Sam Janse

Handschriften van het Nieuwe Testament - Wikipedia

De evangelist Johannes, Minuskel 1425 (AD1125)