.html#Mathematics
> geschiedenis van E.: http://www.touregypt.net/ehistory.htm
> J.G. Manning, “Land tenure, rural space, and the political economy of Ptolemaic Egypt (332 BC-30 BC)”: http://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/manning/050501.pdf
> Ancient Egypt: the Mythology: http://www.egyptianmyths.net/index.html
> E. Monson, “The Ethics and Economics of Ptolemaic Religious Associations”: http://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/monson/110511.pdf
> R.K. Sherk, “The Roman Empire: Augustus to Hadrian” (Translated Documents of Greece & Rome) (e-book, bijna compleet): http://books.google.nl/books?id=Nrcgr7gQZrcC&pg=PA169&lpg=PA169&dq=Hermoupolis+egypt&source=bl&ots=hnQ3j4O78y&sig=CAVKvrVdSeWtoYbxmuYEJG0_MH4&hl=nl&ei=C6usS9rMJdDX-Qa_zfmxDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB8Q6AEwAw#v=onepage&q=Hermoupolis%20egypt&f=false

Evangelie van de EGYPTENAREN (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library vertaling A. Bohlig en F. Wisse (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling van M.R. James, The Apocryphal New Testament (Oxford, 1924) 10-12: http://www.earlychristianwritings.com/text/gospelegyptians.html
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node189.html#SECTION000300000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node188.html#SECTION000290000000000000000

EIN GEDI

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/eingedi.html
> Y. Hirschfeld, “Ein Gedi 1998”: http://orion.mscc.huji.ac.il/orion/programs/Hirschfeld98.shtml

EKBATANA

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

ELAGABAL

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

Boek van ELCHASAI
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/elchasai.html

ELDAD EN MEDAD (fragmenten)

ELEUSIS-CULTUS
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook10.html#Roman%20Mystery%20Religions

ELIA (persoon van)
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4542

Apocalyps van ELIA
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#ApkEl
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/apk_el.htm
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#ApkEl
Concilie van ELVIRA (305)

> gedeeltelijke tekst van de canones: http://www.beyond-the-pale.org.uk/elvira.htm

> complete tekst van de canones: http://faculty.cua.edu/pennington/Canon%20Law/ElviraCanons.htm

ENGELEN
> E.G. Chazon, “Human and Angelic Prayer in Light of the Dead Sea Scrolls”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/5th/chazon00.html
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/
> J.C. Vanderkam, “The Angel Story in the Book of Jubilees”: http://orion.huji.ac.il/symposiums/2nd/papers/vanderkam.html
> D. Frankfurter, “Overview of the Study of Angels and Demons”: http://ccat.sas.upenn.edu/psco/year25/8710.shtml
> G.W.E. Nickelsburg, “The Experience of Demons (and Angels) in 1 Enoch, Jubilees, and the Book of Tobit”: http://ccat.sas.upenn.edu/psco/year25/8803a.shtml

EPHRAEM SYRUS
> bibliografie: http://www.cecs.acu.edu.au/chrysostombibliography.htm
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. XIII): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/213/index.htm
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/
> bijdragen van G.A. Anderson over het thema: “The Fall of Satan in the Thought of St. Ephrem and John Milton”: http://syrcom.cua.edu/hugoye/Vol3No1/HV3N1Anderson.html
CODEX EPHRAEMI SYRI RESCRIPTUS

> Tekstuitgave van C. von Tischendorf (Leipzig, 1843) http://books.google.pl/books?id=wWFAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=#v=onepage&q&f=false

EPICUREEËRS
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook08.html#Philosophy

EPIFANES, ZOON VAN CARPOCRATES
> uit Clemens van Alexandrië, Stromateis 3.6.1-3.9.3: http://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book3-english.html
> vertaling(en) en info (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/epiphanes.html

EPIGRAFIE
> Griekse inscripties (The Packard Humanities Institute): http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/
> links: http://www.pohick.org/sts/archaeol.html
> J.M.R. Cormack Macedonian Collection-Squeezes: http://omega.cohums.ohio-state.edu/epigraphy/cormack.html
> Images from the Squeeze collection of the Ohio State University: http://omega.cohums.ohio-state.edu/epigraphy/inscriptions/
> Imaging Projects of the Centre for the Study of Ancient Documents: http://www.csad.ox.ac.uk/CSAD/Images.html
> G.H.R. Horsley, “Epigraphy as an ancilla to the study of the Greek Bible. A propos of a recent anthology of inscriptions”, Biblica 79 (1998) 258-267 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179

> T. Elliott, Abbreviations in Latin Inscriptions: http://www.case.edu/artsci/clsc/asgle/abbrev/latin/ (zie ook http://www.case.edu/artsci/clsc/asgle/ )

ERASMUS
> A.K. Jenkins, “Erasmus Commentary on Ps.2” (Journal of Hebrew Scriptures 2003): http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_15.pdf

ESCHATOLOGIE
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts7.html en
http://virtualreligion.net/iho/texts8.html
> S.M. ElSebaie, The destiny of the world : a study on the end of the universe in the light of ancient Egyptian texts (Canadian theses):
http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/MQ54154.pdf

ESSENEN
zie QUMRAN

Toevoegingen op ESTER
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> schematische vergelijking van Hebreeuwse en Griekse tekst: http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/summaries/esther-add-notes.htm
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=inx&i=1,1,42
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=EstGr&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=3888691

ETHIOPISCH
> S.A.B. Mercer, “Ethiopic Grammar with Chrestomathy and Glossary” (Chicago, 1919):
http://bible.zoxt.net/ethiop/ethiop.htm
> bibliografie G. del Olmo Lete, “A Bibliography of Semitic Linguistics (1940-2000)”: http://www.telefonica.net/web2/aulaorientalis/

ETRUSKEN
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#Etruscans

> R.S.P. Beekes, The Origin of the Etruscans (Amsterdam, 2003) online boek: http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20021051.pdf

EUFRAAT

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

EUGNOSTOS DE GEZEGENDE / DE WIJSHEID VAN JEZUS CHRISTUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling D.M. Parrott (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node198.html#SECTION000320000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node197.html#SECTION000310000000000000000

EUNOMIUS VAN CYZICUS
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

EUPOLEMOS

> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#Eup
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#Eup

EUSEBIUS VAN CAESAREA

> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. I): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/201/index.htm
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/
> gegevens over de HistEccl: http://www.tyndale.cam.ac.uk/Tyndale/staff/Head/Eusebius.htm

EVAGRIUS PONTICUS
> G. Bunge, “Created and Renewed after the image of God. About the biblical-theological and sacramental Foundations of Evagrian Mysticism” (1999): http://home.planet.nl/~chotki/created_and_renewed_after_the_im.htm

EVAGRIUS SCHOLASTICUS
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

EVANGELIËN
(zie ook SYNOPTISCH PROBLEEM)
> datering van de kanonieke en apocriefe evangeliën: A. Bernhard, “Dating Early Christian Gospels”, JBS: http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue4/Articles/dating_early_christian_gospels.doc
> Ph. Jenkins, “Hidden Gospels”: http://www.bibleinterp.com/articles/hiddengospel.htm

EVANGELIËNHARMONIE
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne):
https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4261

EVANGELISTEN
> de symbolen van de vier evangelisten (bijbelse achtergronden en kunst): http://catholic-resources.org/Art/Evangelists_Symbols.htm

EX ORIENTE LUX
Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux (Nederland): http://www.let.leidenuniv.nl/eol/eol.htm
Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux (België): http://exorientelux.studentenweb.org/jeol.html

EXODUS (OT)
> R. Roukema e.a. (red.), “The Interpretation of Exodus” (FS. C. Houtman; niet compleet)
http://books.google.com/books?id=wXqZoJrA0kAC&pg=PA284&lpg=PA284&dq=vertaling+obbink&source=web&ots=pyv0fCOOqp&sig=0Gh0EpKlN-T-N1x-K5O2hX1Tc2A#PPP1,M1
> B.E. Medjuck, “Exodus 34:29-35 Moses’ horns in early Bible translations and interpretations” (Canadian theses, 1998): http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape11/PQDD_0002/MQ43918.pdf

EXODUS RABBA
> vertaling S. Rapaport: http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm08.htm

EXORCISME
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts9.html
> bibliografie: exorcisme in het jodendom (M. Bar-Ilan): http://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibexorc.html
> F. Just, Demons and Exorcisms in the Gospels: http://catholic-resources.org/Bible/Exorcisms.htm

EZECHIËL (OT)
> J.M. Ruthven, “The Prophecy that is Shaping History. New Research on Ezechiel’s Vision of the End” (2003): http://www.prophecyshapinghistory.org/
> Hebrew Scriptures and More (links): http://hebrewscripturesandmore.com/Links/Link-Pages/Ezekiel.htm

Apocryphon van EZECHIËL

> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#ApokrEz
> bibliografieën:
– J.R. Davila: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/otpseud_bibliog_02.html#apocezek
– Th. Knittel: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#ApokrEz

EZECHIËL DE TRAGEDIESCHRIJVER

> Fragmenten bij Eusebius, PraepEv: http://ocp.acadiau.ca/EzekTrag.xml
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#EzTrag
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#EzTrag
> A. Orlov, “Moses’ Heavenly Counterpart in the Book of Jubilees and the Exagoge of Ezekiel the Tragedian”: http://www.marquette.edu/maqom/mosesjubilees

Apocalyps van EZRA
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#OffbEsr

Griekse apocalyps van EZRA
> vertaling: http://ccel.org./fathers2/ANF-08/anf08-106.htm
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#grEsr
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#grEsr

4 EZRA

> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=3652195
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#4Esr
> bibliografieën:
– Th. Knittel: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/4esra.htm
– J.R. Davila: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/otpseud_bibliog_02.html#4ezra
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#4Esr
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer) voor hst.1-2 (ook wel 5 Ezra genoemd): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#5Esr
> bibliografie (Th. Knittel) voor hst.1-2 (ook wel 5 Ezra genoemd): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#5Esr
> parallellen met NT voor hst.1-2 (ook wel 5 Ezra genoemd): (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#5Esr
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer) voor hst.15-16 (ook wel 6 Ezra genoemd): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#anker17
> R.A. Kraft, “Towards Assessing the Latin Text of ‘5 Ezra’: the ‘Christian’ Connexion”, http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Recensions%20of%205%20Ezra
> D. Frankfurter, Review of Th.A. Bergren, “Sixth Ezra: The Text and its Origin” (New York, 1998): http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/1998-11-03.html

5 EZRA
zie 4 EZRA

6 EZRA
zie 4 EZRA

Visioen van EZRA
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#VisEsr
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#VisEsr

Vragen van EZRA
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#FrEsr
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#FrEsr

FAMILIE
> F. in de oudheid (K.C. Hanson): http://www.kchanson.com/PTJ/kinship.html

FARAO

 • Livius (J. Lendering) historische info en links

FARIZEEËRS
> selectie van bronnen (M.H. Smith): : http://virtualreligion.net/iho/texts4.html
> info en bibliografie (D.R. de Lacey): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/pharisees.html
> punten uit E.P. Sanders, Judaism, Practice and Belief 63BCE-66CE (Londen enz. 1992): http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/361_Transp/Sanders_02_Parties.html

FASCES

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

FAYYUMFRAGMENT
> voor vertaling en info zie A. Bernhard: http://www.gospels.net/
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/fayyum.html

FEESTEN
> overzicht feesten in het jodendom (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/Festivals.htm

FEMINISTISCHE EXEGESE
delen uit de volgende boeken:
> Elisabeth Schüssler Fiorenza, In Memory of Her: http://www.pinn.net/~sunshine/book-sum/sf1.html
> Elisabeth Schüssler Fiorenza, Jesus: Miriam’s Child, Sophia’s Prophet: http://www.pinn.net/~sunshine/book-sum/sf4.html
> Ross Shepard Kraemer, Her Share of the Blessings: http://www.pinn.net/~sunshine/book-sum/blessing.html
> E. Pagels, The Gnostic Gospel: http://www.pinn.net/~sunshine/book-sum/gnostic.html
> L.M. Russell (red.), Feminist Interpretation of the Bible: http://www.pinn.net/~sunshine/book-sum/russell1.html
> L.M. Russell, The Liberating Word: http://www.pinn.net/~sunshine/book-sum/russell2.html
> J. Schaberg, The Illegitimacy of Jesus: http://www.pinn.net/~sunshine/book-sum/illegit.html
> A.A. Keefe, “Stepping In / Stepping Out: A Conversation between Ideological and Social Scientific Feminist Approaches to the Bible” (JRS 1999): http://puffin.creighton.edu/human/JRS/1999/1999-6.html

FENIX

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

FILEMON (NT)
> OpenText.org (linguistische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Phlm
http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Phlm
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/philemon.html
> J.P. Heil, “The Chiastic Structure and Meaning of Paul’s Letter to Philemon”: http://www.bsw.org/?l=71821&a=Comm05.html
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/philemon.htm
> F. Just, Paul’s Letter to Filemon: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-Philemon.htm
> J.P. Heil, “The Chiastic Structure and Meaning of Paul’s Letter to Philemon”, Biblica 82 (2001) 178-206 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182

FILIPPENZEN (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Phil
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Captivity%20letters
> vertaling(en) en info (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/philippians.html
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/phil.htm
> F. Just, Paul’s Letter to the Philippians: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-Philippians.htm

FILIPPI

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

FILIPPUS (de evangelist)
> B. Kollmann, “Philippus der Evangelist und die Anfänge der Heidenmission”, Biblica 81 (2000)551-565 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181

Het Evangelie van FILIPPUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling W.W. Isenberg (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node88.html#SECTION000200000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node87.html#SECTION000190000000000000000
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/apocalypsejames1.html

Handelingen van FILIPPUS
> vertaling M.R. James (1924), http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/acts/actphil.htm
> I. Czachesz, Apostolic Commision Narrative in the Canonical and Apocryphal Acts of the Apostles (online boek): http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/theology/2002/i.czachesz/

FIRMICUS MATERNUS

FISCUS JUDAICUS

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

FOENICIË
> info en veel foto’s: http://www.phoenician.org/
> B. Garnand, “From Infant Sacrifice to the ABC’s: Ancient Phoenicians and Modern Identities”: http://archaeology.stanford.edu/journal/newdraft/garnand/paper.pdf

FRYGIË

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

FUNDAMENTALISME
> over The Fundamentals: A Testimony to the Truth (1917): http://www.logos.com/products/details/2182
> tekst van The Fundamentals: A Testimony to the Truth (1917): http://www.xmission.com/~fidelis/
> A.A. Hodge, “The Inspiratuion of the Bible”: http://homepage.mac.com/shanerosenthal/reformationink/aahinsp.htm
> werken van B.B. Warfield, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Breckinridge_Warfield
> M. Eliott, “The Fundamentals, Higher Criticism and Archaeology” http://www.bibleinterp.com/articles/Elliott_Fundamentals.htm

GALATEN (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Gal
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Galatians
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/galatians.html
> J.J. Kilgallen, “The Strivings of the Flesh… (Galatians 5,17)”: http://www.bsw.org/?l=71801&a=Ani03.htm
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/gal.htm
> F. Just, Paul’s Letter to the Galatians: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-Galatians.htm
> F. Just, “Justification by Faith” in Galatians & Romans: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-Justification.htm
> J.-N. Aletti, “Galates 1-2. Quelle fonction et quelle démonstration?”, Biblica 86 (2005) 305-323 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186
> A. Vanhoye, “La définition de l’ ‘autre évangile’ en Ga 1,6-7”, Biblica 83 (2002) 392-398 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> T. Seland, “Saul of Tarsus and Early Zealotism. Reading Gal 1,13-14 in Light of Philo”s Writings”, Biblica 83 (2002) 449-471 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> J. Kilgallen, “The Strivings of the Flesh……(Galatians 5,17)”, Biblica 80 (1999) 113-114 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180
> G.K. Beale, “Peace and Mercy Upon the Israel of God. The Old Testament Background of Galatians 6,16b”, Biblica 80 (1999) (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180 204-223
> J. Lambrecht, “Abraham and His Offspring. A Comparison of Galatians 5,1 with 3,13”, Biblica 80 (1999) 525-536 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180
> J. Lambrecht, “The Right Things You Want to Do. A Note on Galatians 5,17d”, Biblica 79 (1998) 515-524 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> S.C. Carlson, “Gal 1:3 Our Father or Our Lord?” http://www.hypotyposeis.org/weblog/
> S. Davis, “The Gloss Half-Empty: The Sense of the Abraham Narratives in Galatians: http://stephan.davis.googlepages.com/glosshalfempty.pdf

Inscriptie van GALLIO
K.C. Hanson’s Collection of Greek Documents: http://www.kchanson.com/ANCDOCS/greek/gallio.html

GALBA

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (J. Donahue): http://www.roman-emperors.org/galba.htm

GALENUS
> over de christenen: vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/galen.html

GALILEA
> M.A. Chancey, “The Myth of a Gentile Galilee”, http://www.bibleinterp.com/articles/Myth_Gentile_Galilee.htm

GALLIA

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

GAMLA

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/gamala.html

GAZA
> als christelijk centrum: info en bibliografie (Th.W. Seid): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/gaza.html

GELD, MATEN EN GEWICHTEN IN DE OUDHEID

GEBED
> selectie van bronnen betreffende gebed in de rabbijnse traditie (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts5.html
> G. Lüdemann en M. Janssen, Unterdrückte Gebete. Gnostische Spiritualität im frühen Christentum (Stuttgart, 1997; compleet online te raadplegen): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/Prayers.html#CH4
> gebed in de synagoge (website D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/prayer.html
> E.G. Chazon, “Human and Angelic Prayer in Light of the Dead Sea Scrolls”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/5th/chazon00.html
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/
> bibliografie Joodse gebed en liturgie: http://www.zahavy.com/biblio.html

GELIJKENISSEN
> rabbijnse gelijkenissen (selectie van bronnen; M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts5.html
> recensie H. Basser van D. Stern, Parables in Midrash: Narrative and Exegesis in Rabbinic Literature (Cambridge, MA / London, 1991): ftp://ftp.lehigh.edu/pub/listserv/ioudaios-review/2.1992/stern.basser.011
> G. uit de Evangeliën: exegetische aantekeningen en bibliografie: http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/parables/StudentNotes1.htm
> overzicht G van de Evangeliën (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/Parables.htm

GEMARA
> info (MyJewishLearning): http://www.myjewishlearning.com/texts/talmud/Gemara.htm

GENEESKUNDE
zie ook: MAGIE / ZIEKTE EN GENEZING
> in de oudheid: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook08.html#Science%20and%20Medicine
> planten en G.: http://plantaardigheden.nl/aardig/aardigheden/kruidenboeken04.htm
> Antiqua Medicina (Univ. of Virginia): http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/library/historical/artifacts/antiqua/
> G. in Mesopotamië, Egypte, Griekenland: The Asklepion (N. Demand): http://ablemedia.com/ctcweb/consortium/demandasclepion.html
> Surgical Instruments of Ancient Rome (Univ. of Virginia): http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/library/historical/artifacts/roman_surgical/
> L’Ophtalmologie dans la Grèce Antique: http://www.snof.org/histoire/grece.html
> meer links: http://www.mic.ki.se/West.html#West1
> History of Western Biomedicine (Karolinska Institutet, Stockholm): http://www.mic.ki.se/History.html
> H.F.J. Horstmanshoff, M. Stol en C. Tilburg, “Magic And Rationality In Ancient Near Eastern And Graeco-roman Medicine”:
http://books.google.com/books?vid=ISBN9004136665&id=p6rejN-iF0IC&printsec=toc&dq=intitle:magic+intitle:and+intitle:rationality&num=100&as_brr=1&sig=_lGDIdX5cNZfR_nlneetcYGDMRQ#PPP1,M1

GENESIS APOCRYPHON
G.W.E. Nickelsburg, Patriarchs who Worry about their Wives: A Haggadic Tendency in the Genesis Apocryphon: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/1st/papers/Nickelsburg96.html

GENESIS RABBA
> vertaling S. Rapaport (selectie): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm07.htm
> bibliografie (Hebrew Union College): http://www.huc.edu/midrash/g-am-br.html
> bibliografie, tekstuitgaven en vertalingen (Hebrew Union College): http://www.huc.edu/midrash/t-br.html

GENEZING
zie: ZIEKTE EN GENEZING

GENIZA (van Caïro)
> bibliografie (Taylor-Schechter Genizah Research Unit): http://www.lib.cam.ac.uk/Taylor-Schechter/Bibliography.html

GENNADIUS VAN MARSEILLE
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. III): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/203/index.htm

GEORGIË
> G. Braund, “Georgia in Antiquity Again”: http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1995/95.09.28.html
> K. Khimshiashvili, “Temples and Palaces in the Ancient Georgia: Interpretation Difficulties in the Context of the Near Eastern Archaeology”: http://www.open.ge/art/treasure/temples_and_palaces_eng.pdf

GERASA (= JERASH)

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

GERMANIA INFERIOR

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

GERONTIUS

GESCHIEDSCHRIJVING (in de Oudheid)

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> Oudchristelijke G.: K.R. Keck en N.H. Reddington (1996, slecht onderhouden): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/clio.html

GETALLEN
> 40 (F. Just): http://catholic-resources.org/Lectionary/40-Days-Nights.htm
> G. in Johannes (F. Just): http://catholic-resources.org/John/Themes-Numbers.htm
> F. Just, Numbers in the Book of Revelation: http://catholic-resources.org/Bible/Revelation_Numbers.htm
> R.A. Kraft, “Philo’s Treatment of the Number Seven in ‘On Creation'”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Judaism/Philo%20on%207
> Numerology of the Beast: http://www.csad.ox.ac.uk/POxy/numero.htm vgl. http://www.csad.ox.ac.uk/POxy/beast616.htm
> J. Kalvesmaki, “The Theology of Arithmatic. Numbers in Antiquity”: http://www.kalvesmaki.com/Arithmetic/index.htm

GETUIGENIS DER WAARHEID (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling S. Giversen en B.A. Pearson (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node511.html#SECTION000820000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node510.html#SECTION000810000000000000000

GEWELD IN DE BIJBEL, HET VROEGE JODENDOM EN HET VROEGE CHISTENDOM
(zie ook Matteüs)
> C. Bennema, “The Sword of the Messiah and the Concept of Liberation in the Fourth Gospel” (Biblica 86): http://www.bsw.org/?l=71861&a=Comm03.html
> J.J. Collins, “The Zeal of Pinechas: the Bible and the Legitimation of Violence”, JBL 122 (2003) 3-21: http://www.sbl-site.org/Publications/JBL/JBL1221.pdf
> C.J. Cadoux, “The Early Chritian Attitude to War” (Londen, 1919) (online boek): http://oll.libertyfund.org/Home3/HTML.php?recordID=0305
> P. Nyk, “Die Vorstellung vom endzeitlichen Krieg in Israel”, Studia Judaica 7 (2004) 305-353: http://www.studiajudaica.pl/sj14nyk.pdf
> H. Schmidt, A. Renz en J. Sperber, Heil in Christentum und Islam (Stuttgart, 2004) (online boek): http://www.akademie-rs.de/fileadmin/user_upload/pdf_archive/hp61.pdf
> Themanummer Semeia 66 (1994): “Ethics and Politics in the Hebrew Bible”: http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM66
> F. Kamphaus, ” ‘Wo ist dein Bruder Abel?’ (Gen 4,9) Zur biblischen Kultur der Gewaltlosigkeit”: http://www.con-spiration.de/texte/abel.html
> A. Angenendt, “Gewalttätiger Monotheismus – Humaner Polytheismus?”: http://www.con-spiration.de/texte/poly.html

GEWICHTEN IN DE OUDHEID
zie: GELD, MATEN EN GEWICHTEN IN DE OUDHEID

GEZAGHEBBEND ONDERWIJS (Nag Hammadi)
The Nag Hammadi Library Vertaling G.W. MacRae (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/authoritative.html
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node287.html#SECTION000500000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node286.html#SECTION000490000000000000000

GILDAS DE WIJZE
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

GINZBERG
> Louis Ginzberg, The Legends of the Jews (1909). Complete tekst: http://www.sacred-texts.com/jud/loj/index.htm

GLADIATOREN
> info (J.Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/gladiators/gladiators.html
> info (R. Dunkle): http://depthome.brooklyn.cuny.edu/classics/gladiatr/index.htm
> bibliografie, links, foto’s (B.F. McMannus): http://www.vroma.org/%7ebmcmanus/arena_sources.html
> info: http://ablemedia.com/ctcweb/consortium/gladiator1.html
> Recensie van M.B. Poliakoff, Kampfsport in der Antike. Das Spiel um Leben und Tod. Translated from the original English by Hedda Schmidt (Düsseldorf, 2004) door S. Evans: http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-09-24.html

GNOSTISCHE EN DAARAAN VERWANTE GESCHRIFTEN
> zie http://www.earlychristianwritings.com/gnostics.html
> http://www.earlychristianwritings.com/apocrypha.html
> http://www.gnosis.org/naghamm/nhlalpha.html

GNOSTIEK / GNOSIS / GNOSTICISME
> werken van de kerkvaders tegen de gnostici: http://www.gnosis.org/library/polem.htm
> speciale websites: http://www.earlychristianwritings.com/gnostics.html
> G. Lüdemann en M. Janssen, Unterdrückte Gebete. Gnostische Spiritualität im frühen Christentum (Stuttgart, 1997; compleet online te raadplegen): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/Prayers.html#CH4
> D.R. McBride, “The Egyptian Foundations of Gnostic Thought” (diss. 1999): http://colba.net/~drmcb/Egyptian%20Gnosis/page%201.html

GODVREZENDEN
> godvrezenden en de synagoge (website D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/god-fearer.html
> J.B. Tucker, “God-Fearers: Literary Foil or Historical Reality in the Book of Acts”, JBS 5 (2005): http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue10/Godfearer.pdf

GOG en MAGOG
> J.M. Ruthven, “The Prophecy that is Shaping History. New Research on Ezechiel’s Vision of the End” (2003): http://www.prophecyshapinghistory.org/

GRAFTOMBEN
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d3677

GREGORIUS DE GROTE
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. XII en XIII): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/212/index.htm en http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/213/index.htm
>Worlds of Late Antiquity: info en links (J.J. O’Donnell): http://ccat.sas.upenn.edu/jod/gregory.html

GREGORIUS VAN NAZIANZE
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. VII): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/207/index.htm
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/
> H. Alfeyev, “Theology and Mysticism in St. Gregory Nazianzen”: http://en.hilarion.orthodoxia.org/6_5

GREGORIUS VAN NYSSA
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. V): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/205/index.htm
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/
> E.D. Moutsoulas, “‘Essence’ et ‘Energies’ de Dieu selon St. Gregoire de Nysse”: http://www.myriobiblos.gr/texts/french/moutsoulas_essencenysse.html

GREGORIUS PALAMAS
> G. Florovsky, “St Gregory Palamas and the Tradition of the Fathers”: http://www.orthodoxinfo.com/phronema/florov_palamas.aspx
> P. Christou, “The Teaching of Gregory Palamas on Man”: http://www.myriobiblos.gr/texts/english/christou_palamas.html

GREGORIUS THAUMATURGUS
> Ante Nicene Fathers VI: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/006/0060002.htm

GRIEKENLAND

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> geschiedenis van G.: http://monolith.dnsalias.org/~marsares/history/index.html

 

> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html
> godsdienst van Gr.: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#Religion%20and%20Myth

(Nieuwtestamentisch) GRIEKS
> “English to Greek”: http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/enggreek?lang=greek
> G. M. Edwards, An English-Greek Lexicon (second edition, 1914; reprinted 1930): http://www.ancientlibrary.com/eng-grk /
> bibliografieën:
– Biblical Bibliography of Lausanne: https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=6&vvedid=3641
– M.D. Marlowe: http://www.bible-researcher.com/language-bib.html
> (oudere) artikelen: http://www.bible-researcher.com/biblical-greek.html
> morfologische analyse van Griekse woorden: http://hermeneutics.kulikovskyonline.net/hermeneutics/hermeneutics.htm
> het Griekse alfabet (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/GreekAlphabet.htm
> verwijzingen naar links: http://www.animabit.de/bibel/frame.htm
> fonts: http://www.tyndale.cam.ac.uk/tyndale/Fonts.htm

De GROT VAN DE SCHATTEN (The Book of the Cave of Treasures)
> vertaling E.A. Wallis Budge (Londen 1927): http://www.sacred-texts.com/chr/bct/index.htm

HADRIANUS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (H.W. Benario): http://www.roman-emperors.org/hadrian.htm

HAGGADA
> Louis Ginzberg, The Legends of the Jews (1909). Complete tekst: http://www.sacred-texts.com/jud/loj/index.htm

HANDEL
> handelsroutes in de eerste eeuw (kaart): http://intranet.dalton.org/groups/rome/RMap2.html
> T.M. Ciolek, Old World Trade Routes (OWTRAD) Project: http://www.ciolek.com/owtrad.html#trade-routes-glossary

HANDELINGEN DER APOSTELEN (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Acts
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#acts
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/acts.html
> I. Czachesz, Apostolic Commision Narrative in the Canonical and Apocryphal Acts of the Apostles (online boek): http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/theology/2002/i.czachesz/
> info, artikelen, links (M.S. Goodacre): en http://ntgateway.com/lukeacts/
> Paulus’ zendingsreizen: http://unbound.biola.edu/acts/index.cfm?fuseaction=frames&lang=English
> Paulus’ zendingsreizen met foto’s van de steden waar hij was: http://www.luthersem.edu/ckoester/Paul/Main.htm
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/mkjnacts/acts.htm vgl. http://www.textweek.com/mtlk/luke.htm
> overeenkomsten in H. (Jezus // apostelen; Petrus // Paulus): http://catholic-resources.org/Bible/Acts.htm
> D. Hamidovic, “La remarque énigmatique d’Ac 5,4 dans la légende d’Ananias et Saphira”, Biblica 86 (2005) 407-415 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186
> K.D. Litwak, “Israel’s Prophets Meet Athens’ Philosophers: Scriptural Echoes in Acts 17,22-31”, Biblica 85 (2004) 199-216 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> F. Parker, “The Terms “Angel” and “Spirit” in Acts 23,8″, Biblica 84 (2003) 344-365 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> J.J. Kilgallen, “Hostility to Paul in Pisidian Antioch (Acts 13,45) – Why?”, Biblica 84 (2003) 1-15 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> W. Fenske, “Aspekte Biblischer Theologie dargestellt an der Verwendung von Ps 16 in Apostelgeschichte 2 und 13”, Biblica 83 (2002) 54-70 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> J.J. Kilgallen, “‘With many other words’ (Acts 2,40): Theological Assumptions in Peter’s Pentecost Speech”, Biblica 83 (2002) 71-87 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> F.E. Brenk – F. Canali de Rossi, “The ‘Notorious’ Felix, Procurator of Judaea, and His Many Wives (Acts 23–24)”, Biblica 82 (2001) 410-417 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> J.J. Kilgallen, “`The Apostles Whom He Chose because of the Holy Spirit’ A Suggestion Regarding Acts 1,2”, Biblica 81 (2000) 414-417 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> B. Kollmann, “Philippus der Evangelist und die Anfänge der Heidenmission”, Biblica 81 (2000)551-565 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> H.-J. Stipp, “Vier Gestalten einer Totenerweckungserzählung (1 Kön 17,17-24; 2 Kön 4,8-37; Apg 9,36-42; Apg 20,7-12)”, Biblica 80 (1999) 43-77 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180
> J.B. Tucker, “God-Fearers: Literary Foil or Historical Reality in the Book of Acts”, JBS 5 (2005): http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue10/Godfearer.pdf
> R. Strelan, “Going In and Out: Israel’s Leaders in Acts”, JBS 3 (2003):
http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue6/Going_in_and_out.pdf
> R. Strelan, “Keys to the Gate Beautiful; Acts 3:1-10”, JBS 1 (2001): http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue3/Articles/keys_to_the_gate_beautiful.pdf

HANINA BEN DOSA

> J.D. Tabor, “Divine Men, Heros & Gods”: http://www.religiousstudies.uncc.edu/jdtabor/divine.html
> Prayer and Piety (teksten): http://virtualreligion.net/iho/prayer.html

HASMONEEËN

 • Livius (J. Lendering): historische info, kaart en links

> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts1.html
> dynastie (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/hasmon2.html
> koningen en hogepriesters in de hellenistische en Makkabese periode (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/History-HellenisticEra.htm
> S. Fine, “Art and Identity in Latter Second Temple Period Judaea: The Hasmonean Royal Tombs at Modi’in”: http://asweb.artsci.uc.edu/judaic/Feinberglecture/Feinberg-Fine.pdf
> A. Bedenbender, “Simon, Johannes und Alexander. Drei Hasmonäer im Neuen Testament”, in Texte und Kontexte 1997: http://www.texteundkontexte.de/BeSimon.rtf

HEBREEËN (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Heb
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#hebrews
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4282
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/hebrews.html
> artikelen (website M.S. Goodacre): http://ntgateway.com/hebrews/
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/epistlesrevelation/hebrews.htm
> F. Just, The “Epistle” to the “Hebrews”: http://catholic-resources.org/Bible/Epistles-Hebrews.htm
> J.Swetnam, “The Crux at Hebrews 5,7-8”, Biblica 81 (2000) 347-361 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> D.W. Rooke, “Jesus as Royal Priest: Reflections on the Interpretation of the Melchizedek Tradition in Heb 7”, Biblica 81 (2000) 81-94 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> F. Manzi, “La fede degli uomini e la singolare relazione filiale di Gesù con Dio nell’Epistola agli Ebrei”, Biblica 81 (2000) 32-62 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> T. Finney, “The Ancient Witnesses of the Epistle to the Hebrews: A computer-assisted analysis of the papyrus and uncial manuscripts of PROS EBRAIOUS” (thesis, 1999): http://gamma.ei.virginia.edu/tfinney/PhD/PhD.html

Evangelie van de HEBREEËN
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/gospelhebrews.html

HEBREEUWS
> fonts: http://www.tyndale.cam.ac.uk/tyndale/Fonts.htm
> R.L. Goerwitz, “Tiberian Hebrew Pausal Forms”: http://www.goerwitz.com/papers/dissertation/

HEGESIPPUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/text/hegesippus.html
en http://www.earlychristianwritings.com/hegesippus.html

HEILIGE GEEST
> M.R. Barnes, “Veni Creator Spiritus”: http://www.marquette.edu/maqom/spiritus.pdf
> M.R. Barnes, “Early Christian Binitarianism: The Father and the Holy Spirit”
HEILIGE OORLOG

> G. von Rad, Holy War in Ancient Israel. Vertaling van M.J. Dawn; inleiding van B.C. Ollenburger; bibliografie van J.E. Sanderson (Grand Rapids, 1991) (inleiding van Ollenburger compleet): http://books.google.nl/books?id=ezaCr3i3JeIC&dq=%22von+rad%22+criticism+%22holy+war%22&source=gbs_navlinks_s

HEILIGHEID
> H. Stettler, “Sanctification in the Jesus Tradition”, Biblica 85 (2004) 153-178 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185

HEKALOTH-LITERATUUR
> J.R. Davila, “Astrology and the descenders to the Chariot”: http://www.st-andrews.ac.uk/academic/divinity/PSCO_astrology.htm
> J.R. Davila, “The Hekhalot Literature and Shamanism”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/hekhalot_shamanism_art.html
> R. Lesses, “Amulets and Angels: Visionary Experience in the Testament of Job and the Hekhalot Literature”: http://occultadvertising.com/Download%20EBOOKS/Lesses_Amulets&Angels.pdf
> bibliografie (M. Bar-Ilan): http://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibmyshk.html en (D. Karr): http://www.digital-brilliance.com/kab/karr/mmhie.pdf

HEKSEN
> M. Bar-Ilan, “Witches in the Bible and in the Talmud” (1993): http://faculty.biu.ac.il/~barilm/witches.html

HELIOGABALUS

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

HELLENISTISCHE SYNAGOGEGEBEDEN
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#HellSyn
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#HellSyn

HEMELVAART
> H. in de Oudheid (J.D. Tabor): http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/heavenlyascent.html
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism” http://www.marquette.edu/maqom/ , m.n. THEME 24: Ascent to Heaven in Jewish and Christian Mysticism

1 HENOCH (ETHIOPISCHE HENOCH)


> vertaling (APOT 1917): http://www.ccel.org/c/charles/otpseudepig/enoch/ENOCH_1.HTM
> vertaling R. Laurence (Londen, 1883): http://www.johnpratt.com/items/docs/enoch.html
> vertaling E. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments Bd. 2 (Tübingen 1900): http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Michael.Luetge/Himmelsr.html#Die%20Himmelfahrt%20des%20Mose
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#aethHen
> J.C. VanderKam, “The Enoch Literature”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/enoch.html
> bibliografieën:
– Th. Knittel: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/hen_aeth.htm
– J.R. Davila: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/otpseud_bibliog_02.html#1enoch
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#aethHen
> J.R. Davila, “The Animal Apocalypse and Daniel”: http://flyservers.com/members5/paleojudaica.com//AA_Daniel.htm
> B.G. Wright, “Wisdom and Instruction in Ben Sira and 1 Enoch”: http://www.sbl-site.org/PDF/Wright.pdf
> G.W.E. Nickelsburg, “The Nature and Function of Revelation in 1 Enoch, Jubilees and Some Qumranic Documents”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/2nd/papers/Nickelsburg97.html
> G.W.E. Nickelsburg, “The Experience of Demons (and Angels) in 1 Enoch, Jubilees, and the Book of Tobit”: http://ccat.sas.upenn.edu/psco/year25/8803a.shtml

> D. Tse, “An Introduction to the Qumran Enoch Fragments”: http://biblical-studies.ca/dss/introductions/1Enoch.html
> J. Davila, “Enoch as a Divine Mediator” (Summary of a lecture by J. Davila on 10 February, 1998): http://www.st-andrews.ac.uk/academic/divinity/similitudes.html
> J. Davila, “The Similitudines of Enoch” (Summary of a lecture given by J. R. Davila on 2 March 2007): http://www.st-andrews.ac.uk/academic/divinity/similitudes.html

2 HENOCH (SLAVISCHE HENOCH)
> vertaling APOT: http://www.sacred-texts.com/bib/fbe/fbe108.htm
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#slHen
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/sl_hen.htm en (A. Orlov): http://www.marquette.edu/maqom/secondenoch
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#slHen
> A. Orlov, “On the Polemical Nature of 2 (Slavonic) Enoch: A Reply to C. Böttrich” (2003): http://www.marquette.edu/maqom/polemical
> A. Orlov, “Resurrection of Adam’s Body: The Redeeming Role of Enoch-Metatron in 2 (Slavonic) Enoch” (2003): http://www.marquette.edu/maqom/oil
> A. Orlov, “Noah’s Younger Brother Revisited: Anti-Noachic Polemics and the Date of 2 (Slavonic) Enoch” (2004):
http://www.marquette.edu/maqom/revisited2
> A. Orlov, “Melchizedek Legend of 2 (Slavonic) Enoch” (JSJ 200): http://www.marquette.edu/maqom/melchizedek
> A. Orlov, “‘Without Measure and Without Analogy’. The Tradition of the Divine Body in 2 (Slavonic) Enoch: http://www.marquette.edu/maqom/divinebody.pdf
> A. Orlov, “Titles of Enoch-Metatron in 2 (Slavonic) Enoch”: http://www.marquette.edu/maqom/titles
> A. Orlov, “The Origin of the Name ‘Metatron’ and the Text of 2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch”: http://www.marquette.edu/maqom/metatron vgl. http://www.mohr.de/cgi-bin/search.pl?lang=d&vg=v&feld_val=orlov&sid={SID}&range=0&detail=4151
> A. Orlov, “Celestial Choirmaster: The Liturgical Role of Enoch-Metatron in 2 Enoch and the Merkabah Tradition”: http://www.marquette.edu/maqom/choirmaster2
> A. Orlov, “The Heirs of the Enochic Lore: “Men of Faith” in 2 Enoch 35:2 and Sefer Hekhalot 48D:10″: http://www.marquette.edu/maqom/orlovandrei.pdf
> A. Orlov, “Secrets of Creation in 2 (Slavonic) Enoch”: http://www.marquette.edu/maqom/enochic

3 HENOCH
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#hebHen
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#hebHen

HENOCHITISCHE LITERATUUR
> J.C. Vander Kam, “The Enoch L:iterature”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/enoch.html
> R.A. Kraft, “Enoch and Written Authorities in Testaments of the 12 Patriarchs”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Judaism/Testaments%20of%2012%20Patriarchs%20on%20Enoch%20and%20Scriptures
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/
> bibliografie (J.C. Reeves): http://www.religiousstudies.uncc.edu/jcreeves/enochbib.htm

HERAKLEON
(fragmenten bij Origenes, Commentaar op Johannes)
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/heracleon.html
> Ante Nicene Fathers IV: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/004/0040041.htm

HERAKLES (WERKEN VAN)

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

HERDER
> J. Stroszeck, “Divine protection for shepherd and sheep: Apollon, Hermes, Pan and their Christian counterparts St. Mamas, St. Themistocles and St. Modestos”: http://www.isvroma.org/pecus/stroszeck.pdf

De herder van HERMAS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/shepherd.html
> vertaling Frans (les éditions du cerf, Parijs, 2001): http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/5524/TM.htm#
> vertaling Ante Nicene Fathers II: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-02/anf02-03.htm#TopOfPage

HERMIAS DE FILOSOOF
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

HERODES AGRIPPA

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

HERODES DE GROTE (en zijn dynastie)
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts2.html en http://virtualreligion.net/iho/texts3.html
> overzicht van de Herodes-dynastie, Syrische gouverneurs en Romeinse keizers: (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/rome.html
> titels en gebied van de Herodes-dynastie met bibliografie (K.C. Hanson): http://www.kchanson.com/PTJ/politics.html
> historische info en links (J. Lendering): http://www.livius.org/he-hg/herodians/herod_the_great01.html
> keizers, koningen en stadhouders in de nieuwtestamentische periode (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/History-RomanEra.htm
> recensie D.J.I. Begg van D.W. Roller, The Building Program of Herod the Great (Berkeley, 1998): http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/1998-10-20.html
> J. Patrich, “Herod’s Theatre in Jerusalem – A Wooden Structure”: http://www.bibleinterp.com/articles/Patrich-Herods_Theater.htm

HERODES ANTIPAS
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts3.html

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

HERODION

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/Herodian1.html
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm

HERODOTUS

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> teksten (Grieks / Engels): http://www.sacred-texts.com/cla/hh/index.htm
> Th. Harrison, “Herodotus Conception of Foreign Languages”: http://www.dur.ac.uk/Classics/histos/1998/harrison.html
> M.A. Allister, “Significant otherness: Herodotos’ use of a dominant female motif to illustrate the superiority of the Greeks” (Canadian theses, 1999): http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape9/PQDD_0019/NQ46532.pdf

HEXAPLA
> F. Field, “Origenis Hexaplorum : quae supersunt sive veterum interpretum graecorum in totus Vetus Testamentum fragmenta” (Oxford, 1875)
dl.1 http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/TC/FieldOrigenv1
dl.2: http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/TC/FieldOrigenv2
> Hexapla Instituut: (“The purpose of the Hexapla Institute is to publish a new critical edition of the fragments of Origen’s Hexapla [“A Field for the 21st Century”]): http://www.hexapla.org/
> J.F. Fenlon, “Hexapla” in The Catholic Encyclopedia: http://www.newadvent.org/cathen/07316a.htm

HIËRONYMUS
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. III): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/203/index.htm
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. VI): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/206/index.htm
> info en bibliografie (I.J. Davidson): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/jerome.html

HILARIUS VAN ARLES
> over Het leven van Honoratus: info en bibliografie (L. Terrade): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/honoratus.html

HILARIUS VAN POITIERS
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. IX): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/209/index.htm
HIPPOCRATES

> tekst van de eed van Hippocrates in (Eng.) vertaling: http://classics.mit.edu/Hippocrates/hippooath.html

> J.M. Riddle, “Contraception and Abortion from the Ancient World to the Renaissance” (Cambridge, MA: 1992): http://books.google.nl/books?id=1vS85LtlsnIC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=tertullian+abortion&source=bl&ots=fwRDRfgeyt&sig=pJzkuMMwTSEnURuopgeTiAgoD5k&hl=nl&ei=W_XKSoXCEYPJ-Qa5n4jqCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8#v=onepage&q=tertullian%20abortion&f=false

HIPPOLYTUS VAN ROME
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/hippolytus.html
> Refutatio omnium haeresium (vert Ante Nicene Fathers V; boek 2 en 3 ontbreken): http://www.ccel.org/fathers2/ANF-05/TOC.htm#TopOfPage

HISPANIA
> info met kaart (J. Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/hispania/romanspain.html

HISTORISCH-KRITISCHE METHODE (in de bijbeluitleg)
> D.H. Aaron, Pre-Modern Biblical Interpretation and the Challenge of New Historicism (SBL-forum): http://www.sbl-site.org/Article.aspx?ArticleId=260
> Bibliografie (Andrews University): http://www.andrews.edu/~canale/historical_critical_method_in_th.htm

HOGEPRIESTER
> C.H.T. Fletcher-Louis, “The High Priest as Divine Mediator in the Hebrew Bible: Dan 7:13 as a Test Case”: http://www.marquette.edu/maqom/dan1 ; dl II: http://www.marquette.edu/maqom/dan2

HOMOSEKSUALITEIT
> in de Griekse oudheid (H. van Dolen): http://www.livius.org/ho-hz/homosexuality/homosexuality.html#Recent
> in Griekenland: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book):
http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#Gender%20and%20Sexuality
> in het Romeinse Rijk: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#Gender%20and%20Sexuality
> geschiedenis van de H. in de oudheid en verder (P. Halsall): http://www.fordham.edu/halsall/pwh/
> G.J. Wenham, “”The Old Testament Attitude to Homosexuality”: http://www.biblicalstudies.org.uk/article_attitude_wenham.html
> bibliografie Bijbel en H.: http://www.brandeis.edu/projects/fse/christianity/chris-bibliography/chris-bib-homosexuality.html (van ?) en: http://www.outofcontext.us/Resources/bibliography.htm (J. Rumple)

HONORATUS VAN ARLES
> over Het leven van Honoratus: info en bibliografie (L. Terrade): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/honoratus.html

HOLLANDSE RADICALE KRITIEK
> H. Detering, “De Hollands-radicale benadering van de Paulijnse brieven”: http://www.hermann-detering.de/benadering.pdf
> W.C. van Manen, “The Pauline Writings” (art in Encyclopaedia Biblica, 4.3620-3638; New York 1903): http://www.depts.drew.edu/jhc/vanpaul.html
> W.C. van Manen, “Old Christian Literature, Epistles” (art in Encyclopaedia Biblica, 4.3480-3491; New York 1903): http://www.depts.drew.edu/jhc/vanepis.html
G. A. van den Bergh van Eysinga, The Spuriousness of So-called Pauline Epistles Exemplified by the Epistle to the Galatians (uit: Radical Views About the New Testament 59-90; vertaling: Londen, 1912): http://www.depts.drew.edu/jhc/eysingsp.html

HONDEN
> in de oudheid (J. Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/miscellanea/canes/canes.html
> Next Bible: http://net.bible.org/dictionary.php?word=DOG

HOSEA
> Th. Hentrich, “Die Kritik Hoseas an der kanaanäischen Religion: eine redaktionsgeschichtliche Analyse” (Canadian theses 1999):
http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp02/NQ52157.pdf

HUIDSKLEUR
> bijdragen P. Frost (antropoloog die ook onderzoek naar de Oudheid heeft gedaan): http://pages.globetrotter.net/peter_frost61z/#F
> D. Goldenberg, “Collective Degradation: Slavery and the Construction of Race; Early Jewish and Christian Views of Blacks”: http://www.yale.edu/glc/events/race/Goldenberg.pdf

HUIS
zie: WOONHUIS

HUWELIJK en ECHTSCHEIDING
(zie ook SEKSUALITEIT en HUWELIJKSWETTEN)
> huwelijkscontract 128nC (P.Yadin 16) (K.C. Hanson): http://www.kchanson.com/PTJ/marrcon.html
> D. Instone-Brewer, “Marriage and Divorce Papyri in the Greek, Roman and Jewish World. A Collection of Papyri from 4th C BCE to 4th C CE”: http://www.tyndale.cam.ac.uk/Brewer/MarriagePapyri/Index.html

HUWELIJKSWETTEN
> Lex Iulia de maritandis ordinibus: huwelijkswetten onder keizer Augustus (18vC): http://www.unrv.com/government/julianmarriage.php
>P. Jörs, Ueber das Verhältnis der Lex Iulia de maritandis ordinibus zur Lex Papia Poppaea (Bonn, 1882) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_J%C3%B6rs_-_Ueber_das_Verh%C3%A4ltnis_der_Lex_Iulia_de_maritandis_ordinibus_zur_Lex_Papia_Poppaea_03.jpg
> A. Mette-Dittmann, Die Ehegesetze des Augustus (Stuttgart, 1991; ebook, niet compleet): http://books.google.nl/books?id=6QrkDV67zoEC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=Die+Ehegesetze+des+Augustus&source=bl&ots=ZMu73kku7k&sig=wyf6LtI3rRawRiiK_BDPARBsfKQ&hl=nl&ei=577KSqzaNomD-QaWpu3pCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=&f=false
> S. Dowsing, Contraception and Abortion in the Early Roman Empire : A Critical Examination of Ancient Sources and Modern Interpretations (Master of Art Thesis; Ottawa, 1999): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ57109.pdf

HYPATIA VAN ALEXANDRIË
M.A.B. Deakin, “The Primary Sources for the Life and Work of Hypatia of Alexandria”: http://www.polyamory.org/~howard/Hypatia/primary-sources.html

De HYPOSTASIS VAN DE ARCHONTEN (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling B. Leyton (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node89.html#SECTION000210000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node89.html#SECTION000210000000000000000

HYPSIPHRONE (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling J.D. Turmer (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node574.html#SECTION000920000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node573.html#SECTION000910000000000000000

HYRCANUS
> R. Gnuse, “The Temple Theophanies of Jaddus, Hyrcanus, and Zechariah”, Biblica 79 (1998) 457-472 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179

Brieven van IGNATIUS
> vertaling Ante-Nicene Fathers: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.html
> vertaling Frans (les éditions du cerf, Parijs, 2001): http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/5524/TM.htm#

> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/ignatius.html

INITIATIE
zie: MAGIE

INLEIDINGSVRAGEN NT
> inleidingsvragen evangeliën (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/Four_Gospel_Chart.htm
> inleidingsvragen NT, behalve evangeliën (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/NT_Overviews.htm

INTERLINEAR BIBLE
> voor Bijbelvorsers die het Grieks en Hebreeuws niet machtig zijn is er de interlinear Bijbel met het systeem van James Strong: http://www.studylight.org/isb/bible.cgi?query=Psalm+148&section=0&it=kjv&ot=bhs&nt=na
> zie voor analyse van de woordvormen: http://wesley.nnu.edu/gnt/index.htm

INTERTEXTUELE VERBANDEN
(zie ook: PARALLELLEN PSEUDEPIGRAFEN – NT)
(Hoe liggen de intertextuele verbanden tussen oudtestamentische teksten en de daarna komende joodse en christelijke teksten [pseudepigrafen, Qumran, NT enz.]? Ik noem hierbij alleen de oudtestamentische teksten)
> Ps. 37: F. Manns, “Blessed are the Meek”, Liber Annuus 50 (2000) 37-51: http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA50/037Manns_Beatitudes.pdf
> W.J.C. Weren, “The Use of Isaiah 5,1-7 in the Parable of the Tenants (Mark 12,1-12; Matthew 21,33-46)”, Biblica 79 (1998) 1-26 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> G.J. Brooke, “Shared Intertextual Interpretations in the Dead Sea Scrolls and the New Testament”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/1st/papers/Brooke96.html#fnref1
> M. McNamara, “Melchizedek: Gen 14,17-20 in the Targums, in Rabbinic and Early Christian Literature”, Biblica 81 (2000) 1-31 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> B.E. Medjuck, “Exodus 34:29-35 Moses’ horns in early Bible translations and interpretations” (Canadian theses, 1998): http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape11/PQDD_0002/MQ43918.pdf

IRENAEUS
> vertaling Adversus Haereses (Ante Nicene Fathers I): http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/TOC.htm#TopOfPage

> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/irenaeus.html
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”; o.a. Epideixis): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

Testament van ISAÄK
> info (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#TestIs

ISAAC VAN NINEVÉ
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/

ISIDORUS (zoon van Basilides)
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/isidore.html

ISIS-CULTUS
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook10.html#Roman%20Mystery%20Religions

ISRAËL
> “Recent Trends in Reconstructing the History of Ancient Israel” (rapport conf. 2003): http://www.orientalisti.net/trends.htm#final

ITACISME
http://everything2.com/index.pl?node_id=265839

IUS TALIONIS
> Universiteit Heidelberg (M. Oeming): http://www.uni-heidelberg.de/presse/ruca/ruca03-3/auge.html
> J. Davis, “Jesus and the Law of Retaliation (Lex Talionis)”: http://www.bible.org/page.php?page_id=1066

JABNE
> M. Fisher, “Yabne-Yam, 1992-1999”: http://www.bibleinterp.com/articles/YavnehYam.htm

JAKOB VAN EDESSA
> bibliografie (D. Kruisheer en L. van Rompay): http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol1No1/Clavis.html

JAKOB VAN SERUG
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/

JANNES EN JAMBRES
> Griekse tekst zonder tekstkritisch apparaat: http://ocp.acadiau.ca/JanJam.xml
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#JanJam
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#JanJam

Brief van JEREMIA (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=BrfJer&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling King James Version: http://www.earlyjewishwritings.com/letterjeremiah.html
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=4183427

 • F. Gaab, Handbuch zum phililogischen Verstehen der apokryphischen Schriften des Alten Testaments (Tübingen, 1818)

JERICHO

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> opgravingen synagoge van Jericho (website D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/index.html
> winterpaleis van Herodes: Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/jericho.html

Gebed van JAKOB
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#GebJak
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#GebJak
> J.R. Davila, “Ancient Magic (The Prayer of Jacob)”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/magic.html

Testament van JAKOB
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#TestJak
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#TestJak

JAKOBSLADDER
zie LADDER VAN JAKOB

JAKOBUS DE BROEDER DES HEREN
> bronnen over J. (J.D. Tabor): http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/jamessources.html
> links naar online artikelen: http://www.bibleinterp.com/commentary/comment_HistoricalJesus.htm
> B. Chilton, James, Jesus’ Brother: http://www.bibleinterp.com/articles/Chilton_James.htm

JAKOBUS, OSSUARIUM VAN
> ossuarium van J. (K.H. Hanson): http://www.kchanson.com/ANCDOCS/westsem/james.html
> J.R. Chadwick, “Indications that the ‘Brother of Jesus’ Inscription is a Forgery”: http://www.bibleinterp.com/articles/Chadwick_Indications.htm
> R.I. Altman, Official report on the James Ossuary: http://www.bibleinterp.com/articles/Official_Report.htm
> B. Chilton, Scholars, Journalists and the Ossuary: http://www.bibleinterp.com/articles/Chilton_Scholars.htm
> E.M. Cook, Remarks on the Aramaic of James Ossuary: http://www.bibleinterp.com/articles/Cook_remarks.htm
> E. Eshel e.a., “Final Report Of The Examining Committees For The Yehoash Inscription And James Ossuary”: http://www.bibleinterp.com/articles/Committees_report.htm
>C.A. Evans, “Thoughts on the James Ossuary”: http://www.bibleinterp.com/articles/Evans_Thoughts.htm
> P. Flesher, “Does the James’ Ossuary Really Refer to Jesus Christ?”: http://www.bibleinterp.com/articles/James_Ossuary.htm
> P. Flesher, “Observing the Ossuary”: http://www.bibleinterp.com/articles/Observing.htm (zie ook: http://www.bibleinterp.com/articles/Ossuaries.htm en http://www.bibleinterp.com/articles/Flesher_review.htm )
> Y. Goren, “Examination of Authenticity: James Brother of Jesus Ossuary and Yehoash King of Yehuda Inscription”: http://www.bibleinterp.com/articles/Goren_report.htm

JAKOBUS (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Jas
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/james.html
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4284
> artikelen (website M.S. Goodacre): http://ntgateway.com/hebrews/james.htm
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/epistlesrevelation/james.htm
> F. Just, Paul & James on Faith & Works: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-James.htm
> F. Just, The Epistle of James: http://catholic-resources.org/Bible/Epistles-James.htm

Proto-evangelie van JAKOBUS (ook wel Kindsheidsevangelie van Jakobus genoemd)
> vertaling Ante-Nicene Fathers VIII: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-67.htm#P5877_1717449
> vertaling M.R. James, The Apocryphal New Testament (1924): http://mb-soft.com/believe/txh/james1.htm
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/infancyjames.html

Apocryphon van JAKOBUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling F.E. Williams (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node9.html#SECTION00080000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node8.html
> vertaling R. Cameron, The Other Gospels (Philadelphia, 1982): http://www.gnosis.org/naghamm/jam2.html
> info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/secretjames.html

De (eerste) Openbaring van JAKOBUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling van W.R. Schoedel (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling(en) en info (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/apocalypsejames1.html
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node238.html#SECTION000400000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node237.html#SECTION000390000000000000000

De (tweede) Openbaring van JAKOBUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling van C.W. Hedrick (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/apocalypsejames2.html
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node245.html#SECTION000420000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node244.html#SECTION000410000000000000000

Alexander JANAEUS
> S. Goranson, “Jannaeus, His Brother Absalom, and Judah the Essene” (2005): http://www.duke.edu/~goranson/jannaeus.pdf

JANUS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

JERICHO
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm

JERUZALEM
> tijdbalk met de geschiedenis van Jeruzalem: http://www.jerusalem.muni.il/english/tour/history/history.html

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> Perzische verovering van J. in 614nC: http://www.fordham.edu/halsall/sbook1c.html#After%20Justinian
> N. Golb, “Karen Armstrong’s Jerusalem – One City, Three Faiths” (recensie): http://www.bibleinterp.com/articles/Jerusalem_OneCity.htm
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm
> Century One Foundation (archeologie): http://www.centuryone.org/pixner-q-a.html
> R. Strelan, “Keys to the Gate Beautiful; Acts 3:1-10”, JBS 1 (2001): http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue3/Articles/keys_to_the_gate_beautiful.pdf
> H.L. Osher e.a., “Jerusalem 3000. Three Millennia of History” (veel afbeeldingen): http://www.usm.maine.edu/~maps/exhibit1/
> H. Gitler. “A Comparative Study of Numismatic Evidence from Excavations in Jerusalem”: http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA46/46317HG.pdf
> N. Golb, “Jerusalem, the Bible and the Jews”: http://home.uchicago.edu/~ngolb/Jerusalem.html
> Israel Ministry of Foreign Affairs, “Jerusalem in Old Maps and Views”: http://www.israel-mfa.gov.il/MFA/History/Early%20History%20-%20Archaeology/Jerusalem%20in%20Old%20Maps%20and%20Views

JERUZALEMSE TALMOED
> brontekst: http://www.mechon-mamre.org/b/r/r0.htm

JESAJA
> R. Heskett, “Messianism within the book of Isaiah as a whole” (Canadian theses 2001): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp05/NQ64778.pdf
>H.R. Holmyard, “The Linkage Between Isaiah 7:14 and 9:6” (JBS 2000): http://journalofbiblicalstudies.org/Issue1/Articles/linkage_between_isaiah_7.htm
> H. Liss, “Undisclosed Speech: Patterns of Communication in the Book of Isaiah” (Journal of Hebrew Scriptures 2002):
http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_26.pdf

Martelaarschap en hemelvaart van JESAJA
> vertaling R.H. Charles (Oxford 1913): http://www.ccel.org/c/charles/otpseudepig/martisah.htm en vertaling R.H. Charles (New York 1919; met notenapparaat) http://www.cimmay.us/pdf/charles.pdf
> vertaling E. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments Bd. 2 (Tübingen 1900): http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Michael.Luetge/Himmelsr.html#Die%20Himmelfahrt%20des%20Propheten%20Jesaja
> vertaling R. Kraft van de Griekse tekst: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Judaism/Legend%20of%20Isaiah%20(Greek)%20translated
> info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/ascension.html
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#anker13
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/mart_jes.htm

JESUS SEMINAR
> homepage: http://virtualreligion.net/forum/
> Roy W. Hoover, “Proposal for a New New Testament” (Jesus Seminar Papers 2004): http://www.pathways-centre.org/Canon21.htm
> homepage M.S. Goodacre met links naar online artikelen: http://www.ntgateway.com/Jesus/biblio.htm#top
> D.L. Bock, “The Jesus Seminar and the Public: Another Take”: http://www.bibleinterp.com/articles/Another_take.htm
> Kritische sites over J.: http://www.christiancadre.org/topics/jesusseminar.html

Boeken van JEU
> info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/jeu.html

JEWISH ENCYCLOPEDIA
> uitgave 1901-1906 (meer dan 15000 artikelen online): http://jewishencyclopedia.com/index.jsp

Historische JEZUS
> overzicht van visies van nieuwtestamentici (P.Kirby): http://www.earlychristianwritings.com/theories.html
> website M.S. Goodacre: http://www.ntgateway.com/Jesus/
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#histjesus en http://www.ntgateway.com/Jesus/biblio.htm#top
> bibliografieën:
– Biblical Bibliography of Lausanne: https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d3685
– R.A. Culpepper: http://theology.mercer.edu/faculty/culpepper_a/jesus_bibliography_culpepper_a.html
> teksten buiten NT: http://www.infidels.org/library/modern/jeff_lowder/jury/chap5.html#nt
> Jezus’ “Umwelt” (relevante teksten): http://virtualreligion.net/iho/index.html
> “levens van Jezus” (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d3694
> messiaans bewustzijn (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d3686
> Jezus in de film (website M.S. Goodacre): http://www.ntgateway.com/film/ en http://www.bibleinterp.com/commentary/comment_HistoricalJesus.htm (links)
> M.S. Goodacre, “The Quest to Digest Jesus. Recent Books on the Historical Jesus”: http://ntgateway.com/goodacre/digest.htm
> oude Joodse getuigenissen over Jezus: http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Topics/JewishJesus/
> J.P. Meier, “The Historical Jesus and the Historical Samaritans: What can be Said?”, Biblica 81 (2000) 202-232: http://www.bsw.org/?l=71811&a=Comm05.html
> Armand Puig i Tàrrech, “La recherche du Jésus historique”, Biblica 81 (2000) 179-201 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> B. Chilton, “The Mamzer Jesus and His Birth”: http://www.bibleinterp.com/articles/Chilton_Mamzer_Jesus_Birth.htm
> links naar online artikelen: http://www.bibleinterp.com/commentary/comment_HistoricalJesus.htm
> J.P. Meier, “The Present State of the ‘Third Quest’ for the Historical Jesus: Loss and Gain”, Biblica 80 (1999) 459-487 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180
> J. Reed, “Excavating Jesus”: http://www.bibleinterp.com/articles/excavating_Jesus.htm
> P. De Mey, “The Influence of Metaphysical and Epistemological Presuppositions on Jesus Research Then and Now: Reconsidering the Christ-Myth Debate” (over A. Drews, Die Christus-Mythe): http://www.kuleuven.be/theometh/peter/papers/demey.doc
> J. West, “Jesus the Reformer”, JBS 6 (2006)
> G. Ludemann, “The Life of Jesus: A Brief Assessment”: http://www.bibleinterp.com/articles/Ludemann_Life0fJesus.htm

JOB (OT)
> Themanummer Semeia 19 (1981): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM19
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III
> J.P. Fokkelman, “The structural and numerical perfection of Job 31”: http://www.janfokkelman.nl/Job_31.pdf

Testament van JOB


> vertaling M.R. James, Apocrypha Anecdota 2 (Cambridge, 1897): http://www.piney.com/ApocTestamentJob.html
> Gedrukte edities: http://ocp.acadiau.ca/TJob.html#bibliography
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#TestHiob
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#TestHiob
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#TestHiob
> R. Lesses, “Amulets and Angels: Visionary Experience in the Testament of Job and the Hekhalot Literature”: http://occultadvertising.com/Download%20EBOOKS/Lesses_Amulets&Angels.pdf

JODENDOM
> Glossar (Joseph Carlebach Institut): http://www.biu.ac.il/JS/Carlebach/Glossar/ale_glo_n.html

JODEN EN CHRISTENEN
> J. en C. in de tweede eeuw: info en bibliografie (Th.J. Horner): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/earlyrel.html

JOËL
> J.R. Linville, “Letting the ‘Bi-word’ ‘Rule’ in Joel 2:17”, Journal of Hebrew Scriptures 2004:
http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_32.pdf

JOHANNEÏSCHE KRING
> X. Levieils, “Juifs et Grecs dans la communauté johannique”, Biblica 82 (2001) 51-78 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182

JOHANNES DE DOPER
> nabijbelse tradities over JdD: http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/post-biblicaljohn.html
> Jezus en JdD als apocalyptici (J. Collins): http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/apocalypse/explanation/jesusjohnbaptist.html
> niet-christelijke teksten over JdD: http://www.fb1.uni-siegen.de/antiketexte/ausser/

Priester JOHANNES
> Wikipedia, “Priester Johannes”: http://nl.wikipedia.org/wiki/Priester_Johannes
> M. Bar-Ilan, “Prester John, Fiction and History”: http://faculty.biu.ac.il/~barilm/presjohn.html

Evangelie naar JOHANNES (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/John
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/john.html
http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/John
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#john
> bibliografieën:
– Biblical Bibliography of Lausanne: https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4262
– F. Just: http://catholic-resources.org/John/ (uitvoerig; zie m.n. http://catholic-resources.org/John/Bibliog-Essays-Collections.html )
– J. Gagne (boeken over J.): http://www.fourthgospel.com/books.htm en http://www.fourthgospel.com/artlbook.htm
– J. Gagne (artikelen over J.): http://www.fourthgospel.com/journal.htm
> online artikelen, links (J. Gagne): http://www.fourthgospel.com/intsite.htm
> online commentaren en artikelen (F. Just): http://catholic-resources.org/John/Bibliog-Electronic.html#Commentaries
> bibliografie over “de discipel dien Jezus liefhad” (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4470
> bibliografie sociaal-wetenschappelijke benadering Johannes (C. de Vos): http://www.trinity.unimelb.edu.au/~csdevos/SocSciBiblio/SSList7.html
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/mkjnacts/john.htm
> indelingen van J. bij verschillende commentatoren (F. Just): http://catholic-resources.org/John/Outlines-Gospel.htm
> M. Martin, “A Note on the Two Endings of John”, Biblica 87 (2006) 523-525 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> J.-N. Aletti. “Jn 13 – Les problèmes de composition et leur importance”, Biblica 87 (2006) 263-272 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> C. Bennema, “The Sword of the Messiah and the Concept of Liberation in the Fourth Gospel”, Biblica 86 (2005) 35-58 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186
> K.O. Sandnes, “Whence and Whither. A Narrative Perspective on Birth a[nwqen (John 3,3-8)”, Biblica 86 (2005) 153-173 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186
> P.M. Head, “The Habits of New Testament Copyists. Singular Readings in the Early Fragmentary Papyri of John”,Biblica 85 (2004) 399-408 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> U.C. von Wahlde, “He Has Given to the Son To Have Life in Himself (John 5,26)”, Biblica 85 (2004) 409-412 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> P. Wick, “Jesus gegen Dionysos? Ein Beitrag zur Kontextualisierung des Johannesevangeliums”, Biblica 85 (2004) 179-198 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> C. Bennema, “Spirit-Baptism in the Fourth Gospel. A Messianic Reading of John 1,33”, Biblica 84 (2003) 35-60 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> H. Roose, “Joh 20,30f.: Ein (un)passender Schluss? Joh 9 und 11 als primäre Verweisstellen der Schlussnotiz des Johannesevangeliums”, Biblica 84 (2003) 326-343 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> T. Nicklas, “‘153 große Fische’ (Joh 21,11) Erzählerische Ökonomie und ‘johanneischer Überstieg'”, Biblica 84 (2003) 366-387 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> C.G. Müller, “Der Zeuge und das Licht. Joh 1,1–4,3 und das Darstellungsprinzip dersu/gkrisij”, Biblica 84 (2003) 479-509 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> T. Niclas, “Literarkritik und Leserrezeption. Ein Beitrag zur Methodendiskussion am Beispiel Joh 3,22–4,3”, Biblica 83 (2002) 175-192 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> A. Watson, “Jesus and the Adulteress”, Biblica 80 (1999) 100-108 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180
> M. Labahn, “Between Tradition and Literary. Art. The Use of the Miracle Tradition in the Fourth Gospel”, Biblica 80 (1999) 178-203 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180
> R. Bieringer, “Wrestling with Johannine Anti-Judaism: A Hermeneutical Framework for the Analysis of the Current Debate”: http://www.bibleinterp.com/articles/JohannineAntiJudaism.htm
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III
> D.R. Beck, “The Narrative Function of Anonimity in Fourth Gospel Characterization”, Semeia 63 (1993): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM63?seq=151
> H.W. Attridge, “The Gospel of John and the Dead Sea Scrolls”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/9th/papers/AttridgeAbstract.html

1 JOHANNES (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/1John
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/1john.html
http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/1John
> bibliografieën (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4288
en: https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4289
> online commentaren en artikelen (F. Just): http://catholic-resources.org/John/Bibliog-Electronic.html#Commentaries
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/epistlesrevelation/1john.htm
> F. Just, Various Outlines of the First Epistle of John: http://catholic-resources.org/John/Outlines-Letters.html
> H. Schmid, “How to Read the First Epistle of John Non-Polemically”, Biblica 85 (2004) 24-41 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185

2 JOHANNES (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/2John
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/2john.html
http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/2John
> bibliografieën (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4288
en: https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4290
> online commentaren en artikelen (F. Just): http://catholic-resources.org/John/Bibliog-Electronic.html#Commentaries

3 JOHANNES (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/3John
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/3john.html
http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/3John
> bibliografieën (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4288
en: https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4291
> online commentaren en artikelen (F. Just): http://catholic-resources.org/John/Bibliog-Electronic.html#Commentaries

Apocryphon van JOHANNES (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling F. Wisse (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node63.html#SECTION000160000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node62.html#SECTION000150000000000000000
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/apocryphonjohn.html

Handelingen van JOHANNES
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/actsjohn.html
> I. Czachesz, Apostolic Commision Narrative in the Canonical and Apocryphal Acts of the Apostles (online boek): http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/theology/2002/i.czachesz/

JOHANNES CASSIANUS
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. XI): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/211/index.htm

JOHANNES DAMASCENUS
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. IX): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/209/index.htm
> Barlaam en Joasaph (auteurschap van JD is omstreden; vertaling G.R. Woodward en H. Mattingly; Cambridge, 1914): http://omacl.org/Barlaam/

JOHANNES VAN EFEZE
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

JOHANNES VAN NIKIU
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

JONA (OT)
> S. McKenzie: “Jonah and Genre”: http://www.bibleinterp.com/articles/Mckenzie_Jonah_Genre.htm

Flavius JOSEFUS
> vertaling in het Engels (van ?): http://reluctant-messenger.com/josephus.htm
> vertaling in het Engels (W. Whiston): http://www.preteristarchive.com/JewishWars/editions/1737_whiston_english/1737_whiston_english.pdf
> Josephus en het NT: http://members.aol.com/FLJOSEPHUS/quotes.htm
> parallellen Josephus en Het NT: http://members.aol.com/FLJOSEPHUS/ntparallels.htm
> bibliografie met zoekfunctie: http://www.uni-muenster.de/Judaicum/Josephus/JosephusOnline.html
> PACE-project van de Universiteit van York: http://pace.cns.yorku.ca/York/york/index.htm

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> historische info (J. Lendering):
> Flavius Josephus Home Page (G.J. Goldberg): http://members.aol.com/FLJOSEPHUS/home.htm
> Testimonium Flavianum (G.J. Goldberg): info, artikelen, bibliografie: http://members.aol.com/FLJOSEPHUS/testimonium.htm
> M. Broshi, “The Credibility of Josephus” (1982): http://centuryone.com/josephus.html
> links: http://www.preteristarchive.com/JewishWars/index.html
> K. Penner, “The Fate of Josephus’s Antiquitates Judaicae 13.171-173:Ancient Judean Philosophy in Context”, JBS 1 (2001):
http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue4/Articles/The_Fate_of_Josephus_Antiquitates_Judaicae13_171-173.pdf
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism” (“Josephus’ Texts and Traditions in Eastern Christian Environment”): http://www.marquette.edu/maqom/
> S. Mason, “What Josephus Says about the Essenes in his Judean War”: http://orion.mscc.huji.ac.il/orion/programs/Mason00-1.shtml

Gebed van JOZEF
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#GebJos
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#GebJos

Geschiedenis van JOZEF
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#GeschJos
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#GeschJos

Geschiedenis van JOZEF DE TIMMERMAN
> Ante Nicene Fathers VIII: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-70.htm#P6256_1849064

JOZEF EN ASNAT
> vertaling D. Cook, uit: H. F. D. Sparks (ed.), The Apocryphal Old Testament (Oxford: Oxford University Press, 1984), pp. 473-503 http://www.ntgateway.com/aseneth/translat.htm
> The Aseneth Home Page van M.S. Goodacre: http://www.ntgateway.com/aseneth/index.htm
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#JosAs
> bibliografieën:
– Th. Knittel: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/jos_as.htm
– M.S. Goodacre: http://www.ntgateway.com/aseneth/biblio.htm
> recensie van G. Bohack van: R.D. Chesnutt, From Death to Life: Conversion in Joseph and Aseneth (Sheffield, 1995): ftp://ftp.lehigh.edu/pub/listserv/ioudaios-review/5.1995/chesnutt.bohak.008
> C. Burfeind, “Der Text von Joseph und Aseneth im Palimpsest Rehdiger 26 der Universitätsbibliothek Wrocklau (Breslau)” (JSJ 32 / 2001): http://home.wtal.de/cburfeind/veroeffentlichungen/r26.pdf
> S. Inowlocki, “Wisdom and Apocalypticism in Aseneth” (Annual Meeting SBL 2004): http://sbl-site.org/PDF/Inowlocki_Aseneth.pdf

JOZUA-TRADITIES
> R. Kraft, “Was There a “Messiah-Joshua” Tradition at the Turn of the Era?”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Christianity/Joshua

JUBILEEËN

> Griekse fragmenten zonder tekstkritisch apparaat (uit: A.-M. Denis [ed.], Fragmenta pseudepigraphorum quae supersunt graeca [PVTG 3; Leiden: Brill, 1970] 70-102): http://ocp.acadiau.ca/Jub.xml
> vertaling van R.H. Charles (APOT 1917): http://www.sacred-texts.com/bib/jub/index.htm
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#Jub
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/jub.htm
> A. Orlov, “Moses’ Heavenly Counterpart in the Book of Jubilees and the Exagoge of Ezekiel the Tragedian”: http://www.marquette.edu/maqom/mosesjubilees
> J.C. Vanderkam, “The Angel Story in the Book of Jubilees”: http://orion.huji.ac.il/symposiums/2nd/papers/vanderkam.html
> G.W.E. Nickelsburg, “The Nature and Function of Revelation in 1 Enoch, Jubilees and Some Qumranic Documents”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/2nd/papers/Nickelsburg97.html
> G.W.E. Nickelsburg, “The Experience of Demons (and Angels) in 1 Enoch, Jubilees, and the Book of Tobit”: http://ccat.sas.upenn.edu/psco/year25/8803a.shtml
> B. Helpern-Amaru, “The Naming of Levi in the Book of Jubilees” (The Orion Center for the Dead Sea Scrolls and Associated Literature): http://orion.huji.ac.il/symposiums/2nd/papers/Halpern-Amaru97.html

 • B.D. Smith, The Intertestamental Period: info, links

JUDAICA
> Lijst van instituten en tijdschriften: http://www.uni-tuebingen.de/judaicum/content/links.html
> International Organisation of Targumic Studies: http://www.tulane.edu/~ntcs/IOTS/

JUDAS (discipel van Jezus)
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III

De brief van JUDAS (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Jude
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/jude.html
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4292
> artikelen (website M.S. Goodacre): http://ntgateway.com/hebrews/jude.htm
> F. Just, The Letter of Jude: http://catholic-resources.org/Bible/Epistles-Jude.htm
> P. Spitaler, “Doubt or Dispute (Jude 9 and 22-23). Rereading a Special New Testament Meaning through the Lense of Internal Evidence”, Biblica 87 (2006) 201-222 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> T. Callan, “Use of the Letter of Jude by the Second Letter of Peter”, Biblica 85 (2004) 42-64 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185

Het evangelie van JUDAS
> Koptische tekst: http://www.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/CopticGospelOfJudas.pdf?fs=www7.nationalgeographic.com&fs=magma.nationalgeographic.com
> vertaling van R. Kaser, M. Meyer, G. Wurst, en F. Gaudard: http://www.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/GospelofJudas.pdf?fs=www7.nationalgeographic.com&fs=magma.nationalgeographic.com
> links:  http://www.earlychristianwritings.com/gospeljudas.html
> J. van der Vliet, “Het Evangelie van Judas. Twaalf en een stellingen bij een hype”: http://weblog.leidenuniv.nl/let/cnws/kijkennaardepers/archives/2006/04/02/judas_evangelie.html
> info, links (R. Pearse): http://www.tertullian.org/rpearse/manuscripts/gospel_of_judas/index.htm

JUDAS DE GALILEEËR

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

JUDEA
> machthebbers over Judea in 37vC-135nC: Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/judeaadmin.html

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

JUDIT (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=inx&i=1,1,41
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Judit&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling King James Version: http://www.earlyjewishwritings.com/judith.html
> vertaling New American Bible: http://www.usccb.org/nab/bible/#judith
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=3825845
> vertaling New Revised Standard Version: http://www.hope.edu/academic/religion/bandstra/BIBLE/JDT/JDT0.HTM
> S. van den Eynde, “Crying to God Prayer and Plot in the Book of Judith”, Biblica 85 (2004) 217-231 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> P.J. Milne, “What Shall We Do with Judith? A Feminist Reassessment of a Biblical ‘Heroine'”, Semeia 62 (1993) 37-58: http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM62?seq=50

 • F. Gaab, Handbuch zum phililogischen Verstehen der apokryphischen Schriften des Alten Testaments (Tübingen, 1818)

JULIANUS DE AFVALLIGE
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

> historische info en bibliografie (W.E. Roberts): http://www.roman-emperors.org/julian.htm

JULIUS AFRICANUS
> Ante Nicene Fathers VI: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/006/0060045.htm

JULIUS CASSIANUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/cassianus.html

JUNILLUS
>Worlds of Late Antiquity: info en links (J.J. O’Donnell): http://ccat.sas.upenn.edu/jod/junillus.html

JUSTINIANUS
> S. Muhlberger, Overview of Late Antiquity: http://www.nipissingu.ca/department/history/MUHLBERGER/ORB/ovindex.htm

Codex JUSTINIANUS
> Internet Medieval Sourcebook (P. Halsall): http://www.fordham.edu/halsall/sbook1c.html#Justinian

JUSTINUS MARTYR
> vertaling Eerste Apologie: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-46.htm#P3593_620967

> vertaling Tweede Apologie: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-47.htm#P3993_768115

> vertaling Dialoog met de Jood Trypho: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-48.htm#P4043_787325

> vertaling van andere (fragmentarisch bewaarde) geschriften: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/justin.html
> J.S. Romanides, “Justin Martyr and the Fourth Gospel” (1958): http://www.romanity.org/htm/rom.22.en.justin_martyr_and_the_fourth_gospel.01.htm

Martelaarsakte van JUSTINUS EN ZIJN LOTGENOTEN

JUVENALIS
> vertalingen: http://www.pohick.org/sts/historical.html

KABBALAH
> bibliografie: http://www.phil.unt.edu/resources/syllabi/spring06/4960-001.pdf en (E. Segal): http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/Rels463/Mysticism_Guide.html
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism” (m.n. THEME 29: Late Jewish Mysticism): http://www.marquette.edu/maqom/

KAFARNAÜM
> Franciscan cyberspot (J. Abela): http://198.62.75.1/www1/ofm/sites/TScpmain.html
> historische en archeologische info (website D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/archaeol.html
> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/Capernaum.html
> synagoge van K.: Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/capesyn.html
> bibliografie (S. Loffreda): http://198.62.75.1/www1/ofm/sites/TScpconc.html
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm

KAJAFAS
> H. Bond, “Joseph Caiaphas: In Search of a Shadow”: http://www.bibleinterp.com/articles/Bond_Joseph_Caiaphas.htm

KALENDER

 • Livius (J. Lendering): Babylonische kalender: historische info en links
 • Livius (J. Lendering): Joodse kalender: historische info en links


> Romeinse kalender: historische info:
– (J. White): http://www.personal.psu.edu/users/w/x/wxk116/RomanCalendar/
– (J.Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/calendar/romancalendar.html
http://www.roman-britain.org/calendar.htm
> S. Najim en Ph. Guillaume, “Jubilee Calendar Rescued from the Flood Narrative”, The Journal of Hebrew Scriptures 5 (2004): http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_31.pdf

KAMEEL

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

KANA

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/Kana.html
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm

KANNIBALISME
> beschuldiging van christenen van ritueel kannibalisme in de oudheid (bronteksten): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/christian-cannibals.html

KARMEL
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm

KASJROET
zie REINHEID / ONREINHEID

KATHOLIEKE BRIEVEN
> bibliografie sociaal-wetenschappelijke benadering Katholieke Brieven (C. de Vos): http://www.trinity.unimelb.edu.au/~csdevos/SocSciBiblio/SSList9.html

KEIZERCULTUS
> bibliografie (J.P. Adams): http://www.csun.edu/~hcfll004/impcult.html
> “Paul and Empire” (M.M. Mattison): http://www.thepaulpage.com/#Fresh

KERKVADERS
> complete teksten in http://www.earlychristianwritings.com/churchfathers.html
> nieuwtestamentische teksten aangehaald door kerkvaders: http://www.earlychristianwritings.com/e-catena/

KIND
> M. Bar-Ilan, “Infant Mortality in the Land of Israel in Late Antiquity”: http://faculty.biu.ac.il/~barilm/infant.html
> kinderen in de oudheid (bibliografie van Meir Bar Ilan): http://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibchild.html

KINDHEIDSEVANGELIE VAN THOMAS
zie Kindsheidsevangelie van THOMAS

Arabisch KINDSHEIDSEVANGELIE
> vertaling (The Gnostic Society Library): http://www.gnosis.org/library/infarab.htm

KOLOSSENZEN (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Col
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Captivity%20letters
> vocabulaire van Kolossenzen: http://faculty.bbc.edu/RDecker/documents/vocb_col.pdf
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/colossians.html
> artikelen van B. Walsh:  http://crc.sa.utoronto.ca/articles/index.html#colossians
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/col.htm
> F. Just, The Letters to the Colossians and the Ephisians: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-Colossians&Ephesians.htm
> Th.B. Slater, “Translating a{gioi in Col 1,2 and Eph 1,1”, Biblica 87 (2006) 52-54 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> R.M. Royalty jr., “Dwelling on Visions.On the Nature of the so-called ‘Colossians Heresy'”, Biblica 83 (2002) 329-357 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> J.S. Lamp, “Wisdom in Col.1:15-20: Contribution and Significance”, JETS 41 (1998) 45-53

1,2 KONINGEN (OT)
> N. Na’ aman, “New Light on Hezekiah’s Second Prophetic Story (2 Kgs 19,9b-35)”, Biblica 81 (2000) 393-402: http://www.bsw.org/?l=71811&a=Ani12.html

KOPTISCH
> info: http://www.stshenouda.com/coptlang.htm
> W.E. Crum, A Coptic Dictionary (Oxford, 1939): http://www.metalog.org/files/crum.html
> site van The Christian Coptic Orthodox Church of Egypt: http://www.coptic.net/EncyclopediaCoptica/
> The Saint Shenouda the Archimandrite Coptic Society: http://www.stshenouda.com/
> W.E. Arnal, Key to the Exercises in Thomas O. Lambdin, Introduction to Sahidic Coptic (vertaling van de opgaven in dit leerboek; 2006): http://www.uregina.ca/arts/religious-studies/faculty/lambdin/Lambdin.key.htm#ten
> M. Hasitzka, “Namen in koptischen dokumentarischen Texten”: http://www.onb.ac.at/sammlungen/papyrus/publ/kopt_namen.pdf

KORINTE
> The Corinth Computer Project met info, plattegrond en bibliografie (D.G. Romano): http://corinth.sas.upenn.edu/corinth.html
> Polybius over de verwoesting van Koninte (146vC): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/polybius-corinth146.html

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

1 KORINTIËRS (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/1Cor
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#1-2%20Corinthians
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4266 en https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4267
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/1corinthians.html
> R.B. Hays, “Ecclesiology and Ethics in 1 Corinthians”: http://www.northpark.edu/sem/exauditu/papers/hays.html
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/1cor.htm
> F. Just, Paul’s Relationschip with the Corinthian Christians: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-Corinth.htm
> C. Stettler, “‘The Command of the Lord’ in 1 Cor 14,37 — a Saying of Jesus?” Biblica 87 (2006) 42-51 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> J.F.M. Smit, “Epideictic Rhetoric in Paul’s First Letter to the Corinthians 1-4”, Biblica 84 (2003) 184-201 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> B.J. Oropeza, “Laying to Rest the Midrash: Paul’s Message on Meat Sacrificed to Idols in Light of the Deuteronomistic Tradition , Biblica 79 (1998) 57-68 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179

2 KORINTIËRS (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/2Cor
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#1-2%20Corinthians
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4266 en https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4268
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/2corinthians.html
> J.D.H. Amador, “Revisiting 2 Corinthians: Rhetoric and the Case for Unity”: http://ars-rhetorica.net/David/2Cor.pdf
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/2cor.htm
> F. Just, Paul’s Relationschip with the Corinthian Christians: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-Corinth.htm
> J. Lambrecht, “The Fool’s Speech and Its Context: Paul”s Particular Way of Arguing in 2 Cor 10-13″, Biblica 82 (2001) 305-324 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> G. Dautzenberg, “Überlegungen zur Exegese und Theologie von 2 Kor 4,1-6”, Biblica 82 (2001) 325-344 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182

KRETA
> kerk op Kreta (B. Nystrom): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/crete.html
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#Crete

1,2 KRONIEKEN
> P.B. Dirksen, “1 Chronicles 9,26-33: Its Position in Chapter 9”: Biblica 79 (1998): http://www.bsw.org/project/biblica/bibl79/Ani05.htm
> P.B. Dirksen, “Chronistic Tendency in 1 Chr 18,10-11”, Biblica 80 (1999): http://www.bsw.org/project/biblica/bibl80/Ani08.htm
> website R.W. Klein (parallellen Kon. / Kron), http://prophetess.lstc.edu/~rklein/
> C. Mitchell, “Transformations in Meaning: Solomon’s Accession in Chronicles”, The Journal of Hebrew Scriptures 4 (2002): http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_25.pdf

het Ware KRUIS
> B. Baert, “Heraclius and Chosroes or The Desire for the True Cross” (2005): http://www.bibleinterp.com/articles/Baert_Heraclius_Chosroes.htm

KRUISIGING (IN DE OUDHEID IN HET ALGEMEEN EN VAN JEZUS IN HET BIJZONDER)
> J. Zias, “Crucifixion in Antiquity. The Anthropological Evidence”: http://www.joezias.com/CrucifixionAntiquity.html
> J.H. Charlesworth, “Jesus and Jehohanan: An Archeological Note on Crucifixion, Expository Times feb. 1973: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/jesus/crucifixion.html
> in de kunst (afbeeldingen): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/imagesC.html#crux
> zie afbeeldingen (J.D. Tabor): http://www.religiousstudies.uncc.edu/jdtabor/gallery.html
> Josefus over kruisiging (J.D. Tabor): http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/cruc-josephus.html
> P. Fredrikson, “Gospel Chronologies, the Scene in the Temple and the Crucifixion of Jesus”: http://www.bu.edu/religion/faculty/bios/fredriksen/mkjnnd03.pdf
> F. Just, The Passion and Death of Jesus: http://catholic-resources.org/Bible/Passion.htm en http://catholic-resources.org/Bible/Jesus_Death.htm
> D. Rudman, “The Crucifixion as Chaoskampf: A New Reading of the Passion Narrative in the Synoptic Gospels”, Biblica 84 (2003) 102-107 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III

Vroeg-christelijke KUNST
> site M.S. Goodacre: http://ntgateway.com/images.htm
> Art History (C.L.C.E. Witcombe): http://witcombe.sbc.edu/ARTHlateantiquity.html#EarlyChristian

LACTANTIUS
> Ante Nicene Fathers VII: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/007/index.htm

> info, meer links: http://www.earlychurch.org.uk/lactantius.php
> bibliografie Lactantius (J. Bryce, 2003): http://www.acad.carleton.edu/curricular/CLAS/lactantius/biblio.htm

LADDER VAN JAKOB
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#JakLeit
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#JakLeit en (A. Orlov): http://www.marquette.edu/maqom/jacobladder
> A. Orlov, “The Face as the Heavenly Counterpart of the Visionary in the Slavonic Ladder of Jacob”: http://www.marquette.edu/maqom/counterpart2

LAODICEA

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

CONCILIE VAN LAODICEA (ong. 363)
> the Greek text according to B.F. Westcott, A General Survey of the History of the Canon of the New Testament (5th ed. Edinburgh, 1881): http://www.bible-researcher.com/laodicea.html

Brief aan de LAODICEEËRS
> vertaling M.R. James (1924): http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/writing/epislao.htm

LATIJN
> van Engels naar Latijn: http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/enggreek?lang=la

LEESROOSTERS
> F.C. Burkitt, “An Early East Syrian Lectionary”: http://www.bombaxo.com/burkitt.html
> Oude en nieuwe leesroosters (K.P. Edgecomb): http://www.bombaxo.com/lectionaries.html

LEGIOENEN

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links over Romeinse legioenen

LETTER FONTS
> Grieks: http://www.gltc.leidenuniv.nl/index.php3?c=109
> algemeen: http://www.linguistsoftware.com/

LEO DE GROTE
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. XII): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/212/index.htm

LERAAR DER GERECHTIGHEID
(zie ook QUMRAN)
> G.L. Doudna, “4Q Pesher Nahum and the Teacher of Righteousness”: http://www.bibleinterp.com/articles/Doudna_TeacherofRighteousness.htm

LEVITICUS RABBA
> vertaling S. Rapaport: http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm09.htm

LEX IULIA
zie: HUWELIJKSWETTEN

LEX PAPIA POPPAEA
zie: HUWELIJKSWETTEN

LEX TALIONIS
zie IUS TALIONIS

LICTOR

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

LIJDEN
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III

LILITH
> bibliografie (A. Humm): http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Topics/Lilith/

LIMES

 • Livius (J. Lendering): historische info en links
 • Livius (J. Lendering): historische info en links over de Rijn als grens

LITERAIRE BENADERING
> J.P. Fokkelman, Jan P. “Is the Literary Approach to the Bible a New Paradigm?”: http://www.janfokkelman.nl/literary_paradigm.pdf

LIVIUS

> vertalingen Ab urbe condita: http://www.pohick.org/sts/historical.html

> A. Feldherr, “Spectacle and Society in Livy’s History” (Berkeley, 1998): http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft1g500491/

LUCAS (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Luke
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Luke
> bijdragen R.H. Anderson: http://www.geocities.com/gospelofluke/
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/luke.html
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4254
> bibliografie sociaal-wetenschappelijke benadering Lucas (C. de Vos): http://www.trinity.unimelb.edu.au/~csdevos/SocSciBiblio/SSList6.html
> online artikelen van R.H. Anderson: http://www.geocities.com/gospelofluke/
> info, artikelen, links: http://www.textweek.com/mtlk/luke.htm en http://ntgateway.com/lukeacts/
> The Luke-site: http://home.freeuk.net/thelukesite/Luke.htm
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/mtlk/luke.htm
> homiletische bibliografie: http://info.wlu.ca/wwwsem/dsj/lukebib.html
> J.J. Kilgallen, “What Does It Mean to Say That There Are Additions in Luke 7,36-50?”, Biblica 86 (2005) 529-535 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186
> J. Topel, “What Kind of a Sign are Vultures? Luke 17,37b”, Biblica 84 (2003) 403-411 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> J.J. Kilgallen, “Martha and Mary: Why at Luke 10,38-42?”, Biblica 84 (2003) 554-561 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> J.J. Kilgallen, “The Obligation to Heal (Luke 13,10-17)”, Biblica 82 (2001) 402-409 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> R.F. O’Toole, “How Does Luke Portray Jesus as Servant of YHWH”, Biblica 81 (2000) 328-346 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> R.L. Brawley, “Resistance to the Carnivalisation of Jesus: Scripture in the Lucas Passion Narrative”, Semeia 69-70 (1995) 33-60: http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM69_70?seq=33
> D. Böhler, “Jesus als Davidssohn bei Lukas und Micha”, Biblica 79 (1998) 532-538 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> J.J. Kilgallen, “The Importance of the Redactor in Luke 18,9-14”, Biblica 79 (1998) 69-75 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> J.J. Kilgallen, “Jesus’ First Trial: Messiah and Son of God (Luke 22,66-71)”, Biblica 80 (1999) 401-414 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180
> R. Gnuse, “The Temple Theophanies of Jaddus, Hyrcanus, and Zechariah”, Biblica 79 (1998) 457-472 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> J. Luzarraga, “El Benedictus (Lc 1,68-79) a través del arameo”, Biblica 80 (1999) 305-359 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180
> R.H. Anderson, “Luke and the Wicked Tenants” (1999): http://journalofbiblicalstudies.org/Issue1/Articles/luke_and_the_wicked_tenants.htm#Explanation%20of%20the%20Reasons%20for%20the%20Differences
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III
> R.C. Tannehill, “The Story of Zacchaeus as Rhetoric: Luke 19:1-10”, Semeia 64 (1993): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM64?seq=218
> D.B. Gowler, “Hospitality and Characterization in Luke 11:37-54: A Socio-Narratological Approach”, Semeia 64 (1993): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM64?seq=230

LUCIANUS VAN SAMOSATA
> werken in vertaling van H.W. Fowler en F.G. Fowler: http://www.sacred-texts.com/cla/luc/fowl/index.htm

LYDIË

 • Livius (J. Lendering): historische info en links

MAAN
(zie ook ZON)
> F. Espenak, Six Millennia Catalog of Phases of the Moon: -1999 to +3000 : http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/phase/phasecat.html
> F. Espenak, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000:
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/LEcat/LEcatalog.html

MACARIUS DE EGYPTENAAR / SIMEON
> A. Orlov en A. Golitzin, “Many Lamps are Lightened from the One”: Paradigms of the Transformational Vision in Macarian Homilies”, Vigiliae Christianae 55 (2001) 281-98: http://www.marquette.edu/maqom/hesychasm
> A. Golitzin, “A Testimony to Christianity as Transfiguration: The Macarian Homilies and Orthodox Spirituality” (1999): http://www.marquette.edu/maqom/Macmetho.html

MACARIUS MAGNES
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

MACEDONIË
> overzicht van de Macedonische heersers (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/macedon.html

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

MADABA (o.a. mozaïek van)
> Site van het Franciscan Archeological Institute: http://198.62.75.1/www1/ofm/fai/FAIpark.html en http://198.62.75.1/www1/ofm/fai/FAImadmn.html
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d3683
> D.C. Foran e.a., “The Tall Madaba Archaeological Project: Preliminary Report of the 2002 Field Season”: http://www.utoronto.ca/tmap/ADAJ_2002.htm

MAGIE IN DE OUDHEID
> Traditions of Magic in Late Antiquity (info en afbeeldingen; G. Bohak, Michigan): http://www.lib.umich.edu/pap/magic/
> magie en initiatie in de oudheid (J.D. Tabor): http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/magic.html
> Resource Page for Biblical Studies (bibliografie): http://www.torreys.org/bible/biblia03.html#sociological
> bibliografieën Joodse en antieke magie:
– M. Bar-Ilan: http://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibmagic.html
– J.H. Neyrey: http://www.nd.edu/~jneyrey1/magic.htm
– A. Jassen en S. Noegel, “Jewish Magic Bibliography”: http://faculty.washington.edu/snoegel/jmbtoc.htm
– Magie dans l’antiquité gréco-romaine”: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Magie.html
> de Magiërs van het oude Perzië: historische info en links (J. Lendering): http://www.livius.org/maa-mam/magians/magians.html
> D. Frankfurter, Review of: M.W. Dickie, “Magic and Magicians in the Greco-Roman World” (London, 2001): http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-02-26.html
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism” (m.n. THEME 25: “Jewish, Pagan, and Christian Magic”): http://www.marquette.edu/maqom/
> “Magic: the Phenomenon and the Issue in the Graeco-Roman World” (Philadelphia Seminar on Christian Origins): http://ccat.sas.upenn.edu/psco/archives/psco14-min.txt

> H.F.J. Horstmanshoff, M. Stol en C. Tilburg, “Magic And Rationality In Ancient Near Eastern And Graeco-roman Medicine”:
http://books.google.com/books?vid=ISBN9004136665&id=p6rejN-iF0IC&printsec=toc&dq=intitle:magic+intitle:and+intitle:rationality&num=100&as_brr=1&sig=_lGDIdX5cNZfR_nlneetcYGDMRQ#PPP1,M1

MAKKABEEËN
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts1.html
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook06.html#Hellenistic%20Judaisms:%20Diasporas
> koningen en hogepriesters in de hellenistische en Makkabese periode (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/History-HellenisticEra.htm

1 MAKKABEEËN (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=inx&i=1,1,43
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Makk&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling King James Version: http://www.earlyjewishwritings.com/1maccabees.html
> vertaling New American Bible: http://www.usccb.org/nab/bible/#1maccabees
> vertaling New Revised Standard Version: http://www.hope.edu/academic/religion/bandstra/BIBLE/1MA/1MA0.HTM
> R. Doran, “Emending 1 Macc 7,16”, Biblica 87 (2006) 261-262 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> V.L. Parker, “Judas Maccabaeus’ Campaigns against Timothy”, Biblica 87 (2006) 457-476 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187

 • F. Gaab, Handbuch zum phililogischen Verstehen der apokryphischen Schriften des Alten Testaments (Tübingen, 1818)

2 MAKKABEEËN (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)

 • NBV : vele vertalingen
 • V.L. Parker, “Judas Maccabaeus’ Campaigns against Timothy”, Biblica 87 (2006) 457-476 (tekst met samenvatting)
 • F. Gaab, Handbuch zum phililogischen Verstehen der apokryphischen Schriften des Alten Testaments (Tübingen, 1818)
 • D.R. Schwartz, “On Something Biblical about II Maccabees”
 • D.O. McClellan, “A Reevaluation of the Structure and Function of 2 Maccabees 7 and its text -critical Implications”, Studia Antiqua 7 (2009) 81-95

3 MAKKABEEËN (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)

> vertaling Revised Standard Version: http://quod.lib.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=4451716
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#3Makk
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#3Makk
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#3Makk
> J.R.C. Cousland, “Dionysus theomachos? Echoes of the Bacchae in 3 Maccabees”, Biblica 82 (2001) 539-548 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182

 • F. Gaab, Handbuch zum phililogischen Verstehen der apokryphischen Schriften des Alten Testaments (Tübingen, 1818)

4 MAKKABEEËN (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)

> vertaling: http://www.sacred-texts.com/bib/fbe/index.htm#section_005
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=4496061
> vertaling New Revised Standard Version (1989): http://www.anova.org/sev/htm/ap/16_4maccabees.htm
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#4Makk
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/4makk.htm
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#4Makk

MALCHION
> Ante Nicene Fathers VI: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/006/0060080.htm

Gebed van MANASSE (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=inx&i=1,0,50
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Man&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling King James Version: http://www.earlyjewishwritings.com/manasseh.html
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=4216956
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#GebMan
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/geb_man.htm

MANDESE GESCHRIFTEN
> vertalingen van Mandese geschriften (The Gnostic Society Library): http://www.gnosis.org/library/mand.htm

MANICHEÏSME
> vertalingen van Manichese geschriften (The Gnostic Society Library): http://www.gnosis.org/library/manis.htm
> D.A. Utz, “Powers, Watchers, and Angels: The Paradox of Manichaen Magic”: http://ccat.sas.upenn.edu/psco/year25/8803c.shtml
> Corpus Fontium Manicheorum: http://www.anchist.mq.edu.au/doccentre/CFM.htm

MARA BAR-SERAPION
> Early Christian Writings: http://www.earlychristianwritings.com/mara.html
> tekst over Jezus?: http://www.infidels.org/library/modern/jeff_lowder/jury/chap5.html#mara
> J.P. Holding, “Mara-Bar Serapion: Letter from a Near Eastern Jail”: http://www.tektonics.org/jesusexist/serapion.html

MARCION
> reconstructie van “Marcions Evangelie”: http://www.earlychristianwritings.com/marcion.html
> The Center for Marcionite Research Library: http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3827/Library.html
> G.R.S. Mead: “An Introduction to Marcion”: http://www.webcom.com/~gnosis/library/meadmarcion.htm
> info en links: http://www.earlychristianwritings.com/marcion.html

MARCUS (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Mark
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Mark
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/mark.html
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4253
> websites en links (M.S. Goodacre): http://ntgateway.com/mark/
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/mkjnacts/mark.htm
> bibliografie “Mark without Q” (M.S. Goodacre): http://ntgateway.com/Q/biblio.htm
> F. Just, The Gospel According to Mark – Outlines and Resources: http://catholic-resources.org/Bible/Mark_Outlines.htm
> F. Just, People, Places, Terms and Titles in the Gospel According to Mark: http://catholic-resources.org/Bible/Mark_People_Places.htm
> Th.R. Hatina, “Who Will See ‘The Kingdom of God Coming with Power’ in Mark 9,1 – Protagonists or Antagonists?”, Biblica 86 (2005) 20-34 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186
> P. Danove, “The Rhetoric of the Characterization of Jesus as the Son of Man and Christ in Mark”, Biblica 84 (2003) 16-34 (tekst met samenvatting):  http://www.bsw.org/?l=7184
> T. Nicklas, “Formkritik und Leserrezeption. Ein Beitrag zur Methodendiskussion am Beispiel Mk 9,14-29”, Biblica 82 (2001) 496-514 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> E.S. Johnson, “Mark 15,39 and the So-Called Confession of the Roman Centurion”, Biblica 81 (2000) 406-413 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> J.P. Heil, A Note on ‘Elijah with Moses’ in Mark 9,4″, Biblica 80 (1999) 115 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180
> W.J.C. Weren, “The Use of Isaiah 5,1-7 in the Parable of the Tenants (Mark 12,1-12; Matthew 21,33-46)”, Biblica 79 (1998) 1-26 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> Tae Hun Kim, “The Anarthrous ui(o\j qeou= in Mark 15,39 and the Roman Imperial Cult”, Biblica 79 (1998) 222-241 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> M. J. Haren, “The Naked Young Man: a Historian’s Hypothesis on Mark 14,51-52”, Biblica 79 (1998) 525-531 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> E.S. Malbon, “Text and Contexts: Interpreting the Disciples in Mark”, Semeia 62 (1993) 81-102: http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM62 zie ook http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM62?seq=178
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III
> H.F. Carl, “Only the Father Knows: Historical and Evangelical Responses to Jesus’ Eschatological Ignorance in Mark 13:32”, JBS 1 (2001): http://journalofbiblicalstudies.org/Issue3/Articles/only_the_father_knows.htm
> E.B. Powery, “Where are the Quotations? Citation-less Introductory Formulae in the Gospel of Mark”, JBS 4 (2004): http://www.journalofbiblicalstudies.org/issue9/Quotations.pdf
> J.B. Gibson, “Mark 3: 1-6 as a ‘Sign Story’: Solving the Pericope’s Interpretative Difficulties”. JBS 3 (2003): http://www.journalofbiblicalstudies.org/issue8/sign.pdf
> K.J. Udd, “Only the Father Knows: A Response to Harold F. Carl”, JBS 1 (2001) (over Mar.13:32): http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue4/Short%20Study/Only_The_Father_Knows_A_Response_to_Harold_F_Carl.pdf
> R. Parott, “Conflict and Rhetoric in Mark 2:23-28”, Semeia 64 (1993): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM64?seq=134
> G. Salyer, “Rhetoric, Purity and Play Aspects of Mark 7:1-23”, Semeia 64 (1993): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM64?seq=156
B.K. Blount, “A Socio-Rhetorical Analysis of Simon of Cyrene: Mark 15:21 and Its Parallels”, Semeia 64 (1993): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM64?seq=188
> D.E. Oakman, “Cursing Fig Trees and Robbers’ Dens: Pronouncement Stories Within Social-Systemic Perspective. Mark 11:12-25 and Parallels”, Semeia 64 (1993): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM64?seq=270
> M.A. Turton, Historical Commentary on the Gospel of Mark: http://www.michaelturton.com/Mark/GMark01.html
> C. Evans, “Mark’s Incipit and the Priene Calendar Inscription: From Jewish Gospel to Graeco-Roman Gospel”: http://www.craigaevans.com/Priene%20art.pdf
> Sug-Ho Lee, Unbelief as a Theme in Mark’s Gospel (diss. Pretoria 2006): http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-09292006-142658/unrestricted/00front.pdf

Het geheime Evangelie van MARCUS
> Griekse tekst (M. Smith): http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Secret/secmark-greek.html
> vertaling: http://www.earlychristianwritings.com/text/secretmark.html
> The Secret Gospel of Mark Homepage (W. Wilker): http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Secret/secmark_home.html

MARIA MAGDALENA
> K.L. King, “Mary of Magdala in Early Christian Coptic Literature”: http://www.sbl-site.org/Article.aspx?ArticleId=210
> R.K. Jusino, “Mary Magdalene, Author of the Fourth Gospel?” (1998): http://members.tripod.com/~Ramon_K_Jusino/magdalene.html
> E.A. de Boer, “Mary Magdalene and the Disciple Jesus Loved” (2000): http://www.lectio.unibe.ch/00_1/m-forum.htm

Evangelie van MARIA MAGDALENA
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/gospelmary.html
> info en vertaling (The Gnostic Society Library): http://www.gnosis.org/library/marygosp.htm

MARSANES (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling B.A. Pearson (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node523.html#SECTION000840000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node522.html#SECTION000830000000000000000

MARCUS AURELIUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/aurelius.html

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (H.W. Benario): http://www.roman-emperors.org/marcaur.htm

MARTIALIS
> vertalingen: http://www.pohick.org/sts/historical.html

MASADA
> info, kaart: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/portrait/masadachart.html
> grot 2001/2002 (J.D. Turner): http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/masada.html

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/Masada1.html

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm
> N. Ben-Yehuda, The Masada Myth: http://www.bibleinterp.com/articles/masadamyth1.htm
> N. Ben-Yehuda, “Sacrificing Truth: Archaeology and The Myth of Masada” (2002): http://www.bibleinterp.com/articles/ben-yehuda_masada.htm

MATEN IN DE OUDHEID
zie: GELD, MATEN EN GEWICHTEN IN DE OUDHEID

MATRES / MATRONAE

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

MATTEÜS (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Matt
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Matthew
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/matthew.html
> bibliografieën:
– Biblical Bibliography of Lausanne: https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4251
– J.C. Anderson: http://www.class.uidaho.edu/jcanders/Matthew/scholarly_articles_on_matthew_av.htm
– D. Malick: http://www.bible.org/page.php?page_id=1690
> door Matteüs geïnspireerde kunst: http://www.textweek.com/art/matthew.htm
> websites en links (M.Goodacre): http://ntgateway.com/matthew/
> D.W. Ulrich, “Reproof as an Aspect of Enemy-Love in Matthew” (2002): http://www.class.uidaho.edu/jcanders/Matthew/reproof_as_an_aspect_of_enemy.htm
> J.E. Miller, “Gender, Divorce and Adultery in the Gospel of Matthew”(2002): http://www.class.uidaho.edu/jcanders/Matthew/gender,divorceJamesEMiller.htm
> R.L. Mowery, “What does God do? Divine Actives and Divine Passives in the Gospel of Matthew” (2002): http://www.class.uidaho.edu/jcanders/Matthew/moweryart.htm
> B.E. Reid, “Violent Endings in Mattew’s Parables and an End to Violence” (2001): http://www.class.uidaho.edu/jcanders/Matthew/reidviolentendingsinmatthew.htm
> M. Blickenstaff, “The Bloody Bridegroom. Violence in the Matthean Family” (2001): http://www.class.uidaho.edu/jcanders/Matthew/marianne_blickenstaff.htm
> R.R. Beck, “Nonviolent Conflict Resolution in the Doubled Plot of Matthew” (2001):
http://www.class.uidaho.edu/jcanders/Matthew/becknonviolent_conflict_resolution_i.htm
> S. Matthews, “Violence in Mattew: The Question of Text and Reality” (2001): http://www.class.uidaho.edu/jcanders/Matthew/shelly_matthews.htm
> D.J. Weaver: “Matthew and Violence. Reflections to the Papers of Blickenstaff, Reid, Beck and Matthews”: http://www.class.uidaho.edu/jcanders/Matthew/Weavermatthew_and_violence.htm
> meer online artikelen: http://www.class.uidaho.edu/jcanders/Matthew/gospel_of_matthew.htm en http://www.textweek.com/mtlk/matthew.htm
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/mtlk/matthew.htm
> artikelen online, links: http://www.geocities.com/theswain/ematthew/links.htm
> F. Just, The Discourses of Jesus in Mattew’s Gospel: http://catholic-resources.org/Bible/Matthew_Discourses.htm
> W.J.C. Weren, “The Macrostructure of Matthew’s Gospel: A New Proposal”, Biblica 87 (2006) 171-200 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> R.L. Mowery, “Son of God in Roman Imperial Titles and Matthew”, Biblica 83 (2002) 100-110 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> M.J.J. Menken, “The Old Testament Quotation in Matthew 27,9-10: Textual Form and Context”, Biblica 83 (2002) 305-328 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> M. Raston, “Pierre ‘fils de la colombe’ en Mt 16,17?”, Biblica 83 (2002) 549-555 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> Ch.H. Talbert, “Indicative and Imperative in Matthean Soteriology”, Biblica 82 (2001) 515-538 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> W.J.C. Weren, “The Use of Isaiah 5,1-7 in the Parable of the Tenants (Mark 12,1-12; Matthew 21,33-46)”, Biblica 79 (1998) 1-26 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> K. Paffenroth, “Jesus as Anointed and Healing Son of David in the Gospel of Matthew”, Biblica 80 (1999) 547-554 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III
> D.L. Turner, “Matthew 23 as Prophetic Critique”, JBS 4 (2004): http://www.journalofbiblicalstudies.org/issue9/Critique.pdf
> S. Rieske, “Jesus’ Use of Old Testament Themes in Matthew 23:34-39”, JBS 1 (2001): http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue4/Articles/jesus_use_of_old_tesament_themes.pdf
> Studies in the Gospel of Matthew: http://www.bible.org/series.php?series_id=112
> K.C. Hanson, “How Honorable! How Shameful! A Cultural Analysis of Matthew’s Makarisms and Reproaches”: http://www.kchanson.com/ARTICLES/mak.html

Handelingen en martelaarschap van de apostel MATTEÜS
> Ante Nicene Fathers VIII: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-98.htm#P8013_2511750

Evangelie van MATTIAS / Overleveringen van MATTIAS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/traditionsmatthias.html
> Clemens van Alexandrië over Mattias (A. Bernhard): http://www.gospels.net/translations/matthiastranslation.html
> The Gospel of Matthias (D. Ross): http://pages.sbcglobal.net/zimriel/matthias.html

MAXIMUS VAN JERUZALEM
> vertaling(en) en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/maximus.html

MECHILTA VAN R. ISMAËL
> bibliografie (Hebrew Union College): http://www.huc.edu/midrash/g-mekhil.html
> bibliografie tekstuitgaven en vertalingen (Hebrew Union College): http://www.huc.edu/midrash/t-mekhil.html
> inleiding op en voorbeeld uit M. (vertaling J. Lauterbach): http://www.myjewishlearning.com/texts/Midrash/TOMidrashHalakhah2/Mekhilta.htm

MEDIË

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

MELCHISEDEK
> M. McNamara, “Melchizedek: Gen 14,17-20 in the Targums, in Rabbinic and Early Christian Literature”, Biblica 81 (2000) 1-31 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> J.A. Fitzmyer, “Melchizedek in the MT, LXX, and the NT”, Biblica 81 (2000) 63-69 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> F. Garcia Martíínez, “Las tradiciones sobre Melquisedec en los manuscritos de Qumrán”, Biblica 81 (2000) 70-80 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> D.W. Rooke, “Jesus as Royal Priest: Reflections on the Interpretation of the Melchizedek Tradition in Heb 7”, Biblica 81 (2000) 81-94 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> J.R. Davila, “Melchisedek, Michael, and War in heaven”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/med_melchizedek_art.html
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/

MELCHISEDEK (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling S. Giversen en B.A. Pearson (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node496.html#SECTION000780000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node495.html#SECTION000770000000000000000
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/melchizedek.html

MELITO VAN SARDES
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/melito.html
> vertaling Spicilegium Syriacum: http://www.earlychristianwritings.com/fathers/spicilegium_6_melito_fragments.htm

Spreuken van de Syrische MENANDER
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#syrMen
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#syrMen

MENORAH

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

MENSENZOON
> C.H.T. Fletcher-Louis, “The Son of Man”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/med_oxford2.html

MERKABAH-LITERATUUR
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/
> A. Orlov, “Celestial Choirmaster: The Liturgical Role of Enoch-Metatron in 2 Enoch and the Merkabah Tradition”: http://www.marquette.edu/maqom/choirmaster2
> bibliografie (D. Karr): http://www.digital-brilliance.com/kab/karr/mmhie.pdf

Papyrus MERTON 51
> vertaling A. Bernhard: http://www.gospels.net/translations/merton51translation.html

MESOPOTAMIË
> Gateways to Babylon: http://www.gatewaystobabylon.com/
> teksten uit M.: http://ccat.sas.upenn.edu/%7Ehumm/Resources/Texts/bibTexts.html
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook03.html
> kunst en architectuur: http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook03.html#ANE%20Arts%20and%20Architecture
> wetenschap: http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook03.html#ANE%20Mathematics%20and%20Astronomy

 • Livius (J. Lendering):chronologie van M.: historische info en links

MESSIAS
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts7.html
> R.A. Kraft, “Was there a ‘Messiah-Joshua’ Tradition at the Turn of the Era?”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Christianity/Joshua
> H. Lenowitz, “The Jewish Messiah’s”: http://www.bibleinterp.com/articles/online_messiahs.htm
> L.W. Hurtado, review van J.H. Charlesworth, (red.) “The Messiah: Developments in Earliest Judaism and Christianity. The First Princeton Symposium on Judaism and Christian Origins” (Minneapolis, 1992): ftp://ftp.lehigh.edu/pub/listserv/ioudaios-review/3.1993/charlesworth.hurtado.012

MESSIANISME
> C.A. Evans, “Messianic Hopes and Messianic Figures in Late Antiquity”: http://craigaevans.com/Messianic_Hopes.1.pdf

METATRON
> A. Orlov, “Titles of Enoch-Metatron in 2 (Slavonic) Enoch”: http://www.marquette.edu/maqom/titles
> A. Orlov, “The Origin of the Name ‘Metatron’ and the Text of 2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch”: http://www.marquette.edu/maqom/metatron vgl. http://www.mohr.de/cgi-bin/search.pl?lang=d&vg=v&feld_val=orlov&sid={SID}&range=0&detail=4151
> bibliografie (M. Bar-Ilan): http://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibmetat.html

METHODIUS VAN OLYMPUS
> Ante Nicene Fathers VI: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/006/0060108.htm

MICHAËL
> J.R. Davila, “Melchisedek, Michael, and War in heaven”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/med_melchizedek_art.html
> R. Kraft, “In Praise of Michael the Archangel”: http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/ppenn/michael.html

MIDRASJIM
> bibliografieën
– M.A. Christian: http://www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/Hard%20Links/Talmud%20and%20Midrash.htm
– Hebrew Union College: http://www.huc.edu/midrash/
> M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature Vol. I
> M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature Vol. II
> recensie H. Basser van David Stern, Parables in Midrash: Narrative and Exegesis in Rabbinic Literature (Cambridge, MA / London, 1991): ftp://ftp.lehigh.edu/pub/listserv/ioudaios-review/2.1992/stern.basser.011

MIDRASJ OP ESTER
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm16.htm

MIDRASJ OP HET HOOGLIED
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm13.htm

MIDRASJ OP KLAAGLIEDEREN
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm15.htm

MIDRASJ OP PREDIKER
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm14.htm

MIDRASJ OP DE PSALMEN
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm17.htm

MIDRASJ OP RUTH
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm12.htm

MIDRASJ OP SAMUEL
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm19.htm

MIDRASJ OP SPREUKEN
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm18.htm

MIDRASJ TANCHOEMA (of: JELAMDENOE)
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm20.htm

Edict van MILAAN
> Teksten van Lactantius betreffende het EvM (vertaling Univ. van Pennsylvania): http://www.fordham.edu/halsall/source/edict-milan.html

MILETE

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

MINUCIUS FELIX
> over zijn geschrift Octavius: vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/octavius.html

MISJNA
> info, links, bladspiegel van de misjna: http://www.ucalgary.ca/%7Eelsegal/TalmudMap/Mishnah.html#Dates
> bibliografie (M.A. Christian): http://www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/Hard%20Links/Mishna.htm
> indeling van de Misjna: http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud
> recensie van P.V. McCracken Flesher. Oxen, Women, or Citizens? Slaves in the System of the Mishnah (1988) door D.H. Aaron in Ioudaios 1992: ftp://ftp.lehigh.edu/pub/listserv/ioudaios-review/2.1992/flesher.aaron.016

MITHRAS-CULTUS
> WWW Sites Relating to the Ancient Mediterranean van K.C. Hanson: http://www.well.com/user/davidu/mithras.html
> inscriptie Carrawburgh: http://www.kchanson.com/ANCDOCS/latin/mithraaltar.html
> info en bibliografie (A.B. Griffith): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/mithraism.html
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook10.html#Roman%20Mystery%20Religions
> info en bibliografie (D. Fingrut): http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/Topics/Religion/Mithraism/David_Fingrut**.html
> E.B. Griffith, Mithraism: http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/mithraism.html
> D. Ulansey, The Origins of the Mythraic Mysteries (Oxford, 1991), abstract: http://www.well.com/user/davidu/mithras.html
> Virtual Mithaeum: http://museums.ncl.ac.uk/archive/frameset/2frame.htm
> Relief of Mithras Tauroctonos: http://www.culture.gr/2/21/211/21119n/e211sn02.html
> Electronic Journal of Mithraic Studies: http://www2.uhu.es/ejms/

MONARCHIANISME
> info en bibliografie (A.F. Beavers): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/monarch.html

MONOTHEÏSME
> J. McGrass en J. Truex, “‘Two Powers’ and Early Jewish and Christian Monotheism”: http://www.journalofbiblicalstudies.org/issue9/Powers.pdf
> L.W. Hurtado, “What Do We Mean by “First-Century Jewish Monotheism”?: http://www.geocities.com/Athens/Academy/5490/Seminar1/Hurtado.htm
> G. Kaiser, “War der Exodus der Sündenfall? Fragen an Jan Assmann anläßlich seiner Monographie ‘Moses der Ägypter'”: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/383/
> F. Kamphaus, ” ‘Wo ist dein Bruder Abel?’ (Gen 4,9) Zur biblischen Kultur der Gewaltlosigkeit”: http://www.con-spiration.de/texte/abel.html
> A. Angenendt, “Gewalttätiger Monotheismus – Humaner Polytheismus?”: http://www.con-spiration.de/texte/poly.html
> J. Assmann, “Theological Responses to Amarna” http://www.scribd.com/doc/40000/assmann
> P. van Nuffelen, “Pagan Monotheism in the Roman Empire (1st – 4th Cent. AD)”: http://www.huss.ex.ac.uk/classics/conferences/pagan_monotheism/home.html

MONTANISME
> anonieme anti-montanistische schrijver bij Eusebius, HistEccl 5.16-17; vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/antimontanist.html
> The Tertullian Project: http://www.tertullian.org/montanism.htm

MOZES-TRADITIES
> A. Orlov, “Moses’ Heavenly Counterpart in the Book of Jubilees and the Exagoge of Ezekiel the Tragedian”: http://www.marquette.edu/maqom/mosesjubilees

Apocalyps van MOZES
zie: Het leven van ADAM EN EVA

Hemelvaart van MOZES (ook wel: Testament van Mozes)

> vertaling E. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments Bd. 2 (Tübingen 1900):
http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Michael.Luetge/Himmelsr.html#Die%20Himmelfahrt%20des%20Mose
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#AssMos
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/ass_mos.htm

Canon MURATORI
(zie ook CANON NT)
> tekst (Latijn): http://www.bible-researcher.com/muratorian.html
> vertaling: http://www.ntcanon.org/Muratorian_Canon.shtml en http://www.bible-researcher.com/muratorian.html
> Latijnse tekst, vertalingen, info en links: http://www.earlychristianwritings.com/muratorian.html

MUSEA
> antieke kunst:
http://www.kchanson.com/LINKS/ancweb.html#1
http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html#image1 (met afbeeldingen)

MUSONIUS RUFUS
> R. Carrier, On Musonius Rufus, A Brief Essay (1999): http://www.infidels.org/library/modern/richard_carrier/musonius.html
> over de vrouw: http://www.stoa.org/diotima/anthology/wlgr/wlgr-philosophers.shtml

MUZIEK
> in Griekenland: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#Music
> in het oudtestamentische Israël (Th.W. Burgh): http://www.bibleinterp.com/articles/Music.htm
> S. Hagel, “Music of the Ancient Near East”: http://www.oeaw.ac.at/kal/mane/
> S.B. Noegel, “Bibliography on Music in the Ancient Near Eastern and Mediterranean Worlds”: http://faculty.washington.edu/snoegel/music.html

Joodse MYSTIEK
> bibliografie (M.A. Christian): http://www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/Hard%20Links/Jewish%20Mysticism.htm

MYSTERIERELIGIES
(zie ook CYBELE-CULTUS, ISIS-CULTUS en MITHRAS-CULTUS)
> antieke teksten over de M.: http://www.fb1.uni-siegen.de/antiketexte/mysterien/

MYTHOLOGIE
> Griekse M.: http://www.digischool.nl/kt/mythen/mythen.htm en http://www.temple.edu/classics/mythdirectory.html
> overzicht, bibliografie, links van de Griekse M. (Wikipedia): http://www.bookrags.com/wiki/Greek_mythology
> Myth Index Greek: http://www.mythindex.com/

> Roman Myth: http://www.mythindex.com/roman-mythology/Names-F.html
> The Olympian Gods: afbeeldingen van en teksten over de Griekse goden: http://web.uvic.ca/grs/bowman/myth/gods.html
> Attributes in Iconography (L. Bowman): http://web.uvic.ca/grs/bowman/myth/info/attributes.html
> Mythology in Western Art (L. Bowman): http://lib.haifa.ac.il/www//art/mythology_westart.html (niet vrij toegankelijk)
> Images of the Troyan War Myth (R. Mitchell-Boyask): http://www.temple.edu/classics/troyimages.html
> Mosaics in Tunesia: http://www.tunisiaonline.com/mosaics/index.html
> Romeinse goden en hun invloedsferen (G. Flood): http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_gregory_gods.htm
> Mythography (Griekse, Romeinse en Keltische mythen): http://www.loggia.com/myth/
> V. Micó, Roman Mythology: http://www.geocities.com/Athens/Delphi/8991/roman.html
> meer links: http://www.sbh-gent.be/klassiek.htm#anchor8

Nederlandse NAAMGEVING VAN APOCRIEFE, PSEUDEPIGRAFISCHE EN GNOSTISCHE GESCHRIFTEN
> Oclcpica: http://www.oclcpica.org/?id=14&ln=nl&app=app-3b
> Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi#Geschriften_over_Jezus_Christus_.2823.29

NABATEEËRS
(zie ook PETRA)
> historische info over de Nabatese koningen (Jewish Virtual Library): http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/nabkings.html
> geschiedenis: http://www.brown.edu/Departments/Anthropology/Petra/excavations/history.html

NAG HAMMADI
(zie ook THOMASEVANGELIE en EVANGELIE VAN JUDAS)
> De gnostische geschriften van Nag Hammadi ingeleid, vertaald (in het Duits) en becommentarieerd door G. Lüdemann en M. Janssen: http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/nhs.html
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker ): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/nhs.html
> alfabetisch overzicht van de NH bibliotheek: http://www.gnosis.org/naghamm/nhlalpha.html
> overzicht NH bibliotheek per codex: http://www.gnosis.org/naghamm/nhlcodex.html
> Nederlandse titels van de geschriften van de NH bibliotheek: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi#Geschriften_over_Jezus_Christus_.2823.29
> zoekprogramma op de geschriften van NH: http://www.gnosis.org/naghamm/nhsearch.html
> bibliografie (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node607.html#SECTION0001000000000000000000
> Ph. Jenkins, “Hidden Gospels”: http://www.bibleinterp.com/articles/hiddengospel.htm

NAHERWARTUNG
> inventarisatie van teksten uit het NT. betreffende de N. (J.D. Tabor): http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/apocalyptic.html

NAMEN
> Fraser, P. M. and Matthews, E. A Lexicon of Greek Personal Names: http://www.lgpn.ox.ac.uk/
> Getty Thesaurus of Geographical Names: http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn /

NAZARET
> info, foto’s en links: http://www.bibleplaces.com/nazareth.htm

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm

Evangelie van de NAZOREEËRS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/gospelnazoreans.html

NEBO
> Franciscan Archeological Institute: http://www.christusrex.org/www1/ofm/fai/FAInebo1.html

NEDERDALING TER HELLE
> in apocriefe evangeliën (D.R. Cartlidge): http://faculty.maryvillecollege.edu/scripts/as_web4.exe?Command=Bookmark&File=Headings.ask&Name=descensus#descensus
> H. Alfeyev, “The Descent of Christ into Hades in Eastern and Western Theological Traditions”: http://orthodoxeurope.org/page/11/1/5.aspx

NEOPLATONISME
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook10.html#Late%20Antiquity

Cornelius NEPOS
> W.M. Johnston, “Cornelius Nepos’ Place in the Literary Movements of the First Century B.C.”: http://www.brynmawr.edu/archaeology/guesswho/johnston.html

NERO

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (D.J. Coffta): http://www.roman-emperors.org/nero.htm

NERVA

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (D. Wend): http://www.roman-emperors.org/nerva.htm

NESTORIANISME
> B. East, Ephesus, 431BE: Nestorianism: http://www.the-orb.net/encyclop/religion/early/orb-councils2.index.htm

Credo van NICEA
zie NICEA

Concilie van NICEA I (1e oec. conc.; 325)
> canones (vert Nicene and Post-Nicene Fathers serie II, dl. XIV): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/214/index.htm
> B. East, Nicea I, 325 CE: Arianism: http://www.the-orb.net/encyclop/religion/early/orb-councils.index.htm

Concilie van NICEA II (7e oec. conc.; 787)
> canones (vert Nicene and Post-Nicene Fathers serie II, dl. XIV): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/214/index.htm

NIEUWTESTAMENTICI EN HUN PUBLICATIES (“nieuwtestamentici” in een ruime zin genomen)
> algemeen (Duite site met publicaties van Duitse en niet-Duitse nieuwtestamentici, de laatste groep minder volledig dan de eerste): http://www.muenster.de/~angergun/NT.html
> algemeen (uit het Engelstalige gebied): http://www.ntgateway.com/scholars/
> homepages nieuwtestamentici: http://www.flyservers.com/members5/paleojudaica.com/bloglinks.html#personal
> R. Bauckham: http://www.st-andrews.ac.uk/%7Ewww_sd/bauck2.html#books
> D. Boyarin: http://ls.berkeley.edu/dept/ahma/faculty_boyarin.html
> P.S. Alexander (selectie sinds 1990): http://www.art.man.ac.uk/RELTHEOL/staff/palexander/index.htm
> R.E. Bell: http://www.nottingham.ac.uk/theology/staff-homepages/richard_bell.html
> M. Borg: http://www.united.edu/portrait/books.shtml
> B. Campbell: http://www.lamp.ac.uk/trs/Staff_Home_Pages/Bill.htm
> R.A. Culpepper: http://theology.mercer.edu/faculty/culpepper_a/current_research_culpepper_a.html
> J.R. Davila: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/jrd4.html
> J.D.G. Dunn (onvolledig): http://www.dur.ac.uk/theology.religion/staff/?id=664
> B.D. Ehrman: http://www.unc.edu/depts/rel_stud/faculty/BartDEhrman/BartCV.htm
> J.H. Elliott: http://usfca.edu/fac-staff/elliottj/index.html
> Ph.F. Esler: http://www.st-andrews.ac.uk/academic/divinity/esler1.html
> N. Golb: //humanities.uchicago.edu/depts/nelc/facultypages/golb/index.html
> M. Goodman: http://users.ox.ac.uk/~ochjs/pub/pub_fellows.html
> K.C. Hanson: http://www.kchanson.com/
> J.W. van Henten: http://cf.hum.uva.nl/henten/english/publicat-en.html#Books
> P.W. van der Horst: http://www.metis.uu.nl/metis/result.cfm?r=result&i=publications&m=alphabetic&med=23790&year=&year2=
> L. Hurtado: http://www.div.ed.ac.uk/fullpublicat.html
> R. Jewett: http://theologie.uni-hd.de/wts/lampe/jewett.htm
> H.J. de Jonge: http://www.leidenuniv.nl/gg/personal/jonge/hjdejonge.html
> G.A. Kiraz: http://www.bell-labs.com/project/tts/gkiraz.html
> J.S. Kloppenborg: http://www.chass.utoronto.ca/~kloppen/
> R.A. Kraft: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/ (online publicaties)
> H. Lichtenberger: http://www.uni-tuebingen.de/uni/v01/personal/lichtenberger.html
> B.W. Longenecker: http://www.st-andrews.ac.uk/~bwl2/bwl/bwl.htm
> J.H. Neyrey: http://www.nd.edu/~jneyrey1/articles.html
> S.E. Porter: http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/about/partners/sep
> J.J. Pilch: http://www.georgetown.edu/faculty/pilchj/
> D.C. Runia: http://www.nd.edu/~philojud/02.htm
> E. Segal: http://www.ucalgary.ca/~elsegal/
> A. Standhartinger: http://www.staff.uni-marburg.de/~standhar/bibliographie.html
> M. Stone: http://unixware.mscc.huji.ac.il/~armenia/stone2.html
> H.B.S. Swete: http://www.meetingpoint.org/~swete/
> F. Watson: http://www.abdn.ac.uk/divinity/staff/francis-watson.shtml
> N.T. Wright: http://www.ntwrightpage.com/PublicationsList.pdf#search=%22publications%20jdg%20dunn%22 en http://www.ntwrightpage.com/

NOACHITISCHE GEBODEN
> info (Wikipedia): http://en.wikipedia.org/wiki/Noahide_Laws

NOACHITISCHE TRADITIES
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/

Begrip van NOREA (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling S. Giversen en B.A. Pearson (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node505.html#SECTION000800000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node504.html#SECTION000790000000000000000

NOVATIANUS
> Ante Nicene Fathers V: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/005/0050136.htm

NUBIA
> “Egypt’s Southern Frontier”: http://www.specialtyinterests.net/journey_to_nubia.html
> J.R. Anderson, Spatial and Temporal Distribution of Domestic and Civil Architecture in Christian Nubia (online boek, 1996): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/NQ35429.pdf
> S. Burstein, “When Greek was an African Language” (2006): http://chs.harvard.edu/publications.sec/online_print_books.ssp/frank_m._snowden_jr./burstein_snowden_tei.xml_1

NUMERI RABBA
> vertaling S. Rapaport (1907): http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm10.htm

NUMISMATIEK
> http://www.amuseum.org/book/page0.html
> http://www.menorahcoinproject.org/index.htm
> website E. Kondratieff: http://www.sas.upenn.edu/%7Eekondrat/numismatics.html
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4692
> Romeinse munten: http://artemis.austincollege.edu/acad/cml/rcape/vcrc/coin-info.html en http://www.romancoins.info/
> Byzantijnse munten: http://www.romancoins.info/Byzantines.html
> Griekse en Romeinse munten: http://dougsmith.ancients.info/
> meer links: http://www.pohick.org/sts/archaeol.html
> M. Reiser, “Numismatik und Neues Testament”, Biblica 81 (2000) 457-488 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> P. Veselý, Numismatic Traces of the Seleukid Empire. Selected Fragments of Ancient Greek Numismatics: http://www.sfagn.info/
> H. Gitler. “A Comparative Study of Numismatic Evidence from Excavations in Jerusalem”: http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA46/46317HG.pdf
> H. Gitler, “Survey of Numismatic Research 1990-1995: The Levant”: http://www.ins.org.il/The%20Levant%20SNR%201990-1995.pdf
> H. Gitler, “Survey of Numismatic Research 1996-2001: The Levant”: http://www.ins.org.il/The%20Levant%201996-2001.pdf
> S. Heath, “Roman Provincial Coins in the Collection of the American Numismatic Society”: http://www.numismatics.org/dpubs/rpcans/indeximages.html

OFFER
> I.S. Gilhus, “The animal sacrifice and its critics”: http://www.isvroma.org/pecus/saelid.pdf

OFFLINE TIJDSCHRIFTEN
> New Testament Studies: http://www.cambridge.org/journals/journal_catalogue.asp?mnemonic=NTS
> Journal of Biblical Literature: http://www.sbl-site.org/Publications/Publications_Journals_JBL.aspx
> Journal for the Study of the Historical Jesus: http://www.sagepub.co.uk/journalsProdDesc.nav?level1=T00&currTree=Subjects&prodId=Journal201736
> Journal for the Study of the New Testament: http://jnt.sagepub.com/
> Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft: http://www.degruyter.de/rs/261_5250_DEU_h.htm
> zoeken op tijdschriften (Peeters): http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journals_by_title.php#letter_E

OLD TESTAMENT PSEUDEPIGRAPHA (OTP)
> verwijzingen van de pseudepigrafa (van OTP) naar bijbelteksten en omgekeerd (K.P. Edgecomb): http://www.bombaxo.com/otp_index.pdf

OLIELAMPEN
> http://www.jewishlamps.com/
> olielamp uit de 8e eeuw vC: http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/HIGH/OIM_A28336.html
> website K. Baumheckel: http://www.menorahcoinproject.org/lamps.htm

OLYMPIODOR VAN ALEXANDRIË
> Th. Boli, Olympiodor, Diakon von Alexandria. Kommentar zum Ekklesiastes: Eine kritische Edition (diss. 2004): http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2004/4884/pdf/Boli.pdf

ONDERWIJS
> I. Sluiter, “Perversa subtilitas; de kwade roep van de grammaticus” (over de leraar in de oudheid): https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/bitstream/1887/1251/1/347_038.pdf

ONLINE TIJDSCHRIFTEN
> http://www.flyservers.com/members5/paleojudaica.com/bloglinks.html
> Biblica: http://www.bsw.org/?l=71
> Biblical Studies on the Web (BSW Journal): http://www.bsw.org/index.php?l=10
> Biblical Theology Bulletin (een aantal bijdragen zijn in te zien): http://academic.shu.edu/btb/indexofissues.htm
> Brown Classical Journal: http://www.brown.edu/Departments/Classics/bcj/index.htm
> Filología Neotestamentaria: http://www.bsw.org/index?l=72
> Hugoye; Journal of Syriac Studies: http://syrcom.cua.edu/Hugoye/index.html
> Journal of Biblical Literature: http://www.sbl-site.org/
> Journal of Hebrew Scriptures: http://www.arts.ualberta.ca/JHS/jhs-article.html
> Journal of the Evangelical Theological Society: http://www.etsjets.org/jets/journal/jets.html
> Liber Anuus; Studium Biblicum Fransciscanum: http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/LA.pdf
> Semeia: http://rosetta.reltech.org/Ebind/docs/Semeia/
> American Journal of Archeology: http://www.ajaonline.org/archive/104.3/pdfs/AJA1043.pdf
> The Journal of Biblical Studies: http://www.journalofbiblicalstudies.org/issue12.html
> TC: A Journal of Biblical Textual Criticism: http://rosetta.reltech.org/TC/TC.html
> Texte und Kontexte: http://www.texteundkontexte.de/Artikel.htm

ONLINE BOEKEN
> algemene site met zoekfunctie: http://digital.library.upenn.edu/books/ en http://promo.net/pg/
> http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Articles en: http://www.religion-online.org/
> lange lijst met veel klassieken (Renan, D.F. Strauss, Harnack, Schweizer, Jeremias, enz.): http://www.earlychristianwritings.com/onlinebooks.html
> ABZU: A guide to information related to the study of the Ancient Near East on the web (Ch.E. Jones): http://www.etana.org/abzu/abzu-search.pl

ONZE VADER
> J.A. Fitzmyer, “And Lead Us Not into Temptation”, Biblica 84 (2003) 259-278 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184

OORLOG
Zie: GEWELD IN DE BIJBEL, HET VROEGE JODENDOM EN HET VROEGE CHISTENDOM

Over de OORSPRONG VAN DE WERELD (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling H.-G. Bethge en B. Layton (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node505.html#SECTION000800000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node105.html#SECTION000230000000000000000

OOSTERS CHRISTENDOM
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/

OPENBARING VAN JOHANNES (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Rev
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/revelation.html
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#revelation
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4293
> bibliografie sociaal-wetenschappelijke benadering Openbaring (C. de Vos): http://www.trinity.unimelb.edu.au/~csdevos/SocSciBiblio/SSList10.html
> artikelen (website M.S. Goodacre): http://ntgateway.com/rev.htm
> muziek en beeldende kunst gerelateerd aan O. (F. Just): http://catholic-resources.org/Art/Revelation-Art.htm
> artikelen (website F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/Apocalyptic_Links.htm
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/epistlesrevelation/revelati.htm
> info, links: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/apocalypse/explanation/brevelation.html
> F. Just, Various Outlines of the Book of Revelation: http://catholic-resources.org/Bible/Revelation_Outlines.htm
> F. Just, Numbers in the Book of Revelation: http://catholic-resources.org/Bible/Revelation_Numbers.htm
> G. Biguzzi, “Is the Babylon of Revelation Rome or Jerusalem?”, Biblica 87 (2006) 372-386 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> R. Dalrymple, “The Use of kaiv in Revelation 11,1 and the Implications for the Identification of the Temple, the Altar, and the Worshippers”, Biblica 87 (2006) 243-250 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> M. den Dulk, “The Promises to the Conquerors in the Book of Revelation”, Biblica 87 (2006) 516-522 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> R. Dalrymple, “These Are the Ones”, Biblica 86 (2005) 396-406 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186 [over Op.11:3-13; 7:1-17]
> G. Rojas-Flores, “The Book of Revelation and the First Years of Nero’s Reign”, Biblica 85 (2004) 375-392 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> D. Ayuch, “La instauracón del Trono en siete septenarios. La macronarrativa y su estructura en el Apocalipsis de Juan”, Biblica 85 (2004) 255-263 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> S. van Tilborg, “The Danger at Midday: Death Threats in the Apocalypse”, Biblica 85 (2004) 1-23 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> R. Zimmerman, “Nuptial Imagery in the Revelation of John”, Biblica 84 (2003) 153-183 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> Th. B. Slater, “Dating the Apocalypse to John”, Biblica 84 (2003) 252-258 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> G. Biguzzi, “The Chaos of Rev 22,6-21 and Prophecy in Asia”, Biblica 83 (2002) 193-210 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> M. Jauhiainen, “The Measuring of the Sanctuary Reconsidered (Rev 11,1-2)”, Biblica 83 (2002) 507-526 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> F.O. Parker jr., “‘Our Lord and God’ in Rev 4,11: Evidence for the Late Date of Revelation?”, Biblica 82 (2001) 207-231 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> J. Lambrecht, “Final Judgments and Ultimate Blessings: The Climactic Visions of Revelation 20,11-21,8”, Biblica 81 (2000) 362-385 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181
> J. Lambrecht, “The Opening of the Seals (Rev 6,1–8,6)”, Biblica 79 (1998) 198-221 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> T. Pippin, “The Heroine and the Whore: Fantasy and the Female in the Apocalypse of John”, Semeia 60 (1992) 67-82: http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM60?seq=72
> Numerology of the Beast: http://www.csad.ox.ac.uk/POxy/numero.htm vgl. http://www.csad.ox.ac.uk/POxy/beast616.htm

OPSTAND (Joodse opstand van 66nC)
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts3.html

> J.J. Scott Jr., “Effects of the Fall of Jerusalem on Christianity”: http://www.wheaton.edu/DistanceLearning/Fall.htm
> Visual timeline of the Roman-Jewish War: http://www.preteristarchive.com/ARTchive/churban/index.html

OPSTAND (Joodse opstand van 115-117nC)

OPSTAND (Joodse opstand van 132-135nC)
zie BAR KOCHBA

Verhandeling over de OPSTANDING / Brief aan Rheginus (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling M.L. Peel (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

info (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/treatiseres.html
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node35.html#SECTION000120000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node34.html#SECTION000110000000000000000

OPVOEDING
> in Griekenland: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#Education
> in het Romeinse Rijk: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#Education
> T.G. Gibson, “Plato’s code : philosophical foundations of knowledge in education” (Canadian theses, 2000): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape3/PQDD_0024/NQ50013.pdf

ORAKELS

> orakels in de Klassieke Oudheid: http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/oracles.htm

ORALITEIT
> A.D. Baum, “Der mündliche Faktor: Teilanalogien zu den Minor Agreements aus der Oral Poetry-Forschung und der experimentellen Gedächtnispsychologie”, Biblica 85 (2004) 264-272 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> Themanummer “Orality and Textuality in Early Christian Literature”, Semeia 65 (1994): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM65

ORIGENES
(zie ook HEXAPLA)
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/origen.html
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/
> R.A. Kraft, “The Scriptural Citations in Origen’s Homily on Jeremiah 2.21-22”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Christianity/Origen
> P. Glaue, Paul. “Ein Bruchstück des Origenes über Genesis 1,28 (P. bibl. univ. Giss. 17)”: http://bibd.uni-giessen.de/pub/gibib2/pgissbib2_-_meta.html

ORPHICA
zie: PSEUDO-ORPHEUS

ORTHODOXIE
> R.A. Kraft, “The Development of the Concept of ‘Orthodoxy’ in Early Christianity”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Christianity/orthodoxy

OSTIA

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

OSTRACA
> D. Hägedorn, “Wörterlisten aus den Registern von Publikationen griechischer und lateinischer dokumentarischer Papyri und Ostraka”: http://www.zaw.uni-heidelberg.de/hps/pap/WL/WL.pdf

OTHO

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (J. Donahue): http://www.roman-emperors.org/otho.htm

OUDE TESTAMENT (als term)
> R. Penna, “Appunti sul come e perché il Nuovo Testamento si rapporta all’Antico”, Biblica 81 (2000) 95-104 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7181

OUDE TESTAMENT in de oude kerk
> A.C. Sundberg jr., “‘The Old Testament of the Early Church’ Revisited”: http://department.monm.edu/classics/Speel_Festschrift/sundbergJr.htm

OXYRHYNCHUS
> info over de ligging en de vondsten van O. (P.J. Parsons en G. Nisbet): http://www.csad.ox.ac.uk/POxy/mainmenu.htm
> overzicht van de papyri: http://www.csad.ox.ac.uk/POxy/papyri/tocframe.htm

Papyrus OXYRHYNCHUS 840
> voor Griekse tekst, vertaling en info zie A. Bernhard: http://www.gospels.net/
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/oxyrhynchus840.html

Papyrus OXYRHYNCHUS 1224
> Voor Griekse tekst, vertaling en info zie A. Bernhard: http://www.gospels.net/
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/oxyrhynchus1224.html

PAASDATUM
> Constantijn betreffende de Paasdatum: http://www.fordham.edu/halsall/source/const1-easter.html

PACHOMIUS (292-348)
> J.M. Drayton, “Pachomius as Discovered in the Worlds of 4th Century Christian Egypt, Pachomian Literature and Pachomian Monasticism: A Figure of History or Hagiography?” (Faculty of Arts Thesis):
http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/481/2/adt-NU20030224.12284501front.pdf

PAGANISME (het laat-klassieke P.)
> J.J. O’Donnell, “The Demise of Paganism”: http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/demise.html
> J.G. Cook, “The Reaction to the Bible in Paganism”: http://www.bibleinterp.com/articles/Cook_Reaction_Bible_Paganism.htm

PALLADIUS VAN HELENOPOLIS

aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

PAMFYLIË

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

PAMPHILUS VAN CAESAREA
> Ante Nicene Fathers VI: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/006/0060077.htm

PANTAENUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/pantaenus.html

PAPIAS (FRAGMENTEN)
> vertaling Frans (les éditions du cerf, Parijs, 2001): http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/5524/TM.htm#
> vertaling Ante Nicene Fathers I: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-42.htm#P3484_594197
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/papias.html
> Papias e.a over de schrijvers van de evangeliën (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/Eusebius_Gospels.htm

PAPYROLOGIE
> website M.S. Goodacre: http://www.ntgateway.com/resource/pap.htm
> R.A. Kraft: http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/courses/735/papyrology.html en http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/ppenn.html
> J.D. Muccigrosso: http://www.users.drew.edu/~jmuccigr/papyrology/
> The American Society of Papyrologists: http://classics.uc.edu/asp/
> payrologische instituten: http://www.users.drew.edu/~jmuccigr/papyrology/#INSTITUTIONS
> Duke Databank of Documentary Papyri: http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_DDBDP.html
> Papyri and Related Materials at the University of Pennsylvania: http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/ppenn.html
> collecties uit de oudheid (D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/papyrolo.html
> P.M. Head, New Testament and Papyrology: http://www.tyndale.cam.ac.uk/Tyndale/staff/Head/NT&Pap.htm
> D. Hägedorn, “Wörterlisten aus den Registern von Publikationen griechischer und lateinischer dokumentarischer Papyri und Ostraka”: http://www.zaw.uni-heidelberg.de/hps/pap/WL/WL.pdf
> Institut für Papyrologie, Heidelberg: http://www.papy.uni-hd.de/

PAPYRUS
> M. Bar-Ilan, “Papyrus” (uit: The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East?) met bibliografie: http://faculty.biu.ac.il/~barilm/papyrus.html

PARALEIPOMENA IEREMIOU
zie 4 BARUCH

PARALLELLEN PSEUDEPIGRAFEN – NT
> http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm (N.B. sortering naar NT en naar pseudepigrafen)
> verwijzingen van de pseudepigrafen (van OTP) naar bijbelteksten en omgekeerd (K.P. Edgecomb): http://www.bombaxo.com/otp_index.pdf

PASTORALE BRIEVEN
(zie ook 1 en 2 TIMOTEÜS, TITUS)
> website R. Brannan: http://www.pastoralepistles.com/
> bibliografie (R. Brannan): http://www.pastoralepistles.com/DisplayIndex.asp?type=biblio-book
> N. Cochand, Les ministères dans les épîtres pastorales, 1 Timothée, 1 Timothée, Tite (diss.): http://www.unige.ch/cyberdocuments/unine/theses2002/CochandN/these_front.html
> F. Just, The Pastoral Epistles: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-Pastorals.htm

PATRISTIEK
> zoekprogramma op patristische teksten: http://www.unifr.ch/patr/bkv/suche.php

PATROON / PATRONAGE
> A.V. Kalinowski, “Patterns of patronage : the politics and ideology of public building in the Eastern Roman Empire, 31 bce-600 ce” (Canadian theses 1996): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/NQ35439.pdf

PAULUS
> website M.S. Goodacre: http://www.ntgateway.com/paul/
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#paul en http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Paul’s%20Letters
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): http://camellia.shc.edu/theology/Paul.htm#Commentaries en
https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4264
> bibliografie sociaal-wetenschappelijke benadering Paulus (C. de Vos): http://www.trinity.unimelb.edu.au/~csdevos/SocSciBiblio/SSList8.html
> “The New Perspective on Paul” (M.M. Mattison): http://www.thepaulpage.com/ m.n. http://www.thepaulpage.com/#Articles
> “Paul and Empire” (M.M. Mattison): http://www.thepaulpage.com/#Fresh
> reizen van Paulus met foto’s van de steden waar hij was: http://www.luthersem.edu/ckoester/Paul/Main.htm
> R. Santala, Paul, the Man and the Teacher in the Light of Jewish Sources (boek): http://www.kolumbus.fi/hjussila/rsla/Paul/paul01.html
> H. Szesnat, “What Did the SKHNOPOIOS Paul Produce?”: http://domain600695.sites.fasthosts.com/szesnath/research/neot93/neot93.pdf
> D. Boyarin, A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity (Berkeley, 1994; compleet online): http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7w10086w/
> Paul’s Shipwreck: http://www.parsagard.com/shipwreck.htm
> chronologie: http://catholic-resources.org/Bible/Pauline_Chronology.htm
> F. Just, Social Aspects of the Pauline World: http://catholic-resources.org/Bible/Social_Aspects.htm
> F. Just, Paul’s Associates and Co-Workers: http://catholic-resources.org/Bible/Pauline_Associates.htm
> F. Just, Paul & James on Faith & Works: http://catholic-resources.org/Bible/Paul-James.htm
> L.J. Lietaert Peerbolte, “Paulus als wonderdoener”, Interpretatie 11/2 (2003) 12-14: http://www.lietaertpeerbolte.nl/Lietaert%20Peerbolte/Artikelen/9BBEE882-502E-4493-B734-2B83B2A1E8CC_files/Wonderdoener.pdf
> R.L. Mowery, “Paul and Caristanius at Pisidian Antioch”, Biblica 87 (2006) 221-242 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> J.-N. Aletti, “Le statut de l’ Église dans les lettres pauliniennes. Réflexions sur quelques paradoxes”, Biblica 83 (2002) 153-174 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> J.McRay, “Paul in Recent Research”: http://www.bibleinterp.com/articles/Paul_recent_research.htm
> J.L. Sumney, “Who are those ‘Servants of Satan’?”: http://www.bibleinterp.com/articles/PaulOpponents_Sumney.htm
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III
> Y.S. Kim, “‘In Christ’ as a hermeneutical key for diversity”, JBS 6 (2006): http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue11/InChrist.pdf
> D.J.A. Clines, “Paul the Invisible Man” (1998): http://www.shef.ac.uk/bibs/DJACcurrres/Paul.html
> R. Bauckham “Paul’s Christology of Divine Identity”: http://www.forananswer.org/Top_JW/Richard_Bauckham.pdf

Handelingen van PAULUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/actspaul.html

Handelingen van PAULUS EN THECLA
> vertaling Ante Nicene Fathers VIII: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-89.htm#P7548_2309231
> http://www.earlychristianwritings.com/actspaul.html
> G. Jones, “Notes on the Ephesian Tale and the Acts of Paul and Thecla”: http://www.brown.edu/Departments/Classics/bcj/01-03.html

Briefwisseling tussen PAULUS EN SENECA
> vertaling (M.R. James, Oxford, 1924): http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/writing/plnsenca.htm
> vertaling (?): http://ministries.tliquest.net/theology/apocryphas/nt/seneca.htm

Het gebed van de apostel PAULUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling van D. Mueller (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node6.html#SECTION00060000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node5.html#SECTION00050000000000000000

Openbaring van PAULUS

> vertaling en info uit: M.R. James, “The Apocryphal New Testament” Translation and Notes (Oxford, 1924): http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/apoc/apcpaul.htm

Openbaring van PAULUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling van G.W. MacRae en W.R. Murdoch (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node228.html#SECTION000380000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node227.html#SECTION000370000000000000000
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/nhlapocalypsepaul.html

PAUSANIAS
> vertaling van Periègèsis (W.H.S. Jones): http://www.theoi.com/Text/Pausanias1A.html

PELLA
> The Australian Expedition to Pella in Jordan: http://felix.antiquity.arts.usyd.edu.au/research/pella/index.html

Vlucht naar PELLA
> P.H.R. van Houwelingen, “Fleeing Forward. The Departure of Christians rrom Jerusalem to Pella”: http://www.tukampen.nl/publicaties/phrh/20040101a.pdf

PERGAMUM

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

http://www.pohick.org/sts/archaeol.html

PERIKOOPINDELING
> Pericope Project: http://www.pericope.net/pericope_17.htm
> Review van M. Korpel en J. Oesch (red.), Studies in Scriptural Unit Division (Pericope 3; Assen: Van Gorcum, 2002) door A.J. Hauser: http://www.arts.ualberta.ca/JHS/reviews/review109.htm

PERIPLUS MARIS ERITHRAEI
> G. Wilgerson, “Overzese handel in Berenike”: http://www.archbase.com/berenike/NLstudentUL1.html

PERKAMENT
> M. Bar-Ilan, “Parchment” (uit: The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East?) met bibliografie: http://faculty.biu.ac.il/~barilm/parchmen.html

Martelaarsakte van PERPETUA EN FELICITAS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/actsperpetua.html

> M.E. Irwin, Gender, status and identity in a North African martyrdom, 203 CE: http://nemiship.multiservers.com/severi/perpetua.htm

PERSEPOLIS

PERZIË / PARTHIË
> geschiedenis in jaartallen: http://www.history.kessler-web.co.uk/KingListsMiddEast/EasternPersia.htm
> info, kaarten: http://www.parthia.com/
> kaarten: http://members.ozemail.com.au/~ancientpersia/page1.html
> Achaemenid Persia (M. Drury) http://members.ozemail.com.au/~ancientpersia/index.html
> bibliografie (E.C.D. Hopkins): http://www.parthia.com/parthia_biblio.htm

> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook05.html
> kunst en architectuur: http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook05.html
> M. Hedayati, “Persia After the Death of Alexander and Its Resistance To Hellenistic World” http://members.tripod.com/~Kekrops/Hellenistic_Files/Hellenistic_Persia.html

PESHITTA
> De tekst van de Peshitta met een interlinear vertaling in het Engels: http://www.peshitta.org/ (geduld bij het laden!)
> G.A. Kiraz, “Comparative Edition of the Syriac Gospels”: http://rosetta.reltech.org/TC/vol01/Kiraz1996.html (zie ook http://rosetta.reltech.org/TC/vol02/Kiraz1997rev.html )

PESIQTA DE-RAB KAHANA
> S. Verhelst, “Pesiqta de-Rav Kahana, Chapitre 1, et la liturgie Chrétienne”: http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA47/47129SV.pdf

PETRA
(zie ook NABATEEËRS)
> verslag van de opgravingen van het Nabatese Petra door M.S. Joukowsky (Brown University, Providence USA): http://www.brown.edu/Departments/Anthropology/Petra/

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> kunst: http://www.raingod.com/angus/Gallery/Photos/MiddleEast/Jordan/Petra/index.html
> meer links: http://www.sas.upenn.edu/~lbedal/links.html
> Ph.C. Hammond, “Myth and Reality”: http://almashriq.hiof.no/jordan/900/930/petra/myth/
> W. Libey en F.E. Hoskins, “The Jordan Valley and Petra” (2 dln, 1905): http://www.gdz-cms.de/index.php?id=toc&no_cache=1&IDDOC=235873

PETRUS
> J.M. Scott, “A Question of Identity: Is Cephas the same Person as Peter”, JBS 3 (2003): http://www.journalofbiblicalstudies.org/issue8/Cephas.pdf

1 PETRUS (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/1Pet
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/1peter.html
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4286
> artikelen (website M.S. Goodacre): http://ntgateway.com/hebrews/1peter.htm
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/epistlesrevelation/1peter.htm
> F. Just, The Epistle of Peter: http://catholic-resources.org/Bible/Epistles-Peter.htm
> S. Bénétreau, “Évangile et prophétie. Un texte original (1 P 1,10-12) peut-il éclairer un texte difficile (2 P 1,16-21)?”, Biblica 86 (2005) 174-191 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186

2 PETRUS (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/2Pet
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/2peter.html
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne):
https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4287
> artikelen (website M.S. Goodacre): http://ntgateway.com/hebrews/2peter.htm
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/epistlesrevelation/2peter.htm
> F. Just, The Epistle of Peter: http://catholic-resources.org/Bible/Epistles-Peter.htm
> S. Bénétreau, “Évangile et prophétie. Un texte original (1 P 1,10-12) peut-il éclairer un texte difficile (2 P 1,16-21)?”, Biblica 86 (2005) 174-191 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186
> T. Callan, “Use of the Letter of Jude by the Second Letter of Peter”, Biblica 85 (2004) 42-64 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> T. Callan, “The Style of the Second Letter of Peter”, Biblica 84 (2003) 202-224 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> T. Callan, “The Soteriology of the Second Letter of Peter”, Biblica 82 (2001) 549-559 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> T. Callan, “The Christology of the Second Letter of Peter”, Biblica 82 (2001) 253-263 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182

De Brief van PETRUS AAN FILIPPUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling F. Wisse (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> info (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/petertophilip.html
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node475.html#SECTION000760000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node474.html#SECTION000750000000000000000

Evangelie van PETRUS
> Griekse tekst U. Bouriant (1892): http://www1.uni-bremen.de/~wie/texteapo/GPeter-Greek.html
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/gospelpeter.html

Handelingen van PETRUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/actspeter.html

Handelingen van PETRUS EN DE TWAALF APOSTELEN (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling D.M. Parrot & R.Mc.L. Wilson (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/actspetertwelve.html
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node276.html#SECTION000460000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node275.html#SECTION000450000000000000000
I. Czachesz, Apostolic Commision Narrative in the Canonical and Apocryphal Acts of the Apostles (online boek): http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/theology/2002/i.czachesz/

Kerugmata van PETRUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/kerygmatapetrou.html

(Koptisch-gnostische) Openbaring van PETRUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling J. Brashler en R.A. Bullard (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/nhlapocalypsepeter.html
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node400.html#SECTION000680000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node399.html#SECTION000670000000000000000

Openbaring van PETRUS

> vertaling en info uit: M.R. James, “The Apocryphal New Testament” Translation and Notes (Oxford, 1924): http://reluctant-messenger.com/apocalypse-of-peter.htm
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/apocalypsepeter.html

Verkondiging van PETRUS (bij Clem. Alex., Strom)
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/preachingpeter.html

PETRUS CHRYSOLOGUS

PHILADELPHIA

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

PHILO VAN ALEXANDRIË
> vertaling van Philo’s werken (vertaling van Charles Duke Yonge, [Londen, H.G. Bohn, 1854-1890]): http://www.earlychristianwritings.com/yonge/
> meer links: http://www.torreys.org/bible/philopag.html#homepages
> R.A. Kraft, “Philo’s Treatment of the Number Seven in ‘On Creation'”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Judaism/Philo%20on%207
> R. Alston, “Philo’s In Flaccum: Ethnicity and social space in Roman Alexandria” (1997): http://eprints.rhul.ac.uk/archive/00000175/
> Philo of Alexandria Blog: http://philoblogger.blogspot.com/2004_02_01_archive.html
> D.T. Runia, “Etymology as an Allegorical Technique in Philo of Alexandria”: http://www.pitts.emory.edu/hmpec/secdocs/RuniaEtymology2.pdf

PHILO, DE EPISCHE DICHTER


> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#PhilEp
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#PhilEp

PHILOSTORGIUS
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

PHILOSTRATUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/philostratus.html

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links
 • R. Solàrion, Apollonius Of Tyana & The Shroud Of Turin

PHILOXENUS VAN MABBUG (ook: Philoxenus van HIËRAPOLIS)
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

PHOENIX
zie FENIX

PIERIUS VAN ALEXANDRIË
> Ante Nicene Fathers VI: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/006/0060066.htm

PILATUS
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts3.html

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> inscriptie van Caesarea:
– J. Lendering: http://www.livius.org/pi-pm/pilate/pilate08.html#Inscription
– K.H. Hanson: http://www.kchanson.com/ANCDOCS/latin/pilate.html
> info en bibliografie (H. Bond): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/pilate.html
> keizers, koningen en stadhouders in de nieuwtestamentische periode (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/History-RomanEra.htm
> B. Chilton, “Pilate, the Politics of Rome, and Evangelical Politics”: http://www.bibleinterp.com/articles/Chilton_Pilate_Politics1.htm
> W. Carter, “Pontius Pilate: Roman Governor”: http://www.bibleinterp.com/articles/Carter-Pontius_Pilate_Roman_Governor.htm
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III

Handelingen van PILATUS / Evangelie van Nicodemus
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/actspilate.html

PINECHAS
> J.J. Collins, “The Zeal of Pinechas: the Bible and the Legitimation of Violence”, JBL 122 (2003) 3-21: http://www.sbl-site.org/Publications/JBL/JBL1221.pdf

Martelaarsakte van PIONIUS

PIRATERIJ

> Cilicische piraten: historische info en links (J. Lendering): http://www.livius.org/cg-cm/cilicia/cilician_pirates.html
> Joodse piraten: > historische info en links (J. Lendering): http://www.livius.org/ja-jn/jewish_pirates/pirates.html

PIRQE ABOT
> vertaling Ch. Taylor: http://www.sacred-texts.com/jud/sjf/index.htm

PISTIS SOPHIA
> vertaling G.R.S. Mead: http://www.gnosis.org/library/pistis-sophia/index.htm
> inleiding: http://www.gnosis.org/library/pistis-sophia/ps003.htm
> bibliografie 1770-1920 (G.S.R. Mead): http://www.gnosis.org/library/pistis-sophia/ps004.htm
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/pistis.html

PLATO
> De Republiek in Engelse vertaling (B. Jowett, 1901): http://www.ilt.columbia.edu/publications/plato_republic.htm
> overzicht van Griekse teksten en vertalingen: http://www.gnosis.org/library/platon.htm
> T.G. Gibson, “Plato’s code : philosophical foundations of knowledge in education” (Canadian theses, 2000): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape3/PQDD_0024/NQ50013.pdf

PLEBS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

PLINIUS DE JONGERE (Brieven 10.96-97)
> Latijnse tekst: http://community.middlebury.edu/~harris/Classics/plinytrajan.html
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/pliny.html
> historische info en links (J. Lendering): http://www.livius.org/pi-pm/pliny/pliny_y.htm

PLINIUS DE OUDERE
> vertalingen: http://www.pohick.org/sts/historical.html

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> tekst van Historia Naturalis: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home.html

PLOTINUS
> vertaling van De zes Enneaden (S. MacKenna en B.S. Page): http://www.ccel.org/ccel/plotinus/enneads.toc.html

PLUTARCHUS

> vertalingen: http://www.pohick.org/sts/historical.html

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

POËZIE (OT)
> J.P. Fokkelman, “Hoe lezen we bijbelse poëzie? Met drie voorbeelden”: http://www.janfokkelman.nl/inleiding_over_poezie.pdf
> J.F. Hobbins, “An Annotated Bibliography of Research relevant to the Study of Ancient Hebrew Poetry – Appendix G”:
http://ancienthebrewpoetry.typepad.com/ancient_hebrew_poetry/files/e_an_annotated_bibliography_of_research_relevant_to_the_study_of_ancient_hebrew_poetry_appendix_g.pdf
> J.F. Hobbins, Ancient Hebrew Poetry: http://ancienthebrewpoetry.typepad.com/ancient_hebrew_poetry/2007/11/the-human-ana-2.html
> D.W. Leatherman, “An analysis of four current theories of Hebrew verse structure” (Canadian theses 1998): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape10/PQDD_0028/NQ50205.pdf

POLIS (de Griekse P.)
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#The%20Rise%20of%20the%20Polis

POLYAENUS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

Brief van POLYCARPUS AAN DE FILIPPENZEN
> Griekse tekst (K. Lake?): http://www.supakoo.com/rick/
> vertaling Frans (les éditions du cerf, Parijs, 2001): http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/5524/TM.htm#
> vertaling Ante Nicene Fathers I: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/TOC.htm#TopOfPage

Martelaarsakte van POLYCARPUS
> vertaling Ante Nicene Fathers I: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-13.htm#P911_166347

> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/martyrdompolycarp.html

POLYCRATES VAN EFEZE
> vertaling(en) en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/polycrates.html

POMPEIÏ

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#Everyday%20Life

PONTIFEX MAXIMUS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

PONTUS
> T. Bekker-Nielsen (red.), Rome and the Black Sea Region. Domination, Romanisation, Resistance (2006) (online boek):
> zie ook website van Centre for Black Sea Studies: http://www.pontos.dk/publications/books/black-sea-studies-3

POTHOS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

PRAETOR

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

PREDIKER
> M.V. Fox, “What Happens in Qohelet 4:13-16?”: http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article4.htm
> B. Lee, “A Specific Application of the Proverb in Ecclesiastes 1:15” (Journal of Hebrew Studies): http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article6.htm

PREFECT

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

PRIËNE
> archeologie: http://travel.webshots.com/album/65217671bokyON

PRIËNE (insriptie van)
> C. Evans, “Mark’s Incipit and the Priene Calendar Inscription: From Jewish Gospel to Graeco-Roman Gospel”: http://www.craigaevans.com/Priene%20art.pdf

PROCONSUL

PROCURATOR

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> Pilatus: prefect of procurator (J. Lendering): http://www.livius.org/pi-pm/pilate/pilate08.html#Inscription

Het leven van de PROFETEN
> Griekse tekst zonder tekstkritisch apparaat (uit: C. C. Torrey, The Lives of the Prophets: Greek Text and Translation [JBLMS 1; Philadelphia: SBL, 1946]): http://ocp.acadiau.ca/LivPro.xml
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#VitProph
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#VitProph
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#VitProph

PROFETIE
> in de bijbel (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/Prophecy.htm

PROSKYNESE

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

PROSTITUTIE

> R. Whiteley, Courtesans and Kings: Ancient Greek Perspectives on the hetairai (thesis, Calgary, 2000): http://www.moyak.com/papers/courtesans-kings.pdf

> Neaira (prostituee in Griekenland, 4e eeuw vC): http://en.wikipedia.org/wiki/Neaira_(hetaera)

PSALMEN (OT)
> C. Labuschagne, “Numerical Features of the Psalms. A Logotechnical Quantitative Structural Analysis”: http://www.labuschagne.nl/psalms.htm
> D.H. Michels: “Syncretism or contextualization in the Psalms, or, What’s this Canaanite stuff doing in God’s book? (Canadian theses, 1995): http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/MQ46227.pdf
> T. Nicklas, “Der Text und die Texte. Berührpunkte von Textkritik, Textgeschichte und Interpretationsgeschichte am Beispiel von Ps 126”, Biblica 81 (2000) 252-261

PSALM 151-155
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=4563162
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#PsDav
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#PsDav

PSEUDEPIGRAFEN
(zie ook: PARALLELLEN PSEUDEPIGRAFEN – NT)
> Arbeitshilfen für das Studium der Pseudepigraphen von Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/index.htm en http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#Dateiangaben (basisgegevens)
Online Critical Pseudepigrapha Project met Griekse teksten (sommige met en sommige zonder tekstkritisch apparaat): http://ocp.acadiau.ca/
> verloren gegane pseudepigrafen / apocriefen van het OT: http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/publics/mrjames/jamesnew.htm#112
> bibliografie (J.R. Davila): http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/otpseud_bibliog_07.html#2%20enoch
> project More Old Testament Pseudepigrapha van R. Bauckham en J.R. Davila (St. Andrews): http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/MOTP/index-motp.html
> recensie van J.H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha door R.A. Kraft: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Judaism/Reviews,%20Charlesworth%20&%20Sparks
> R.A. Kraft, “The Pseudepigrapha in Christianity” (1990): http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Pseudepigrapha%20in%20Christianity%20
> J.R. Davila, “How can we tell if a Greek Apocryphon or Pseudepigraphon has been translated from Hebrew or Aramaic?” http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/translation.html
> J.R. Davila, “Did Christians write Old Testament Pseudepigrapha that appear to be Jewish?”, http://www.st-andrews.ac.uk/academic/divinity/christian_pseudepigrapha.htm
> J.R. Davila, “Jewish Pseudepigrapha and Christian Apocrypha (how) can we tell them apart”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/jewishpseud&xnapoc.html
> A.A. Orlov, The Slavonic Pseudepigrapha Project: http://www.marquette.edu/maqom/pseudepigrapha
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/

PSEUDO-CLEMENTINEN
> vertaling Ante Nicene Fathers VIII: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/TOC.htm#TopOfPage

PSEUDO-EUPOLEMOS


> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#PsEup
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#PsEup

PSEUDO-HECATEÜS
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#PsHek
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#PsHek
> B. Bar-Kochva, “Pseudo Hecataeus, ‘On the Jews'” (online boek; met bibliografie): http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft3290051c/

PSEUDO-MATTEÜS
> vertaling (The Gnostic Society Library): http://www.gnosis.org/library/psudomat.htm

PSEUDO-ORPHEUS (of: Orphica)
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#Orph
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#PsPoet en: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#Orph

PSEUDO-PHILO
> vertaling van de Bijbelse Oudheden van M.R. JAMES (1917): http://www.sacred-texts.com/bib/bap/index.htm
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#LAE
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/lab.htm

PSEUDO-PHOCYLIDES
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#Orph
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#PsPoet en http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/phok.htm

PTOLEMAEUS (Valentiniaans schrijver 2e eeuw)
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/ptolemy.html

PTOLEMAEUS I SOTER

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

PTOLEMEEËN
(zie ook: Egypte)
> homepage van A.D. Philippides (info): http://www.houseofptolemy.org/index.html
> homepage van A.D. Philippides (bibliografie): http://www.houseofptolemy.org/housepro.htm#PTOLBIBOVRB

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> overzicht van de dynastie (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/ptolemaic.html
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook08.html#The%20Hellenistic%20States
> koningen en hogepriesters in de hellenistische en Makkabese periode (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/History-HellenisticEra.htm

Q
> Omvang van Q
– R.A. Edwards: http://www.earlychristianwritings.com/q-contents.html
– J.D. Tabor: http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/Q.html
> Synopsis voor Q: http://www.earlychristianwritings.com/q-synopsis.html
> Early Christian Writings: meer links: http://www.earlychristianwritings.com/q.html
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4257
> The Case Against Q (M.S. Goodacre): http://ntgateway.com/Q/
> bibliografie “Mark without Q” (M.S. Goodacre): http://ntgateway.com/Q/biblio.htm

QUADRATUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/quadratus.html

QUESTOR

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

QUINTILIANUS (Marcus Fabius)
> Institutio oratoria (Lat. tekst): http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Fabius_Quintilianus
> Declamationes majores: http://www.intratext.com/IXT/LAT0934/

QUMRAN
(zie ook LERAAR DER GERECHTIGHEID)
> http://www.openscrolls.org/ (The Open Scrolls Project is nothing less than an effort to bring all the published texts online in English and available to anyone with an internet connection. The three main English collections of the Dead Sea Scrolls in print are those by Vermes , Martinez , and Wise ).
> W.J. de Wit, Expectations and the Expected One: 4Q521 and the Light It Sheds on the New Testament (online-boek): http://www.th.vu.nl/~willem/4q.htm of: “Expectations and the Expected One: 4Q521 and the Light It Sheds on the New Testament”
> WWW Sites Relating to the Ancient Mediterranean van K.C. Hanson: http://www.kchanson.com/LINKS/ancweb.html#4
> meer links: http://www.mysteries-megasite.com/main/bigsearch/dead-sea.html
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts4.html
> Dead Sea Scroll Links: http://www.mysteries-megasite.com/main/bigsearch/dead-sea.html
> bibliografieën:
– Orion Center, Hebrew University Jerusalem: http://orion.mscc.huji.ac.il/resources/bib/current.shtml
– M.A. Christian: http://www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/Hard%20Links/Discoveries%20in%20Jud%20Desert.htm
> Timetable of Discovery and Debate (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/dss.html
> DJD-uitgave: http://orion.mscc.huji.ac.il/resources/djd.shtml
> J.D. Tabor, “Dead Messiahs Who Don’t Return” (over Messianisme in de Dode Zee Rollen): http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/deadmessiahs.html
> kaart van Q. en omgeving: http://www.ibiblio.org/expo/deadsea.scrolls.exhibit/full-images/dsmap.gif
> Doctrines of the Dead Sea Scrolls (G. Gromacki): http://faculty.bbc.edu/ggromacki/deadseascrolls/dds_table_of_contents.htm
> punten uit E.P. Sanders, Judaism, Practice and Belief 63BCE-66CE (Londen enz. 1992): http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/361_Transp/Sanders_02_Parties.html

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info
 • B.D. Smith, The Intertestamental Period: info, links

> Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/Qumran.html
> teksten uit Qumran: http://ccat.sas.upenn.edu/%7Ehumm/Resources/Texts/dss.html
> RA. Kraft, “The DSS and the Apostolic Fathers, with some Observations on Other Early Christian Literature apart from the NT”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Judaism/DSS&EarlyChristianity
> Y. Hirschfeld, “Qumran in the Second Temple Period; Reassessing the Archeological Evidence”, Liber Annuus 52 (2002) 247-296: http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA52/LA52247Hirschfeld_Qumran.pdf
> D. Volgger, “The Day of Atonement according to the Temple Scroll”, Biblica 87 (2006) 251-260 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> D.C. Mitchell, “The Fourth Deliverer: A Josephite Messiah in 4QTestimonia”, Biblica 86 (2005) 545-553 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186
> J.A. Fitzmyer, “The sacrifice of Isaac in Qumran literature”, Biblica 83 (2002) 211-229 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> P.V.M. Flesher, “The Last Battle of the Great Dead Sea Scrolls War”: http://www.bibleinterp.com/commentary/flesher-111600.htm
> links naar online artikelen: http://www.bibleinterp.com/commentary/comment_DeadSeaScrolls.htm
> R. Altman, “The Writing World of the Dead Sea Scriolls”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/altman_dss.html
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm
> M. Bar-Ilan, “The Process of Writing the Copper Scroll” (1996): http://faculty.biu.ac.il/~barilm/coperite.html
> Y. Ben-Ami, The Enigma of Qumran (2004): http://www.bibleinterp.com/articles/Ben-Ami–The_Enigma_of_Qumran.htm
> G.J. Brooke, “Shared Intertextual Interpretations in the Dead Sea Scrolls and the New Testament”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/1st/papers/Brooke96.html#fnref1
> E.G. Chazon, “Human and Angelic Prayer in Light of the Dead Sea Scrolls”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/5th/chazon00.html
> B. Pixner, Jerusalem’s Essene Gateway: http://www.centuryone.org/essene.html
> Ph.R. Davies, “The Judaism of the Damascus Sect”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/3rd/papers/davies.html
> info Damascus geschrift met bibliografie (T.F. Williams): http://biblical-studies.ca/dss/introductions/CD.html
> K. Penner, “Realized or Future Salvation in the Hodayot”, JBS 2 (2002): http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue5/realized_or_future_salvation_in_.htm
> G. Doudna: “Redating the Dead Sea Scroll Deposits at Qumran: the Legacy of an error in Archaeological Interpretation”: http://www.bibleinterp.com/articles/Doudna_Scroll_Deposits_1.htm
> G. Doudna, “Ostraca KhQ1 and KhQ2 from the Cemetary of Qumran. A New Edition”, The Journal of Hebrew Scriptures: http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_35.pdf
> T. Elgvin, “1Q/4QMysteries, 4QInstruction and the roots of the Rosh Hashanah liturgy”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/5th/elgvin00.html
> Orion Center Site Index: http://orion.huji.ac.il/symposiums/indexAuthor.shtml
> I. Fröhlich, “Narative Exegesis in the Dead Sea Scrolls”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/1st/papers/Frohlich96.html
> N. Golb, “Fact And Fiction In Current Exhibitions Of The Dead Sea Scrolls – A Critical Notebook for Viewers”: http://oi.uchicago.edu/pdf/dss_fact_fiction_2007.pdf
> N. Golb, “The Qumran-Essene Theory And Recent Strategies Employed In Its Defense”: https://oi.uchicago.edu/research/projects/scr/Recent_Strategies_2007.pdf
> Ph.R. Davies, “The Judaism(s) of the Damascus Document”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/3rd/papers/davies.html
> M. Goff, “Wisdom, Apocalypticism, and the Pedagogical Ethos of 4QInstruction”: http://www.fsu.edu/~religion/faculty/documents/wisdom.pdf
> H. Lichtenberger, “Demonology in the Dead Sea Scrolls and the New Testament”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/9th/papers/LichtenbergerAbstract.html
> F. Schmidt, “Ancient Jewish Astrology: An Attempt to Interpret 4QCryptic (4Q186)”:
http://orion.huji.ac.il/symposiums/1st/papers/Schmidt96.html
> wijsheidstradities in Qumran: papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism” (THEME 27: Sapiential Traditions): http://www.marquette.edu/maqom/
> S. Goranson, “Rereading Pliny on the Essenes; Some Bibliographic Notes” http://orion.mscc.huji.ac.il/orion/programs/Goranson98.shtml

> Aerial Photographs of Qumran (Orion Center): http://orion.mscc.huji.ac.il/orion/programs/aerial.shtml
> Y. Hirschfeld, “Recent Discoveries in the Archaeology of Qumran”: http://orion.mscc.huji.ac.il/orion/programs/abstract.html#hirshfeld
> M. Kister, “A Common Heritage: Biblical Interpretation at Qumran and Its Implications”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/1st/papers/Kister96.html
> M. Lundberg en B. Zuckerman, “New Aramaic Fragments from Qumran Cave One”: http://cal1.cn.huc.edu/newsletter/lundberg.html
> D. Tse, “An Introduction to the Qumran Enoch Fragments”: http://biblical-studies.ca/dss/introductions/1Enoch.html

RADIOCARBONDATERING
> E. Boaretto, “Radiocarbon Dating”: http://www.bibleinterp.com/articles/Boaretto_report.htm
> J. Stockwell, “Accuracy of Radiocarbon Dating”: http://home.tiac.net/~cri/1999/c14hist.html
> Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating

REALLEXIKON FÜR ANTIKE UND CHRISTENTUM
> geschiedenis van het RAC: http://www.spaetantike.de/
> zoekprogramma op het RAC: http://www.spaetantike.de/

RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART
> homepage van RGG: http://www.mohr.de/rgg4/rgg4index.htm

RABBINICA
> Overzicht over rabbijnse theologen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/rabbis.html#9
> F. Manns, “Rabbinic Literature as a Historical Source for the Study of the Gospel’s Background”, Liber Annuus 52 (2002) 217-246: http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA52/LA52217Manns_RabbinicLit.pdf
> bibliografie (E. Segal): http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/RelS367/367_General_bibl.html

READER-RESPONSE CRITICISM
> Semeia 63 (1993): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM63

RECHABIETEN
> H. Migsch, “Wohnten die Rechabiter in Jerusalem in Häusern oder in Zelten? Die Verbformationen in Jer 35,8-11”, Biblica 79 (1998) 242-257: http://www.bsw.org/project/biblica/bibl79/Comm06.htm

Geschiedenis van de RECHABIETEN

> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#geoLAE
> bibliografieën:
– Th. Knittel: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#Rech
– J.R. Davila: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/otpseud_bibliog_02.html#zosimus
> J.R. Davila, “The Rechabites in Patristic and Parabiblical Evidence” http://www.st-andrews.ac.uk/%7ewww_sd/psco-rechabites.htm

Romeins RECHT
> The Roman Law Library (Y. Lasard en A. Koptev): http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/
> Lex duodecim tabularum: http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Leges/twelve_Girard.html
> B.J. Hibbitts, Roman Law (bibliografie): http://www.law.pitt.edu/hibbitts/rome.htm

RECHTERS (OT)
> D.B. MacKay, “Ethnicity and Israelite religion : the anthropology of social boundaries in judges” (Canadian theses, 1996): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp02/NQ27686.pdf

RECHTSPRAAK
> selectie van bronnen over de rechtspraak in de rabbijnse theologie (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts6.html

REINHEID / ONREINHEID
> selectie van bronnen over reinheid en onreinheid in de rabbijnse theologie (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts5.html
> P. Fredrikson, “Did Jesus Oppose the Purity Laws”: http://www.bu.edu/religion/faculty/bios/fredriksen/purity_laws.pdf
> publicaties van J. Klawans over reinheid / onreinheid in bijbel en jodendom: http://64.233.183.104/search?q=cache:3iZJkPvztUEJ:www.bu.edu/religion/faculty/bios/CV/Klawans_CV.pdf+Purity+from+the+Bible+to+the+Mishna%22&hl=nl&ct=clnk&cd=2

REISVERSLAGEN UIT HET MIDDEN OOSTEN (m.n. uit de 19e eeuw)
> TIMEA (Travelers in the Middle East Archive):
http://timea.rice.edu/bresults.jsp?queryType=PrefixQuery&select1=type&query1=text&header=&sortField=titleBrowse
> J.S. Buckingham, Travels in Palestine Through the Countries of Bashan and Gilead, East of the River Jordan (2006) http://www.etana.org/abzu/fulldisplay.pl?SID=2007063063781738&code=abzu&RC=19007&Row=846&code=ABZU
> J.L. Burckhardt, Travels in Arabia: http://etext.library.adelaide.edu.au/b/burckhardt/john_lewis//arabia/
> J.L. Burckhardt, Travels in Nubia (1814): http://etext.library.adelaide.edu.au/b/burckhardt/john_lewis/nubia/
> J.L. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land (1822): http://etext.library.adelaide.edu.au/b/burckhardt/john_lewis/syria/

RELIGIONSGESCHICHTLICHE SCHULE
> info en bibliografie (A. Özen): http://wwwuser.gwdg.de/~aoezen/Archiv_RGS/index.htm

RETORISCHE ANALYSE
> homepage V.K. Robbins: http://www.religion.emory.edu/faculty/robbins/SRI/index.html
> woordenboek van “Socio-Rhetorical Terms” (V.K. Robbins): http://www.religion.emory.edu/faculty/robbins/SRI/defns/index.html
> bibliografieën:
– V.K. Robbins: http://www.religion.emory.edu/faculty/robbins/SRI/bibliography.html
– B. Witek: http://www.unigre.it/rhetorica%20biblica/bibliografia/bibliografia.pdf
> Semeia 64 (1993): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM64

Brief aan RHEGINUS
zie Verhandeling over de OPSTANDING

RHODON
> vertaling(en) en info (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/rhodon.html

RITUELEN IN HET OUDE MIDDEN-OOSTEN
> bibliografie (K.C. Hanson): http://www.kchanson.com/CLASSIFIEDBIB/anerit.html
> J.R. Davila, “Ritual in the Old Testament Apocrypha”: http://www.st-andrews.ac.uk/academic/divinity/RitApoc.htm
> J.R. Davila, “Ritual in the Jewish Pseudepigrapha”: http://www.st-andrews.ac.uk/academic/divinity/ritual_pseud_paper.htm

ROME
(zie ook CATACOMBEN)
> plattegrond van R.: http://www.roman-emperors.org/Index.htm
> imperial fora (J. Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/imperialfora/imperialfora.html
> architektuur (J. Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/architecture/templearchitecture.html
> Circus Maximus (J. Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/circusmaximus/circusmaximus.html
> musea in R. (J. Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/miscellanea/museums/museums.html
> plundering van Rome (410) (J. Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/greece/paganism/sack.html

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> geschiedenis van Rome: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html
> Rome in de late oudheid: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook10.html#Late%20Antiquity
> Joden in Rome: historische info en links (J. Lendering): http://www.livius.org/di-dn/diaspora/rome.html
> L. Richardson jr., Introduction to Roman Topography: http://www.cvrlab.org/Library/Richardson/RichardsonIntroduction.html
> G. Perednik, Judeophobia (‘anti-Semitism’, Jew Hate) in the Pagan Ancient World – Alexandria and Rome: http://www.zionism-israel.com/his/judeophobia2.htm
> M.R.G. Jonckheere, “Christenen en de dood. Een studie naar het ontstaan van de christelijke catacomben te Rome.” (diss. Utrecht, 2006): http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2006-0511-200023/index.htm

ROMEINEN (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Rom
> http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/samples
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Romans
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4265
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/romans.html
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/romans.htm
> M.S. Gignilliat, “Working Together with Whom? Text-Critical, Contextual, and Theological Analysis of sunergei~ = in Romans 8,28”, Biblica 87 (2006) 511-515 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7187
> K.B. McCruden, “Judgment and Life for the Lord: Occasion and Theology of Romans 14,1-15,13”, Biblica 86 (2005) 229-244 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186
> J. Lambrecht, “The Line of Thought in Romans 7,15-20”, Biblica 85 (2004) 393-398 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> J.-N. Aletti, “Romains 4 et Genèse 17. Quelle énigme et quelle solution?”, Biblica 84 (2003) 305-325 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> S. Romanello, “Rom 7,7-25 and the Impotence of the Law. A Fresh Look at a Much-Debated Topic Using Literary-Rhetorical Analysis”, Biblica 84 (2003) 510-530 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> R. Penna, “La questione della dispositio rhetorica nella lettera di Paolo ai Romani: confronto con la lettera 7 di Platone e la lettera 95 di Seneca”, Biblica 84 (2003) 61-88 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7184
> C. Grappe, “Qui me délivrera de ce corps de mort? L’Esprit de vie! Romains 7,24 et 8,2 comme éléments de typologie adamique”, Biblica 83 (2002) 472-492 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> A.J. Dewey, “A Re-Hearing of Romans 10:1-15”, Semeia 65 (1994): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM65?seq=114
> G.A. Anderson, “The Status of the Torah in the Pre-Sinaitic Period: St. Paul’s Epistle to the Romans”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/1st/papers/Anderson96.html

ROMEINSE RIJK
> Overzicht van de provincies rond 120nC met veel historische info: http://intranet.dalton.org/groups/rome/RMap.html
> “Illustrated History of the Roman Empire” (populair-wetenschappelijk): http://www.roman-empire.net/
> kaarten van het Romeinse Rijk:
http://intranet.dalton.org/groups/rome/RMAPS.html
http://intranet.dalton.org/groups/rome/
http://www.roman-emperors.org/Index.htm
> keizers
– De Imperatoribus Romanis; An Online Encyclopedia of Roman Rulers and their Families”: http://www.roman-emperors.org/
– overzicht van Romeinse keizers: http://www.roman-emperors.org/impindex.htm
– meer links: http://www.roman-emperors.org/links.htm
– Romeinse keizers (1e tot en met de 4e eeuw): http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html
> leger:
– links en boekrecensies: http://intranet.dalton.org/groups/rome/RMil.html
– J. Oorthuys: http://www.romanarmy.com/cms/
– S. van Dorst: http://members.tripod.com/%7eS_van_Dorst/legio.html
> kalender (J. White): http://www.personal.psu.edu/users/w/x/wxk116/RomanCalendar/
> kunst en archietctuur: http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html
> religie: S. Muhlberger, Overview of Late Antiquity: http://www.nipissingu.ca/department/history/MUHLBERGER/ORB/ovindex.htm
> R.A. Kraft, “Judaism on the World Scene” (1992) (positie van Joden in het R.): http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/publics/judaism/WorldScene.htm
> Th. Mommsen, The provinces of the Roman empire from Caesar to Diocletian, by Theodore Mommsen. Translated with the author’s additions, by William P. Dickson (Londen 1909; e-boek): http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=genpub;idno=ABQ2762

ROSJ HASJANAH
> T. Elgvin, “1Q/4QMysteries, 4QInstruction and the roots of the Rosh Hashanah liturgy”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/5th/elgvin00.html

RUFINUS VAN AQUILEIA
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. III): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/203/index.htm

RUTH (OT)
> R.J. Meade, “The status and role of motherhood in ancient Israelite narratives : the Barren Wife Stories and the Book of Ruth” (Canadian theses, 1998): http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape15/PQDD_0001/MQ28900.pdf

SABBAT
> selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts6.html

SABBAT EN ZONDAG
> primaire teksten: http://www.catholic.com/library/Sabbath_or_Sunday.asp
> J. Lewis vs S. Bacchiocchi: http://www.bible.ca/7-Bacchiocchi-lewis-debate.htm#lewis1
> R.A. Kraft, “Some Notes on Sabbath Observance in Early Christianity”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Christianity/sabbath
> Relevante bronteksten NT en patres (W. Rordorf): http://www.abcog.org/b8.htm

SADDUCEEËRS
> selectie van bronnen (M.H. Smith): : http://virtualreligion.net/iho/texts4.html
> historische info (J. Lendering): http://www.livius.org/saa-san/sadducees/sadducees.html
> info en bibliografie (D.R. de Lacey): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/sadducees.html
> punten uit E.P. Sanders, Judaism, Practice and Belief 63BCE-66CE (Londen enz. 1992): http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/361_Transp/Sanders_02_Parties.html

Apocalyps van SADRACH
> vertaling Ante Nicene Fathers IX: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf09.viii.ii.html?highlight=sedrach#highlight
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#ApkSedr
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#ApkSedr
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#ApkSedr

SALOMO
> als exorcist (S.L. Schwarz): http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/courses/735/Parabiblical/magic.htm

Oden van SALOMO
> vertaling J.H. Charlesworth: http://www.misericordia.edu/users/davies/thomas/odes.htm
> vertaling J. Rendel Harris (Oxford University Press Apocrypha and Pseudepigrapha, without any of the apparatus): http://www.sacred-texts.com/bib/fbe/index.htm#section_005
> meer info en links: http://www.earlychristianwritings.com/odes.html
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#OdSal
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#OdSal

Psalmen van SALOMO
> Griekse tekst: http://khazarzar.skeptik.net/biblia/lxx/pss.htm
> tekst van A. Rahlfs, Septuaginta: http://ocp.acadiau.ca/PssSol.xml
> vertaling APOT 2: http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/ot/pseudo/psalms-solomon.htm
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#PsSal
> parallellen met NT: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#PsSal
> bibliografieën:
– Th. Knittel: http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/ps_sal.htm
– J.R. Davila: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/otpseud_bibliog_02.html#psalmssol

Testament van SALOMO


> vertaling van F.C. Conybeare: http://www.esotericarchives.com/solomon/testamen.htm
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#TestSal
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#TestSal
> parallellen met NT (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/par_ps.htm#TestSal

Wijsheid van SALOMO (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=inx&i=1,1,45
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Wijsh&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling KJV: http://www.earlyjewishwritings.com/text/wisdom.html
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=3905445
> vertaling NIV: http://www.goodnewsinc.org/othbooks/wisdom.html
> vertaling New American Bible: http://www.nccbuscc.org/nab/bible/wisdom/intro.htm
> D. Volgger, “Die Adressaten des Weisheitsbuches”, Biblica 82 (2001) 153-177 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> M.T. Grant, “The Wisdom of Solomon”: http://my.execpc.com/~gto/Apocrypha/Summaries/wisdom.html
> A.T.S. Goodrick, “The Book of Wisdom” (e-book; 1913): http://books.google.nl/books?id=XwXedJjjQjMC&printsec=frontcover&dq=goodrick,+%22the+book+of+wisdom%22&source=bl&ots=ddRxYE_9-y&sig=eYwWl0wepA9IyWnzjSEXfBUMlXQ&hl=nl&ei=-4OsS463OJCF-QaP752hDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false

SAMARIA

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

SAMARITAANS
> G.F. Nicholls, A Grammar of the Samaritan language, with extracts and vocabulary (Londen, 1858, ebook):
http://bible.zoxt.net/samar/samar.htm

SAMARITANEN
> selectie van bronnen (M.H. Smith): : http://virtualreligion.net/iho/texts4.html
> Samaritaanse theologie: selectie van bronnen (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/texts9.html

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> A. von Gall, Der Hebräische Pentateuch der Samaritaner (Giessen, 1918) (Hebreeuwse tekst): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/TC/vonGall
> J.P. Meier, “The Historical Jesus and the Historical Samaritans: What can be Said?”, Biblica 81 (2000) 202-232: http://www.bsw.org/?l=71811&a=Comm05.html
> A.E. Cowley, The Samaritan Liturgy (Oxford, 1909): http://www.houseofdavid.ca/cowley.htm
> Bibliografie en links: http://www.houseofdavid.ca/cowley.htm
> Samaritanen nu: http://shomron0.tripod.com/2005/april.html en http://the-samaritans.com/

1,2 SAMUEL
> J.P. Fokkelman, “Het portret van David en de compositie van de boeken Samuël”: http://www.janfokkelman.nl/sam.pdf
> Old Testament Gateway (Links): http://www.otgateway.com/samuel.htm
> D.L. McNaughton, “A comparative analysis of three versions of 2 Samuel 21:1-14” (Canadian theses): http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp02/NQ54050.pdf
> M. Nissinen, “Die Liebe von David und Jonatan als Frage der modernen Exegese”, Biblica 80 (1999) 250-263: http://www.bsw.org/project/biblica/bibl80/Ani06.htm

SANDERS, E.P.
> E.P. Sanders, “Comparing Judaism and Christianity. An Academic Autobiography”:
http://web.archive.org/web/20040617054306/www.duke.edu/religion/home/EP/Intel+autobiog+rev.pdf
> “Jesus in Historical Context”: http://theologytoday.ptsem.edu/oct1993/v50-3-article8.htm

SARDES

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links
 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

SASSANIDEN

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> koningen van de Sassaniden (J. Lendering): http://www.livius.org/sao-sd/sassanids/sassanid_kings.html
> zie ook: http://www.livius.org/sao-sd/sassanids/sassanid-crowns.html (J. Lendering) en http://www.livius.org/sao-sd/sassanids/sassanid-reliefs.html (J. Lendering)
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook05.html#The%20Persian%20State:%20Parthia
> G. Azarpay, J. Zerneke, “The Near East in Late Antiquity: The Sasanian Empire” http://ecai.org/sasanianweb/ met links o.a. naar kaarten van het Sassanidische Rijk.

SATAN
> val van Satan: http://www3.iath.virginia.edu/anderson/vita/pericopes/per5.html
> F. Kreuzer, “Der Antagonist: Der Satan in der Hebräischen Bibel – eine bekannte Größe?”, Biblica 86 (2005) 536-544 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186

SATOR-ROTAS-KWADRAAT
> info: http://www.decemsys.de/sator/satorqu.htm

SATRAPEN

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

SCHAAMTE
zie EER EN SCHAAMTE

SCHEDIA
> Schedia – Forschungsprojekt der Universitäten Göttingen und Köln: http://www.schedia.de/

SCHEEPVAART
> D. Carro, Navigare necesse est: http://www.romaeterna.org/english.htm
> F. Lévêque, Navires antiques: http://marine.antique.free.fr/
> G. Boetto, “Merchant Vessels and Maritime Commerce in Roman Times”:
http://www2.rgzm.de/navis/Themes/Commercio/CommerceEnglish.htm
> T.T. Mäkelä, “Ships and Shipbuilding in Ancient Mesopotamia (ca. 300-200 B.C.)” (2002; e-boek, thesis): http://nautarch.tamu.edu/Theses/pdf-files/Makela-MA2002.pdf
> G. Byers, “Did Jesus really sit on this ancient boat from the Sea of Galilee?”, http://www.christiananswers.net/q-abr/abr-a003.html

SCHRIJVEN, SCHRIFT, SCHRIJFMATERIAAL
> rol en codex (J.Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/scroll/scrollcodex.html
> A. Millard, “Reading and Writing in the Time of Jesus”: http://www.bibleinterp.com/articles/Millard_Jesus.htm
> R. Altman, “The Writing World of the Dead Sea Scriolls”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/altman_dss.html
> R. Altman, “Writing Systems and Manuscripts”: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/altman_writing.html
> M. Bar-Ilan, “Illiteracy in the Land of Israel in the first centuries c.e.”: http://faculty.biu.ac.il/~barilm/illitera.html

Martelaarsakte van SCILLI
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/scillitan.html

SCYTHEN
> kunst (Art History; C.L.C.E. Witcombe): http://witcombe.sbc.edu/ARTHearlyeurope.html#scythian

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

SEFER YETZIRAH
> bibliografie (S.J. Thompson): http://www.wbenjamin.org/biblio_yetzirah.html

SEKSUALITEIT
(zie ook HOMOSEKSUALITEIT, HUWELIJK)
> bibliografie (R.L. Ecker): http://www.hobrad.com/andbib.htm
> R.L. Ecker, And Adam Knew Eve. Dictionary of Sex in the Bible: http://www.hobrad.com/and.htm ; zie ook index: http://www.hobrad.com/andindex.htm#Aaron
> in Griekenland: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book):
http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#Gender%20and%20Sexuality
> in het Romeinse Rijk: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#Gender%20and%20Sexuality
> in Mesopotamië: http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook03.html#Gender%20and%20Sexuality
> S.A. Brayford, “To Shame or not to Shame: Sexuality in the Mediterranian Diaspora”: http://www.sbl-site.org/Publications/Semeia/Semeia87/08Sem87.pdf

SELEUCIDEN
> overzicht van de Seleucidische koningen:
http://www.barnsdle.demon.co.uk/hist/sel.html (latere Seleuciden)
http://www.kessler-web.co.uk/History/KingListsMiddEast/SyriaSeleucids.htm
http://www.tyndale.cam.ac.uk/egypt/ptolemies/affilates/aff_seleucids.htm

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> overzicht van de dynastie (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/seleucid.html
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook08.html#The%20Hellenistic%20States
> historische info en links (J. Lendering): http://www.livius.org/a/turkey/seleucia/seleucia.html en http://www.livius.org/se-sg/seleucids/seleucids.html
> koningen en hogepriesters in de hellenistische en Makkabese periode (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/History-HellenisticEra.htm
> P. Veselý, Numismatic Traces of the Seleukid Empire. Selected Fragments of Ancient Greek Numismatics: http://www.sfagn.info/
> O.D. Hoover, “The Seleukid Empire. An Online Sourcebook for the History, Numismatics, Epigraphy, Art and Archaeology of the Seleukid Empire”: http://www.seleukidempire.org/

Verhandeling van SEM
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#Sem
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#Sem

Parafrase van SEM (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling F. Wisse (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node331.html#SECTION000640000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node330.html#SECTION000630000000000000000

SEMITISCHE TALEN
> bibliografie G. del Olmo Lete, “A Bibliography of Semitic Linguistics (1940-2000)”: http://www.telefonica.net/web2/aulaorientalis/

SENAAT

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

SENECA
> werken (Latijn): http://www.thelatinlibrary.com/sen.html en http://www.intratext.com/Catalogo/Autori/AUT343.HTM

SEPPHORIS
> info, foto’s en links: http://www.bibleplaces.com/sepphoris.htm
> opgravingen in S.: http://www.centuryone.org/sepphoris.html
> bibliografie (University South Florida): http://www.colby.edu/rel/archaeology/seppbibl.htm

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> historische info, links (Jewish Virtual Library): http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/glass.html
> J. Reed. Excavating Jesus http://www.bibleinterp.com/articles/excavating_Jesus.htm
> Links van de site van de The Hebrew University of Jerusalem (archeol. info): http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Archaeology.htm
> S. Goranson, Review in IOUDAIOS van Richard A. Batey, “Jesus and the Forgotten City: New Light on Sepphoris and the Urban World of Jesus” (Grand Rapids, 1991): ftp://ftp.lehigh.edu/pub/listserv/ioudaios-review/2.1992/batey.goranson.006
> J. Keller, “The Glass From Sepphoris (1983-1991)”: http://www.colby.edu/rel/archaeology/Glass.html

SEPTIMIUS SEVERUS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (M.L. Meckler): http://www.roman-emperors.org/sepsev.htm

SEPTUAGINTA
> Septuaginta-uitgaven: http://biblical-studies.ca/lxx/lxx_guide1.html en http://www.logos.com/products/prepub/details/4950
> over tekstuitgaven en vertalingen: http://www.kalvesmaki.com/LXX/index.htm
> vertaling in het Engels (L.C.L. Brenton, 1851): http://www.ccel.org/bible/brenton/
> vertaling in het Engels (revisie van Brenton door P.W. Esposito): http://www.apostlesbible.com/
> vertaling in het Frans (P. Giguet) http://orthodoxie.club.fr/ecrits/70/indexx.htm
> volgorde in BHS en LXX van Jeremia: http://www.ccel.org/bible/brenton/Jeremiah/appendix.html
> info en verdere links: http://www.kalvesmaki.com/LXX/Secondlit.htm
> NETS: New English Translation of the Septuagint (A. Pietersma): http://ccat.sas.upenn.edu/nets/
> IOSCS: The International Organization for Septuagint and Cognate Studies: http://ccat.sas.upenn.edu/ioscs/
> volgorde van boeken in Alexandrinus, Vaticanus, Sinaiticus: http://www.geocities.com/Heartland/Pines/7224/Rick/Septuagint/sp_books.html
> Computer Assisted Tools for Septuagint/Scriptural Study: http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/catss.html
> bibliografieën:
– Joel Kalvesmaki: http://www.kalvesmaki.com/LXX/BibArtD.htm
– United Bible Societies: http://www.ubs-translations.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=lxxbib&uid=default&view_records=1&ID=*
– J. Lust: http://www.theo.kuleuven.be/ap/JLbiblio.htm
– R.J. Decker: http://faculty.bbc.edu/RDecker/lxx.htm
> R.A. Kraft, “Earliest Greek Versions”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Judaism/Septuagint%20(Old%20Greek)
> T.V. Evans, “Some Alleged Confusions in Translation from Hebrew to Greek”, Biblica 83 (2002) 238-248 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7183
> J.G. Cook, “The Reaction to the Bible in Paganism”: http://www.bibleinterp.com/articles/Cook_Reaction_Bible_Paganism.htm
> Psalmopschriften in de LXX (T.F. Williams): http://biblical-studies.ca/blog/2005/07/septuagint-psalm-superscriptions-part.html en http://biblical-studies.ca/blog/2005/07/septuagint-psalm-superscriptions-part_03.html
> Septuaginta Deutsch (Koblenz): http://www.septuaginta-deutsch.de/
> J. Dines, “The Septuagint: Greek Scriptures for Greek-speaking Jews and Christians: Some Current Research”: http://www.bibleinterp.com/articles/Dines_septuagint_research.htm
> Göttinger Septuaginta-uitgave: http://www.logos.com/products/prepub/details/4950

SERAPION VAN ANTIOCHIË
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/serapion.html

Tweede verhandeling over de grote SETH (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling R.A. Bullard en J.A. Gibbons (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node381.html#SECTION000660000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node380.html#SECTION000650000000000000000

Drie stèles van SETH (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling J.R. Robinson (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node433.html#SECTION000720000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node432.html#SECTION000710000000000000000

SEVERUS VAN ANTIOCHIË
> aanvulling op Nicene and Post Nicene Fathers (“Additional Texts”): http://www.earlychristianwritings.com/fathers/

Spreuken van SEXTUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling F. Wisse (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node580.html#SECTION000940000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node579.html#SECTION000930000000000000000

SHENUTE (ook: Shenoute)
> T. Orlandi, “A Catechesis Against Apocryphal Texts by Shenute and the Gnostic Texts of Nag Hammadi”, Harvard Theological Review 75 (1982) 85-95: http://rmcisadu.let.uniroma1.it/~orlandi/pubbli/pubbli11.pdf

SICILIË

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

SIDONIUS APOLLINARIS
zie: Apollinaris Sidonius

SIFRA EN SIFRE
> bibliografie (Hebrew Union College): http://www.huc.edu/midrash/g-sif.html
> bibliografie tekstuitgaven en vertalingen (Hebrew Union College): http://www.huc.edu/midrash/t-sifra.html en http://www.huc.edu/midrash/t-sifre.html
> info (J. Jacobs): http://www.myjewishlearning.com/texts/Midrash/TOMidrashHalakhah2/SifraSifre.htm

Lessen van SILVANUS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling M.L. Peel en J. Zandee (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node410.html#SECTION000700000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node409.html#SECTION000690000000000000000

Codex SINAITICUS

> The Codex Sinaiticus Project (informatie en volledige tekst): http://www.codex-sinaiticus.net/en/
> volgorde van boeken in Alexandrinus, Vaticanus, Sinaiticus: http://www.geocities.com/Heartland/Pines/7224/Rick/Septuagint/sp_books.html

SINOPE
> The Port of Sinop: historical and archaeological overview: http://www.museum.upenn.edu/Sinop/SinopHist.htm

Jezus SIRACH (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=inx&i=1,1,46
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Sir&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling King James Version: http://www.earlyjewishwritings.com/sirach.html
> vertaling New American Bible: http://www.usccb.org/nab/bible/#sirach
> vertaling New English Bible: http://www.hope.edu/academic/religion/bandstra/BIBLE/JDT/JDT0.HTM
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=3977004
> vertaling New Revised Standard Version: http://www.hope.edu/academic/religion/bandstra/BIBLE/SIR/SIR0.HTM
> site F. Böhmisch: http://www.animabit.de/bibel/frame.htm en http://www.animabit.de/bibel/sir.htm en http://www.animabit.de/bibel/sirbibA.htm (bibliografie)
> F. Mies, “‘De la brûlure d’un feu…’ – Ben Sira 51,5a (hébreu)”, Biblica 86 (2005) 260-268 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186
> E.D. Reymond, “Sirach 40,18-27 as ”T@o=b-Spruch””, Biblica 82 (2001) 84-92 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> B.G. Wright, “Wisdom and Instruction in Ben Sira and 1 Enoch”: http://www.sbl-site.org/PDF/Wright.pdf

SLAVERNIJ
> in Griekenland: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#Slavery
> in het Romeinse Rijk: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#Slavery
> info over S. in de klassieke oudheid (M. Bode): http://www.ewetel.net/%7emartin.bode/Sklaven.htm
> info over S. in Rome: http://www.richeast.org/htwm/Greeks/Romans/slavery/slavery2.html
> recensie van M.M. Levine (2004), van D.M. Goldenberg, The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism, Christianity, and Islam (Princeton, 2003): http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-02-53.html
> B.Lewis, “Race and Slavery in the Middle East” (1994): http://www.fordham.edu/halsall/med/lewis1.html
> W. Scheidel, “The compararite economics of slavery in the Graeco-Roman world”: http://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/scheidel/110504.pdf

> D. Goldenberg, “Collective Degradation: Slavery and the Construction of Race; Early Jewish and Christian Views of Blacks”: http://www.yale.edu/glc/events/race/Goldenberg.pdf
> K. Bradley, “The Bitter Chain of Slavery: Reflections on Slavery in Ancient Rome” (2005):
http://chs.harvard.edu/publications.sec/online_print_books.ssp/frank_m._snowden_jr./snowden_bradley_tei.xml_7
> M.M. Levine, review van D.M. Goldenberg, “The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism, Christianity, and Islam” (2003): http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-02-53.html
> E. Meyer, “New Interpretive Study of the Evolution of Slavery in Hellenistic and Roman Greece” (inventarisatie van Manumission Inscriptions): http://www3.iath.virginia.edu/meyer/home.html

SLAVISCHE PSEUDEPIFGRAFEN
(zie PSEUDEPIGRAFEN)

SMYRNA

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

SOCIOLOGISCHE BENADERING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
> Resource Page for Biblical Studies: http://www.trinity.unimelb.edu.au/~csdevos/SocSciBiblio/SSList.html
> The Context Group: A Project on the Bible in its Socio-Cultural Context: http://www.serv.net/~oakmande/index.html
> bibliografieën:
– C. de Vos: http://www.trinity.unimelb.edu.au/~csdevos/SocSciBiblio/SSList.html
– D. Charnon: http://www.religion.emory.edu/faculty/robbins/SRI/bibliography.html
– J.H. Neyrey: http://www.nd.edu/~jneyrey1/Bibliography.htm
– K.C. Hanson, “Greco-Roman Studies and the Social-Scientific Study of the Bible: A Classified Periodical Bibliography (1970-1994) http://www.kchanson.com/ARTICLES/grstud.html
> F. Just, Social Aspects of the Pauline World: http://catholic-resources.org/Bible/Social_Aspects.htm
> F. Just, Household Codes in the New Testament: http://catholic-resources.org/Bible/Epistles-HouseholdCodes.htm

SOCIO-RHETORICAL INTERPRETATION
> Dictionary of Socio-Rhetorical Terms (V.K. Robbins): http://www.religion.emory.edu/faculty/robbins/SRI/defns/index.html

SOCRATES SCHOLASTICUS
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. II): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/202/index.htm

SODOM en GOMORRA
> recensie G.R. Brower van J.A. Loader, “A Tale of Two Cities: Sodom and Gomorrah in the Old Testament, early Jewish and early Christian Traditions” (1992): ftp://ftp.lehigh.edu/pub/listserv/ioudaios-review/2.1992/loader.brower.020

SOFISTEN

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

SON OF MAN DEBATE
> inleiding van D. Burkett, The Son of Man Debate: http://assets.cambridge.org/052166/3067/excerpt/0521663067_excerpt.pdf

SOPHRONIUS VAN JERUZALEM
> werk: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/03/18/03/PDF/intro1.pdf

SOZOMEN
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. II): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/202/index.htm

SPANJE
zie HISPANIA

SPARTA
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook07.html#Sparta

SPORT / SPEL
> Roman Ball Games: http://www.personal.psu.edu/users/w/x/wxk116/romeball.html
> Roman Board Games (W.J. Kowalski): http://ablemedia.com/ctcweb/showcase/boardgames.html
> thema’s, bibliografie (F.G. Naerebout): http://www.teachtext.net/bn/ancienthistory/religion/agones.html#mogel
> C. Alexander, Greek Athletics (New York, 1925): http://www.lib.uchicago.edu/cgi-bin/eos/eos_title.pl?callnum=N5633.N55

SPREUKEN
> M. Gargiulo, “Wisdom Literature and Proverbs 1-9: A Bibliography”: http://www.orientalisti.net/wisdom.htm
> V.A. Hurowitz, “Nursling, Advisor, Architect? Nwm) and the Role of Wisdom in Proverbs 8,22-31”: http://www.bsw.org/project/biblica/bibl80/Ani09.htm

STATENVERTALING
> G.C. de Bruin, De Statenbijbel en zijn voorgangers (Leiden, 1937): http://www.dbnl.org/tekst/brui007stat01_01/index.htm (compleet gedigitaliseerd)

STATISTIEK VAN HET NT
> F. Just:   http://catholic-resources.org/Bible/NT-Statistics-Greek.htm

STOA
> info, bibliografie (W.R. Connolly): http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/stoicism.html
> in de hellenistische periode: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook08.html#Philosophy
> tijdens het Romeinse Rijk: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook10.html#Late%20Antiquity
> T. Brennan, “The Stoic Life. Emotions, Duties, and Fate” (abstract van boek): http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/content/philosophy/9780199256266/toc.html

STRABO
> vertalingen: http://www.pohick.org/sts/historical.html

STUTTGART ELECTRONIC STUDY BIBLE
> review van C. Conybeare: http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-01-09.html

SUETONIUS (de Vita Caesarum)
> Latijnse tekst: http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0061
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/suetonius.html

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links:

SUKKOT
> recensie H. Basser van J.L. Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods ( Atlanta, 1995):
ftp://ftp.lehigh.edu/pub/listserv/ioudaios-review/5.1995/rubenstein.basser.010

SULPICIUS SEVERUS
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. XI): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/211/index.htm

SUSA

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links:

SUZANNA (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=page&i=63856,63919
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=ToevDan+2%2C1-64&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling King James Version: http://www.earlyjewishwritings.com/susanna.html
> vertaling Revised Standard Version: http://www.hti.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=4202366
> vertaling New Revised Standard Version: http://www.hope.edu/academic/religion/bandstra/BIBLE/SUS/SUS0.HTM
> briefwisseling over S. van Origenes en Africanus: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-04/anf04-50.htm#P7533_1720613 en http://www.ccel.org/fathers2/ANF-04/anf04-51.htm#P7540_1724196

 • F. Gaab, Handbuch zum phililogischen Verstehen der apokryphischen Schriften des Alten Testaments (Tübingen, 1818)

SYBILLIJNSE ORAKELS


> vertaling van Milton S. Terry (1899): http://www.sacred-texts.com/cla/sib/index.htm
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/sibylline.html
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#anker17
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/sib.htm

SYNAGOGE
> in de tijd van de tweede tempel: homepage D.D. Binder (met afbeeldingen): http://www.pohick.org/sts/ en http://www.pohick.org/sts/faqs.html
> in Bar’am en Kafarnaüm: http://www.jewishmag.com/44mag/synagogues/synagogues.htm
> in Rome: http://www.livius.org/di-dn/diaspora/rome.html
> de inscriptie van Theodotus in een S. te Jeruzalem (K.H. Hanson): http://www.kchanson.com/ANCDOCS/greek/theodotus.html
> bronteksten en info over de oude synagoge(n) (D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/lit.html
> FAQs (D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/faqs.html
> foto’s van opgegraven oude synagogen (D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/image.html
> opgravingen S. van Jericho (website D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/index.html
> samenvatting van D.D. Binder, “Into the Temple Courts: The Place of the Synagogues in the Second Temple Period” (1997): http://www.pohick.org/sts/book.html
> bibliografie (D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/bibliography.html
> S. van Kafarnaüm: Jewish Virtual Library: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/capesyn.html
> D. Landau, “Ancient Synagogues in the Holy Land – What Synagogues?”: http://www.modeemi.cs.tut.fi/~david/articles/ancient.html

SYNOPSIS VAN DE EVANGELIËN
zie de sites genoemd onder het THOMASEVANGELIE en verder de “four colour synopsis”: http://www.mindspring.com/~scarlson/synopt/harmony/

SYNOPTISCH PROBLEEM
(zie ook: EVANGELIËNHARMONIE, JESUS SEMINAR)
> overzicht van het synoptisch probleem:
– S.C. Carlson: http://www.hypotyposeis.org/synoptic-problem/
– M.H. Smith: http://virtualreligion.net/primer/ (met “Gospel Hyper-Glossary”)
– F. Just: http://catholic-resources.org/Bible/Synoptic_Problem.htm
> meer links (M.S. Goodacre): http://www.ntgateway.com/synoptic/
> vier kleuren synopsis (S.C. Carlson): http://www.mindspring.com/~scarlson/synopt/harmony/
> lijst van 1488 (!) synoptische theorieën (S.C. Carlson): http://www.mindspring.com/~scarlson/synopt/enum.htm
> bibliografieën:
– S.C. Carlson (beknopt): http://www.hypotyposeis.org/synoptic-problem/2004/09/annotated-bibliography.html
– S.C. Carlson (uitvoerig): http://www.mindspring.com/~scarlson/synopt/catalog.htm
– Biblical Bibliography of Lausanne: https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=6&vvedid=4259
> bibliografie Minor Agreements (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4260
> A.D. Baum, “Der mündliche Faktor: Teilanalogien zu den Minor Agreements aus der Oral Poetry-Forschung und der experimentellen Gedächtnispsychologie”, Biblica 85 (2004) 264-272 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7185
> R.A. Derrenbacker, Ancient compositional practices and the Synoptic Problem (online diss. 2001): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp05/NQ64776.pdf

SYRIA
(zie ook SELEUCIDEN)
> Gouverneurs over S. in de Romeinse tijd (M.H. Smith): http://virtualreligion.net/iho/rome.html

SYRISCH
> uitgaven van de Bar Hebraeus Pers in Losser: http://www.morephrem.com/catalog_Dayro.htm
> J. Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, Founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith (Oxford, 1903): http://bible.zoxt.net/syr/syr.htm
> WikiSyriaca (“a general encyclopedia on Syriac studies and the Syriac cultural heritage”): http://www.bethmardutho.org/wikisyriaca/index.php?title=Main_Page

SYRISCH-ORTHODOXE KERK
> G. Rabo, “Eucharistiefeier der Syrisch-Orthodoxen Kirche” (inleiding en bibliografie): http://www.suryoyo-online.org/hp/inhalteu.htm

TABOR

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

TACITUS (voor het jodendom en het vroege christendom relevante teksten)
> Latijnse teksten, vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/tacitus.html
> T. over de Joden: historische info en links (J. Lendering): http://www.livius.org/am-ao/antisemitism/antisemitism-t.html
> T. over de christenen: historische info en links (J. Lendering): http://www.livius.org/cg-cm/christianity/tacitus.html
> De Annalen (Latijn): http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.02.0077:book=1:chapter=1
> vertaling W.J. Brodribb: http://www.sacred-texts.com/cla/tac/index.htm

Handelingen van TADDEÜS
> Ante Nicene Fathers VIII: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-103.htm#P8319_2661690

TALMOED
(zie ook BABYLONISCHE TALMOED en JERUZALEMSE TALMOED)
> (M.A. Christian): http://www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/Hard%20Links/Talmud%20and%20Midrash.htm
> talmoed over Jezus?: http://www.earlychristianwritings.com/talmud.html
> M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature Vol. I
> M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature Vol. II
> J. Neusner, “Talmudic Thinking”: http://www.myjewishlearning.com/texts/talmud/Gemara/TalmudicThinking.htm
> L. Jacobs, “The Editing of the Talmud”: http://www.myjewishlearning.com/texts/talmud/Gemara/TalmudEditing.htm
> zoekprogramma op thema’s van de Talmoed (Webshas): http://www.webshas.org/
> A. Parry, The Complete Idiot’s Guide to the Talmud: http://books.google.nl/books?id=2ltwiijpny4C&pg=PA297&lpg=PA297&dq=talmud+water,+desert&source=bl&ots=ZQnup77ah1&sig=llDEO77yzI9-HYC3xbia5wbVvjg&hl=nl&ei=32TZSqqwLpLZ-QaTnNjJDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CA4Q6AEwAQ#v=onepage&q=talmud%20water%2C%20desert&f=false

TARGOEMS
> Targoem Onqelos (Aramese tekst): http://www.mechon-mamre.org/i/t/u/u0.htm
> Targoem Pseudo Jonathan en Onqelos (vertaling van J.W. Etheridge uit 1862): http://www.tulane.edu/~ntcs/pj/psjon.htm
> de Targoem op Hooglied (vertaling van J.C. Treat, 2004) http://ccat.sas.upenn.edu/%7Ejtreat/song/targum/
> de Targoem op Ruth (vertaling van S.H. Levey) http://www.tulane.edu/~ntcs/meg/ruth.htm
> de Targoem op Klaagliederen (vertaling van C.M.M. Brady; “a work in progress”) http://ccat.sas.upenn.edu/~jtreat/song/targum/
> de Targoem op de Psalmen (vertaling van E.M. Cook uit 2001) http://www.tulane.edu/~ntcs/pss/tg_ps_index.htm
> bibliografie Targoem http://www.tulane.edu/~ntcs/bibliography.htm en http://faculty.washington.edu/snoegel/targumbiblio.html#Grammars%20and%20Linguistic%20Studies (A. Jassen en J. Angel) en http://www.bible-researcher.com/aramaic2.html (E. Nestle)
> bibliografie Engelse vertalingen van de Targoems (M. Marlowe): http://www.bible-researcher.com/aramaic5.html
> M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature Vol. I
> M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature Vol. II
> International Organisation of Targumic Studies: http://www.tulane.edu/~ntcs/IOTS/
> C.M.M. Brady, “Targum Lamentations’ Reading of the Book of Lamentations” (diss. 1999): http://www.tulane.edu/~ntcs/meg/Brady_TgLam_DPhil.pdf

TARSUS

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info
 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

TATIANUS (Rede tot de Grieken)
(zie ook DIATESSARON)
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/tatian.html

TECHNIEK
> Ancient Roman Technology (G.W. Houston): http://www.unc.edu/courses/rometech/public/frames/art_set.html
> bibliografie (G.W. Houston): http://www.unc.edu/courses/rometech/public/frames/art_set.html
> meer links: http://www.swan.ac.uk/classics/staff/ter/grst/
> Technique de l’Antiquité romaine: http://sainteclaire.vd.ch/matieres/latin/latiniste/Images/techniques_1.htm

TEKST VAN HET OT
> J.R. Adair, Jr., “Old and New in Textual Criticism: Similarities, Differences, and Prospects for Cooperation” http://rosetta.reltech.org/TC/vol01/Adair1996.html
> recensie van D.N. Freedman (red.), The Leningrad Codex: A Facsimile Edition (Grand Rapids enz., 1998) door J.R. Adair Jr.: http://rosetta.reltech.org/TC/vol03/Freedman-etal-ed1998rev.html
> Hebreeuws-Engels: http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm
> Gesproken tekst van de Hebreeuwse Bijbel: http://www.mechon-mamre.org/p/pt/ptmp3prq.htm

TEKST VAN HET NT

> Tekst van het Greek New Testament met determinatiemogelijkheid van de vormen:http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/gnt/
> Anonymous site providing a variety of ways of viewing accented and non-accented Greek New Testament texts (Nestle-Aland 26): http://www.greekbible.com/
> over kritische edities van het NT: http://www.skypoint.com/~waltzmn/CriticalEds.html#NA1
> P52: http://www.kchanson.com/ANCDOCS/greek/johnpap.html
> beschikbare uitgaven van het Griekse NT: http://www.earlychristianwritings.com/newtestament.html
> website M.S. Goodacre: http://www.ntgateway.com/resource/textcrit.htm
> Institute for New Testament Textual Research (Münster): http://www.uni-muenster.de/INTF/
> Catalogue of New Testament Papyri and Codices 2nd – 10th Centuries (K.H. Hanson): http://www.kchanson.com/papyri.html
> Erasmus’ uitgave van de T.: http://bible.zoxt.net/erasmus/erasmus.htm
> T.J. Kraus, “Ad fontes: Gewinn durch die Konsultation von Originalhandschriften am Beispiel von P. Vindob. G 31974”, Biblica 82 (2001) 1-16 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7182
> J.R. Adair, Jr., “Old and New in Textual Criticism: Similarities, Differences, and Prospects for Cooperation” http://rosetta.reltech.org/TC/vol01/Adair1996.html
> U. Victor, “Was ein Texthistoriker zur Entstehung der Evangelien sagen kann”, Biblica 79 (1998) 499-514 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7179
> tekst Westcott-Hort (1881): http://www.biblegateway.com/versions/?action=getVersionInfo&vid=68
> TC: A Journal of Biblical Textual Criticism: http://rosetta.reltech.org/TC/TC.html
> (A Site Inspired by) R. Elliott, The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism: http://skypoint.com/members/waltzmn/
> Tekstkritiek van het NT (info): http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bible-researcher.com/vaticanus.jpg&imgrefurl=http://www.bible-researcher.com/codex-b.html&usg=__QDYq97O65YesPHDMHtpRqzzCMho=&h=311&w=500&sz=46&hl=nl&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=nnXjjPG0101aAM:&tbnh=81&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DVaticanus%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26rlz%3D1T4SUNA_enNL316%26tbs%3Disch:1

TEMPEL (IN JERUZALEM)
> waarschuwende inscriptie: http://www.kchanson.com/ANCDOCS/greek/templewarning.html
> info, kaarten, links: http://www.templemount.org/
> model (K.H. Hanson): http://www.kchanson.com/PTJ/temple.html
> B.D. Smith, “The Jerusalem Temple and the New Testament”: http://www.abu.nb.ca/courses/NTIntro/JerusalTempl4.htm
> D. Edelman, “Redating the Building of the ‘Second’ Temple”: http://www.bibleinterp.com/articles/Edelman_Redating_Second_Temple.htm
> R. Crapo, Where was the Temple of Herod?: http://www.bibleinterp.com/commentary/crapo_032901.htm
> G.M. Troughton, “Echoes In the Temple? Jesus, Nehemiah, and Their Actions in the Temple”, JBS 3 (2003): http://www.journalofbiblicalstudies.org/Issue7/Echoes%20in%20the%20Temple.pdf
> L. Dolphin e.a., “The Temple Mount in Jerusalem: Where were the First and Second Jewish Temples Located?”: http://www.templemount.org/
> papers van het Seminar “Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism”: http://www.marquette.edu/maqom/
> bibliografie (R. Luft): http://www.marquette.edu/maqom/Temple.html
> M.T. McCullough, “Dimensions of the Temple: The Temple in 1 Kings 5-9 Compared with Ancient Near Eastern Paradigms” (diss., 2006): http://etd.library.vanderbilt.edu/ETD-db/available/etd-01262007-112302/

TEMPELS (IN DE OUDHEID)
> info (J.D. Tabor): http://www.religiousstudies.uncc.edu/JDTABOR/temples.html
> C. Leitz, “Kurzbibliographie zu den übersetzten Tempeltexten der griechisch-römischen Zeit”:
http://www.ifao.egnet.net/doc/PubEnLigne/Monographies/IF897_BDE136_2004.pdf

TERTULLIANUS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/tertullian.html

> The Tertullian Project (met bibliografie): http://www.tertullian.org/
> vertalingen: http://www.tertullian.org/works.htm
> bronteksten: http://www.tertullian.org/latin/latin.htm
> Ad Scapulam (info edities, vertalingen, bibliografie): http://www.tertullian.org/works/ad_scapulam.htm
> G.R. Doyle, “The concept and practice of prayer in Tertullian’s De Oratione and Origen’s Peri Euches” (Master of Art Thesis): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/MQ51994.pdf

TESSALONICA

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

1 TESSALONICENZEN (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/1Thess
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#1-2%20Thessalonians
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/2thessalonians.html
> bibliografie (offline): http://books.google.nl/books?id=hQMHzXBC_HIC&printsec=frontcover&dq=bibliography+of+rhetorical+analyses
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/1thess.htm
> J. Plevnik, “1 Thessalonians 4,17: The Bringing in of the Lord or the Bringing in of the Faithful?”, Biblica 80 (1999) 537-546 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180

2 TESSALONICENZEN (NT)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/2Thess
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#1-2%20Thessalonians
> bibliografie (offline): http://books.google.nl/books?id=hQMHzXBC_HIC&printsec=frontcover&dq=bibliography+of+rhetorical+analyses
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/2thess.htm

TETRARCHIE

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

TEXTUS RECEPTUS
zie: BYZANTIJNSE TEKSTVORM VAN HET NT

THALLUS
> Early Jewish Writings (info en andere links): http://www.earlyjewishwritings.com/thallus.html
> Wikipedia (teksten Thallus): http://en.wikipedia.org/wiki/Thallus_(historian)
> G. Miller, “Extrabiblical Witnesses to Jesus before 200 a.d.”: http://www.christian-thinktank.com/jrthal.html

THEATER / AMFITHEATER
> info (J. Porter): http://homepage.usask.ca/~jrp638/skenotheke.html#theaters
> info: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/Topics/Architecture/Structures/theatres/home.html
> Lijst met plaatsen met een Romeins Amfitheater (Wikipedia): http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Romeinse_amfitheaters#Nederland

THEODORETUS VAN CYRUS
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. III): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/203/index.htm

THEODOSIUS I DE GROTE

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (D. Woods): http://www.roman-emperors.org/theo1.htm

Codex THEODOTIANUS
> Latijnse tekst: http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/theod.html
> religiebepalingen van de C.Th. in vertaling (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/source/codex-theod1.html en http://www.fordham.edu/halsall/source/theodcodeXVI.html

THEODOTUS

> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#TheodEp
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio.htm#TheodEp

THEODOTUS (gnosticus)
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/theodotus.html

THEOFILUS VAN ANTIOCHIË
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/theophilus.html

THEOFILUS VAN CAESAREA
> vertaling(en) en info (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/theophiluscaesarea.html

THEOLOGIE VAN HET NT
zie: BIJBELSE THEOLOGIE (NT)

THEONAS VAN ALEXANDRIË
> Ante Nicene Fathers VI: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/006/0060070.htm

THESAURUS LINGUAE GRAECAE (TGL)
> http://www.tlg.uci.edu/

THIRD QUEST
(zie ook: Historische JEZUS en JESUS SEMINAR)
> homepage M.S. Goodacre met links naar online artikelen: http://www.ntgateway.com/Jesus/biblio.htm#top
> J.P. Meier, “The Present State of the ‘Third Quest’ for the Historical Jesus: Loss and Gain”, Biblica 80 (1999) 459-487 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7180

Het Evangelie van THOMAS
(zie ook NAG HAMMADI)
> Koptische brontekst met Griekse fragmenten en commentaar: http://www.gospelthomas.com/
> http://www.thomasevangelie.nl/ (algemene info en verdere links)
> http://ntgateway.com/thomas.htm (algemene info en verdere links)
> http://www.geocities.com/Athens/9068/gtbypage_112702.pdf (Koptische tekst met interlinear vertaling in het Engels)
> http://www.gospels.net/thomas/ (Griekse Oxyrhynchus-fragmenten)
> http://home.epix.net/~miser17/Thomas.html (verdere links)
> vertaling Th.O Lambdin: http://www.sacred-texts.com/chr/thomas.htm
> vertaling N. Johnson: http://www.reluctant-messenger.com/gospel-thomas-Nancy_Johnson.htm
> vertaling W.R. Schoedel: http://www.reluctant-messenger.com/gospel-thomas-Messrs-Brill_of_Leiden.htm
> vertaling Patterson/ Meyer: http://www.misericordia.edu/users/davies/thomas/Trans.htm
> vanuit http://www.thomasevangelie.nl/ kun je ook door naar Nederlandse vertalingen van het Thomasevangelie van Jos Stollman, Bram Moerland en Eric van Ruysbeek. Pas echter op, want veel Nederlandse “vertalingen” zijn vertalingen uit het Engels, zonder raadpleging van de Koptische brontekst.
vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/thomas.html
> meer vertalingen: http://www.ntcanon.org/writings.shtml
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node86.html#SECTION000180000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node85.html#SECTION000170000000000000000
> naast elkaar: Matteüs, Marcus, Lucas en Thomas: http://www.utoronto.ca/religion/synopsis/meta-synt.htm
> in http://www.utoronto.ca/religion/synopsis/meta-5g.htm staan “de vijf evangeliën” naast elkaar.
> in http://www.utoronto.ca/religion/synopsis/meta-6gv.htm staan “de vijf evangeliën” en bepaalde woorden van Paulus naast elkaar.
> zie ook: http://www.utoronto.ca/religion/synopsis/
> S.L. Davies, “The Christology And Protology of the Gospel of Thomas”, Journal of Biblical Literature 111 (1992): http://users.misericordia.edu//davies/thomas/jblprot.htm
> S. Davies, “Mark’s Use of the Gospel of Thomas”: http://users.misericordia.edu//davies/thomas/tomark1.htm

Handelingen van THOMAS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/actsthomas.html
> I. Czachesz, Apostolic Commision Narrative in the Canonical and Apocryphal Acts of the Apostles (online boek): http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/theology/2002/i.czachesz/

Kindsheidsevangelie van THOMAS
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/infancythomas.html
> T. Chartrand-Burke, Tony (on line book 1968) “The Infancy Gospel of Thomas: the text, its origins, and its transmission”: http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp05/NQ63782.pdf

Het boek van THOMAS DE KAMPVECHTER (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling J.D. Turner (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node183.html#SECTION000280000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node182.html#SECTION000270000000000000000
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/contender.html

THUCYDIDES

> I. Johnston, “Preliminary Observations on Thucydides” (1995): http://records.viu.ca/~johnstoi/introser/thucy.htm

> De Peloponesische oorlogen: http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Thuc.

> F.M. Cornford, Thucydides mythistoricus (1907): http://old.perseus.tufts.edu/Thucydides/Cornford/CTOC.html

TYATIRA

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

TYRAN

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

TIBAT MARQE
A. Jassen, recensie van R.T. Anderson and T. Giles, Tradition Kept: The Literature of the Samaritans (Peabody: Hendrickson, 2005) in Journal of Hebrew Scriptures 5 (2004/5): http://www.arts.ualberta.ca/JHS/reviews/review206.htm

TIBERIAS

 • Website D.D. Binder: historische en archeologische info

> historische info, links (Jewish Virtual Library): http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/excavation_tiberias.html
> J. Reed. Excavating Jesus http://www.bibleinterp.com/articles/excavating_Jesus.htm

TIBERIUS

 • Livius (J. Lendering): historische info

> historische info en bibliografie (G.G. Fagan): http://www.roman-emperors.org/tiberius.htm

TIJDSCHRIFTEN
(zie ook ONLINE TIJDSCHRIFTEN en OFFLINE TIJDSCHRIFTEN)
> Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie UB Tübingen (zoekprogramma op tijdschriften): http://www.ixtheo.de/zid-curr/

1 TIMOTEÜS (NT)
(zie ook: PASTORALE BRIEVEN)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/1Tim
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/1timothy.html
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Captivity%20letters
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4277
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/1tim.htm
> H. Neyrey, “‘First’, ‘Only’, ‘One of a Few’, and ‘No One Else’. The Rhetoric of Uniqueness and the Doxologies in 1 Timothy”, Biblica 86 (2005) 59-87 (tekst met samenvatting): http://www.bsw.org/?l=7186

2 TIMOTEÜS (NT)
(zie ook: PASTORALE BRIEVEN)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/2Tim
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/2timothy.html
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Captivity%20letters
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4277
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/2tim.htm

TITUS (NT)
(zie ook: PASTORALE BRIEVEN)
> OpenText.org (linguïstische analyse): http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Tit
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/titus.html
http://divinity.mcmaster.ca/OpenText/texts/NT/Tit
> online publicaties: http://www.torreys.org/bible/biblia02.html#Captivity%20letters
> bibliografie (Biblical Bibliography of Lausanne): https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/?MIval=/bi/en/bibilhome&BiMenu=10&BiMain=21&BiTypeRech=5&WINSIZE=20&affiche=1&Submit=1&rech=vedid%3d4277
> artikelen, bijdragen online (J. Woodard): http://www.textweek.com/pauline/titus.htm

Handelingen van TITUS
> I. Czachesz, Apostolic Commision Narrative in the Canonical and Apocryphal Acts of the Apostles (online boek): http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/theology/2002/i.czachesz/

TITUS (Romeins keizer)

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (J. Donahue): http://www.roman-emperors.org/titus.htm
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#The%20Principate%20to%20192%20CE

Boog van TITUS
> foto’s: http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/rome/arch_titus/ac741034.html

TOBIT (LXX)
(zie ook BIJBELVERTALINGEN)
> Willibrordvertaling: http://www.bijbel.net/wb/?p=inx&i=1,1,40
> NBV: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Tob&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
> vertaling King James Version: http://www.earlyjewishwritings.com/text/tobit.html
> vertaling Revised Standard Version: http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/RsvTobi.html
> vertaling New American Bible: http://www.usccb.org/nab/bible/#tobit
> G.W.E. Nickelsburg, “The Experience of Demons (and Angels) in 1 Enoch, Jubilees, and the Book of Tobit”: http://ccat.sas.upenn.edu/psco/year25/8803a.shtml

 • F. Gaab, Handbuch zum phililogischen Verstehen der apokryphischen Schriften des Alten Testaments (Tübingen, 1818)

TRAJANUS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (H.W. Benario): http://www.roman-emperors.org/trajan.htm
> W. den Boer, “Trajans Vergottung” (1975): http://bibd.uni-giessen.de/pub/kbgi34/kbgipap34_-_meta.html

TRIBUUN

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

Testament van de TWAALF PATRIARCHEN
> vertaling R.H. Charles, APOT 2: http://www.sacred-texts.com/bib/fbe/index.htm#section_008 (let op hoofdstukindeling)
> vertaling Ante Nicene Fathers VIII: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-04.htm#P323_34074
> vertaling Testament van Levi uit E. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments Bd. 2 (Tübingen 1900): http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Michael.Luetge/Himmelsr.html#Die%20Himmelfahrt%20des%20Propheten%20Jesaja
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/patriarchs.html
> info, meer links (Th. Knittel, C. Böttrich, J. Herzer): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/pseudep.htm#TestXII
> bibliografie (Th. Knittel): http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/test_xii.htm
> R.A. Kraft, “Enoch and Written Authorities in Testaments of the 12 Patriarchs”: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Judaism/Testaments%20of%2012%20Patriarchs%20on%20Enoch%20and%20Scriptures
> M. de Jonge, “Levi in ‘Aramaic Levi’ and in the ‘Testament of Levi'”: http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/2nd/papers/deJonge97.html

De TWAALF STAMMEN IN DE BIJBEL
> overzicht (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/History-12Tribes.htm

VALENTINIAANSE VERHANDELING (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling J.D. Turner (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

zie ook: http://www.gnosis.org/naghamm/anoi.html en http://www.gnosis.org/naghamm/bapta.html en http://www.gnosis.org/naghamm/baptb.html en http://www.gnosis.org/naghamm/eucha.html en http://www.gnosis.org/naghamm/euchb.html
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node545.html#SECTION000880000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node544.html#SECTION000870000000000000000

VALENTINUS
(zie ook Evangelie der WAARHEID)
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/valentinus.html
> info, bibliografie (The Gnostic Society Library): http://www.gnosis.org/library/valentinus/index.html

CODEX VATICANUS

> Codex Vaticanus facsimile: http://www.biblefacts.org/church/pdf/Codex%20Vaticanus.pdf
P.Q. VARUS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

VENANTIUS FORTUNATUS
> Ante Nicene Fathers VII: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/007/0070367.htm

VERGILIUS
> Aeneas van V. in Engelse vertaling (J. Dryden, 1909): http://www.ilt.columbia.edu/publications/virgil.html

VERHANDELING OVER DE ZIEL (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling W.C. Robinson Jr. (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node168.html#SECTION000260000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node167.html#SECTION000250000000000000000

VERHANDELING OVER DE ACHTSTE EN NEGENDE HEMELSFEER (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library VertalingJ. Brashler, P.A. Dirkse en D.M. Parrott (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/eighthninth.html
> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node168.html#SECTION000260000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node312.html#SECTION000550000000000000000

Evangelie van de VERLOSSER (Papyrus Berolinensis 22220)
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/gospelsavior.html

Gesprek met de VERLOSSER (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling S. Emmel (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990). NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node220.html#SECTION000360000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node219.html#SECTION000350000000000000000
> info en links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/dialoguesavior.html

VERTALEN VAN DE BIJBEL
> United Bible Societies: http://www.ubs-translations.org/cms/

VERTALINGEN VAN HET NT
zie BIJBELVERTALINGEN

VERTOLKING VAN DE GNOSIS (Nag Hammadi)

 • The Nag Hammadi Library Vertaling J.D. Turner (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node538.html#SECTION000860000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node537.html#SECTION000850000000000000000

VERVOLGING
> geloofsvervolging in de 2e en 3e eeuw (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook11.html#Early%20Church:%202nd-3rd%20Centuries
> bronteksten over christenvervolging onder Diocletianus: http://www.fordham.edu/halsall/source/persec1.html
> The Military Martyrs: info, links, bibliografie (D. Woods): http://www.ucc.ie/milmart/

VERZOENING
> R.H. Anderson, “The Cross and Atonement from Luke to Hebrews”: http://www.geocities.com/gospelofluke/
> G. Herrick, “Introduction to Atonement in Luke-Acts”: http://www.bible.org/page.php?page_id=991
> bibliografie over verzoening bij Lucas (G. Herrick): http://www.bible.org/page.php?page_id=1002

VESPASIANUS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (J. Donahue): http://www.roman-emperors.org/vespasia.htm
> info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#The%20Principate%20to%20192%20CE

VESTAALSE MAAGDEN
> info, blibliografie (E. DiGrado): http://departments.kings.edu/womens_history/vestals.html

VICTOR I
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/text/victor.html

VICTORINUS VAN PETTAU
> Ante Nicene Fathers VII: http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/007/0070373.htm

VINCENTIUS VAN LÉRINS
> Nicene and Post Nicene Fathers (serie II, dl. XI): http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/211/index.htm

VITELLIUS

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

> historische info en bibliografie (J.F. Donahue): http://www.roman-emperors.org/vitell.htm

VITRUVIUS
> latijnse tekst De Architectura: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/home.html
> vertaling M.H. Morgan van De Architectura: http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.02.0073

VLOEK
zie: ZEGEN EN VLOEK

VOEDSEL
(zie ook: WIJN)
> vis in de oudheid: http://www.umich.edu/~kelseydb/Exhibits/Food/text/fish.html
> in het Romeinse Rijk: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html#Everyday%20Life
> Romeinse recepten: http://www.cs.cmu.edu/%7emjw/recipes/ethnic/historical/ant-rom-coll.html
> T. Bekker-Nielsen (red.), “Ancient Fishing and Fish Processing in the Black Sea Region” (2005) (online boek): http://www.pontos.dk/publications/books/black-sea-studies-2
> V. Grimm, review van D.R. Brothwell en P. Brothwell, Food in Antiquity: A Survey of the Diet of Early Peoples (Baltimore, 1998): http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/98.5.23.html

VORMKRITIEK
> F. Just, “An Introduction into Biblical Genres and Form Criticism”: http://catholic-resources.org/Bible/Genres.htm

VREDE
Zie: GEWELD IN DE BIJBEL, HET VROEGE JODENDOM EN HET VROEGE CHISTENDOM

VROUWEN (in het NT)
> F. Just, “Women in the Synoptic Gospels”: http://catholic-resources.org/Bible/Synoptics_Women.htm
> themanummer vrouwen, het vrouwelijke in de bijbel; Semeia 61 (1993): http://rosetta.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/2/SEM61

VROUWEN (in de oudheid)
> in Egypte:
A.A. O’Brien, “Egyptian Women in Ptolemaic and Roman Egypt. The Economic and Legal Activities of Women in Demotic Texts”, http://oi.uchicago.edu/OI/DEPT/RA/OBRIEN_DISSPROP_TEXT.HTML
> in Mesopotamië (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook03.html#Gender%20and%20Sexuality
> vrouwen in de synagoge (website D.D. Binder): http://www.pohick.org/sts/women.html
> vrouwen in de oudheid:
http://www.stoa.org/diotima/biblio.shtml (met zoekprogramma)
http://oi.uchicago.edu/OI/DEPT/RA/WOMEN.HTML (T.G. Wilfong)
http://www.nd.edu/~jneyrey1/MaleFemale.htm (J.H. Neyrey)
> vrouwen in het jodendom:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/bibwomen.html
– (M.A. Christian) http://www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/Hard%20Links/Recent%20Schol%20on%20Women.htm
– E. Willett, “Women and House Religion”: http://www.bibleinterp.com/articles/HouseReligion.htm
– J. Eichmann, “Alles, was Sara dir sagt, das tu!” (Gen. 21,12). Die Stellung der Frau im Judentum: http://www.pomoerium.eu/pomoer/pomoer2/eichman1.pdf
> geschiedenis van de V. in de oudheid en verder (P. Halsall): http://www.fordham.edu/halsall/women/womensbook.html
> M. Gagnon, “Les femmes de la Bible: le double rapport stérilité-fécondité et virginité-maternité” (Canadian theses):
http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/nq21461.pdf
> J.R. Wegner, “The Image and Status of Women in Classical Rabbinic Judaism”, in: J.R. Baskin (red.), Jewish Women in Historical Perspective (Detroit, 1990): http://books.google.nl/books?id=ASw5HwZrMNYC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%22the+image+and+status+of+women+in+historical+perspective%22&source=bl&ots=LhyrSNW3FT&sig=tXYIlm-YG-Jm2KuCO236aqW47Uc&hl=nl&ei=hiVaSrmOJ5LH-QbG3dTIDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1)

VRUCHTBAARHEID
> T. Frymer-Kensky, “Agricultural Fertility and the Sacred Marriage”:
http://www.gatewaystobabylon.com/essays/fertilitysacremarriage.html
> M. Gagnon, “Les femmes de la Bible: le double rapport stérilité-fécondité et virginité-maternité” (Canadian theses, 1996): http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/nq21461.pdf
> R.J. Meade, “The status and role of motherhood in ancient Israelite narratives : the Barren Wife Stories and the Book of Ruth” (Canadian theses, 1998): http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape15/PQDD_0001/MQ28900.pdf

VULGATA
> vertaling Hieronymus met concordantie: http://www.intratext.com/X/LAT0001.htm
> Nova Vulgata: http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html
> andere edities: http://www.vetuslatina.org/ en http://ccat.sas.upenn.edu/jod/bible.html
> zoekprogramma op de Vulgata: http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/public/bibles/lsb.search.html

Evangelie der WAARHEID (Nag Hammadi)
> Koptische tekst van H.W. Attridge (ed.), Nag Hammadi Codex I, (Leiden, 1985): http://www.metalog.org/files/truth.html

 • The Nag Hammadi Library Vertaling H.W. Attridge and G.W. MacRae (Selection made from J.M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. San Francisco, 1990).  NB. in de uitgave van J.M. Robinson (red.), The Nag Hammadi Library in English (Leiden enz., 1996) staat deze vertaling ook, maar dan met woorden tussen vierkante haken om reconstructies aan te geven.

> vertaling (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node20.html#SECTION000100000000000000000
> info (G. Lüdemann en M. Janssen, Bibel der Häretiker): http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node19.html#SECTION00090000000000000000
> vertaling(en), info, links (Early Christian Writings): http://www.earlychristianwritings.com/gospeltruth.html
> vertaling R.M. Grant, Gnosticism (New York, 1961): http://www.gnosis.org/naghamm/got.html
> vertaling Paterson Brown: http://www.metalog.org/files/valent.html
> meer links: http://www.ntcanon.org/Gospel_of_Truth.shtml

WATERVOORZIENING

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

WEGEN

 • Livius (J. Lendering): wegen in de Oudheid: historische info en links

> in het Romeinse Rijk: http://ancienthistory.about.com/od/romanroads/
> T.M. Ciolek, Old World Trade Routes (OWTRAD) Project: http://www.ciolek.com/owtrad.html#trade-routes-glossary

WERELDBEELD

 • Livius (J. Lendering):  historische info en links

WETENSCHAP
> in de Griekse en hellenistische oudheid: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook08.html#Science%20and%20Medicine

WETGEVING
> in de verschillende culturen van de oudheid: info, links, bronteksten (Ancient History Source Book): http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook-law.html

WIJN
> wijn in de oudheid (J.Grout): http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/wine/wine.html
> D.J. Jordan, “An Offering of Wine: An Introductory exploration of the role of wine in the Hebrew Bible and ancient Judaism through the examination of the semantics of some keywords” (Sydney Thesis 2002):
http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/482/1/adt-NU20031211.15583702whole.pdf

WIJSHEID (als literair genre in het OT)
zie ook SPREUKEN
> Stauros Bibliography: http://stauros.webhotel.be/search.asp?l=engels&a=sub&r=III

WISKUNDE EN REKENEN
> J.J. O’Connor & E.F. Robertson, The MacTutor History of Mathematics archive: http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/%7ehistory/Indexes/HistoryTopics.html
> P. Damerow en S. Schmidt, “Arithmetik im historischen Prozeß: Wie ‘natürlich’ sind die ‘natürlichen Zahlen’?”: http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P163.PDF
> J. Kalvesmaki, “The Theology of Arithmatic. Numbers in Antiquity”: http://www.kalvesmaki.com/Arithmetic/index.htm
> J.J. O’Connor en E.F. Robertson, “An overview of Babylonian mathematics”: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Babylonian_mathematics.html
> J.J. O’Connor en E.F. Robertson, “An overview of Egyptian mathematics”:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_mathematics.html
> J.J. O’Connor en E.F. Robertson, “Babylonian Numerals”: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Babylonian_numerals.html
> J.J. O’Connor en E.F. Robertson, “Egyptian Numerals”: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals.html
> J.J. O’Connor en E.F. Robertson, “Mathematics in Egyptian Papyri”: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_papyri.html
> J.J. O’Connor en E.F. Robertson, “Pythagoras’s theorem in Babylonian mathematics”: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Babylonian_Pythagoras.html

“WISSENSCHAFT DES JUDENTHUMS”
> bibliografie (M.A. Christian): http://www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/Hard%20Links/Wissenschaft%20des%20Judenthums.htm
> A. Livnat (historisch overzicht): http://www.judentum.net/kultur/wissenschaft.htm
> L. Jacobs, “The ‘Science’ of Judaism: Wissenschaft des Judenthums”: http://www.myjewishlearning.com/history_community/Modern/IntellectualTO/Wiss.htm

WONDERVERHALEN
> overzicht van W. in de Evangeliën (F. Just): http://catholic-resources.org/Bible/Parables.htm
> L.J. Lietaert Peerbolte, “Paulus als wonderdoen

Livius (J. Lendering):  historische info en links