Curriculum Vitae

30-9-1949 Geboren in de gemeente Eethen (N.Br.).

1955-1961 Lagere School

1961-1965 MULO in Sleeuwijk

1965-1970 Kweekschool “De Driestar” te Gouda (het laatste jaar gecombineerd met het eerste jaar van de Colloquium-opleiding Oude Talen)

1970-1975 Theologiestudie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (het eerste jaar gecombineerd met het tweede jaar van de Colloquium-opleiding Oude Talen)

1971 Propaedeutisch Examen Theologie

1973 Kandidaatsexamen Theologie

1975 Kerkelijk Examen vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk

1975-1976 Theologiestudie aan de Universiteit van Göttingen (BRD)

1976-1977 Vicariaat in Nieuw-Loosdrecht bij ds. T. Poot en Seminarie in Doorn

1977-1982 Predikant van de Hervormde Gemeente Nigtevecht (in de laatste drie jaar ook van de Gereformeerde Kerk van Nigtevecht)

1979 Doctoraalexamen Theologie met als afstudeerscriptie: Denken op twee sporen; een onderzoek naar het dualistisch gehalte van de theologie van Calvijn, toegespitst op de verhouding tussen het burgerlijke en het geestelijke Rijk.

1982-1988 Predikant van de Hervormde Gemeente Vriezenveen

1988-1997 Predikant van de Hervormde Gemeente Woerden

1997-2010 Predikant van de Hervormde Gemeente Driebergen (part-time)

2000 Promotie aan de Universiteit van Utrecht met als proefschrift Paulus en Jeruzalem, een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties (Zoetermeer, 2000)

2002 -2010 Werkzaam als docent Nieuwe Testament aan de Deeltijd Theologie Opleiding van het Baptisten Seminarium Bosch en Duin (nu Barneveld)

2003-2004 Cursussen Syrisch en Klassiek Ethiopisch aan de Universiteit van Leiden

2005-2007 Cursus Koptisch, privatissimum bij dr. J. van Amersfoort

2007 Toekenning van de gouden erepenning (27 april) door Teylers Godgeleerd Genootschap (Haarlem) op grond van de ingezonden studie over het gebruik van Psalm 2 in het vroege jodendom en het vroege christendom (tot en met Justinus). In juni 2008 is deze studie in het Engels verschenen bij uitgeverij Peeters in Leuven (België): You are my Son

2008-2011 Tijdelijk docent aan de PThU (Protestantse Theologische Universiteit) voor colleges Nieuwe Testament en nieuwtestamentisch Grieks in Kampen en Leiden

2010 Emeritaat vanwege de Protestantse Kerk in Nederland

2014-2021 Betrokken bij de revisie van de deuterocanonieke boeken van de NBV

Sam Janse is sinds 1975 gehuwd met Neeltje (Nelleke) van Zessen en heeft samen met haar een dochter: Maartje (1976) en twee zonen: Anne (1978) en Dirk (1981). Intussen hebben ze vier kleinzonen: David, Willem, Abe en Olaf.