Sam Janse

Pagina uit de Sinaïticus, een Bijbelhandschrift uit de vierde eeuw