Preken

Hier zijn preken te vinden die ik de laatste tijd gehouden heb. Omdat ik me in deze periode intensief heb beziggehouden met Bijbel, theologie en duurzaamheid, is het laatste thema ook duidelijk (misschien wel wat buitenproportioneel) in de preken terug te vinden. Dat kan in deze tijd, waarin meer dingen buitenproportioneel zijn, ook geen kwaad.

Iedereen kan vrij beschikken over deze teksten. Als u teksten letterlijk overneemt voor publicatie is bronvermelding natuurlijk wel gewenst. Reacties worden door mij zeer op prijs gesteld.

Sam Janse

Marcus 10:17-22: Over een rijke man die geen afstand van zijn geld kan doen

MatteĆ¼s 20:1-16: Op de markt van het Koninkrijk van de hemel is je dubbeltje een kwartje waard

Lucas 12:13-21 Over een rijke man die door Jezus een dwaas wordt genoemd

Romeinen 12:1-2 Over offers die van ons gevraagd worden